open access

Vol 20 (2022): Continuous Publishing
Research paper
Published online: 2023-02-17
Get Citation

Experiences of transgender people in using health care services

Emilia Skrzypczak1, Julia Bilarzewska1, Anna Niebudek1
DOI: 10.5603/JSMH.2022.0002
·
Journal of Sexual and Mental Health 2022;20:23-30.
Affiliations
 1. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa, Polska

open access

Vol 20 (2022): Continuous Publishing
Original papers
Published online: 2023-02-17

Abstract

Wstęp: Osoby transpłciowe mają przed sobą wiele wyzwań w trakcie szukania pomocy oraz podczas wchodzenia na medyczną ścieżkę tranzycji. Pomimo istniejących Standardów Opieki przygotowanych przez World Professional Association for Transgender Health (WPATH) oraz Zaleceń Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego badania ilościowe wskazują na wiele nieprawidłowości w sposobie udzielania pomocy. Niniejsze badanie ma na celu eksplorację doświadczeń osób transpłciowych w kontakcie z osobami świadczącymi usługi ochrony zdrowia. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 15 osób w wieku od 13 do 43 lat. Osoby badane przesyłały opisy swoich doświadczeń na utworzony na potrzeby badania adres e-mail. Do analizy danych wykorzystano metodę Analizy Tematycznej. Wyniki: Analiza wyłoniła dwa główne obszary tematyczne, które mogą mieć bezpośredni wpływ na ocenę doświadczeń, czyli postawa specjalistów oraz postawa pacjentów. Postawa specjalistów odnosi się do poziomu wiedzy dotyczącej transpłciowości oraz sposobu traktowania osoby pacjenckiej, natomiast postawa osób transpłciowych może charakteryzować się uległością lub dążeniem do autonomii w relacji lekarz-pacjent. Wnioski: Osoby świadczące usługi z zakresu ochrony zdrowia osobom transpłciowym powinny być świadome istotności edukacji w tym zakresie, a także tego, jak ich postawa wpływa na ocenę doświadczeń i dobrostan osób transpłciowych.

Abstract

Wstęp: Osoby transpłciowe mają przed sobą wiele wyzwań w trakcie szukania pomocy oraz podczas wchodzenia na medyczną ścieżkę tranzycji. Pomimo istniejących Standardów Opieki przygotowanych przez World Professional Association for Transgender Health (WPATH) oraz Zaleceń Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego badania ilościowe wskazują na wiele nieprawidłowości w sposobie udzielania pomocy. Niniejsze badanie ma na celu eksplorację doświadczeń osób transpłciowych w kontakcie z osobami świadczącymi usługi ochrony zdrowia. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 15 osób w wieku od 13 do 43 lat. Osoby badane przesyłały opisy swoich doświadczeń na utworzony na potrzeby badania adres e-mail. Do analizy danych wykorzystano metodę Analizy Tematycznej. Wyniki: Analiza wyłoniła dwa główne obszary tematyczne, które mogą mieć bezpośredni wpływ na ocenę doświadczeń, czyli postawa specjalistów oraz postawa pacjentów. Postawa specjalistów odnosi się do poziomu wiedzy dotyczącej transpłciowości oraz sposobu traktowania osoby pacjenckiej, natomiast postawa osób transpłciowych może charakteryzować się uległością lub dążeniem do autonomii w relacji lekarz-pacjent. Wnioski: Osoby świadczące usługi z zakresu ochrony zdrowia osobom transpłciowym powinny być świadome istotności edukacji w tym zakresie, a także tego, jak ich postawa wpływa na ocenę doświadczeń i dobrostan osób transpłciowych.
Get Citation

Keywords

transgender, gender incongruence, experiences, patient perception, doctor-patient relationship

About this article
Title

Experiences of transgender people in using health care services

Journal

Journal of Sexual and Mental Health

Issue

Vol 20 (2022): Continuous Publishing

Article type

Research paper

Pages

23-30

Published online

2023-02-17

Page views

85

Article views/downloads

62

DOI

10.5603/JSMH.2022.0002

Bibliographic record

Journal of Sexual and Mental Health 2022;20:23-30.

Keywords

transgender
gender incongruence
experiences
patient perception
doctor-patient relationship

Authors

Emilia Skrzypczak
Julia Bilarzewska
Anna Niebudek

References (25)
 1. Dora M, Grabski B, Dobroczyński B. Gender dysphoria, gender incongruence and gender nonconformity in adolescence – changes and challenges in diagnosis. Psychiatr Pol. 2021; 55(1): 23–37.
 2. Światowe Stowarzyszenie Specjalistów(-tek) do spraw Zdrowia Osób Transpłciowych. Standardy opieki zdrowotnej dla osób transseksualnych, transpłciowych i różnorodnych płciowo. https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_Polish.pdf?_t=1573660119 (5.08.2022).
 3. Coleman E, Radix AE, Bouman WP, et al. Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People, Version 8. Int J Transgend Health. 2022; 23(Suppl 1): S1–S259.
 4. Grabski B, Rachoń D, Czernikiewicz W, et al. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego dotyczące opieki nad zdrowiem dorosłych osób transpłciowych – stanowisko panelu ekspertów. Psychiatr Pol. 2020; 187: 1–8.
 5. Meyer IH. Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: conceptual issues and research evidence. Psychol Bull. 2003; 129(5): 674–697.
 6. Budge SL, Adelson JL, Howard KAS. Anxiety and depression in transgender individuals: the roles of transition status, loss, social support, and coping. J Consult Clin Psychol. 2013; 81(3): 545–557.
 7. Cochran SD, Mays VM, Sullivan JG. Prevalence of mental disorders, psychological distress, and mental health services use among lesbian, gay, and bisexual adults in the United States. J Consult Clin Psychol. 2003; 71(1): 53–61.
 8. Sutter M, Perrin PB. Discrimination, mental health, and suicidal ideation among LGBTQ people of color. J Couns Psychol. 2016; 63(1): 98–105.
 9. Bockting WO, Miner MH, Swinburne Romine RE, et al. Stigma, mental health, and resilience in an online sample of the US transgender population. Am J Public Health. 2013; 103(5): 943–951.
 10. Piegza M, Główczyński P. Minority stress and selected mental disorders in people with gender dysphoria and gender incongruence - a narrative review. Med Pr. 2022; 73(2): 163–172.
 11. Chisolm-Straker M, Jardine L, Bennouna C, et al. Transgender and gender nonconforming in emergency departments: a qualitative report of patient experiences. Transgend Health. 2017; 2(1): 8–16.
 12. Rachlin K, Green J, Lombardi E. Utilization of health care among female-to-male transgender individuals in the United States. J Homosex. 2008; 54(3): 243–258.
 13. Winiewski M, Świder M. Raport za lata 2019-2020. Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Kampania Przeciw Homofobii; Stowarzyszenie Lambda, Warszawa 2021.
 14. Given LQ. Methodology. The SAGE Encylopedia of Qualitative Research Methods. SAGE Publications, London 2008.
 15. Willig C. The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology. SAGE Publications, London 2008.
 16. Bieschke KJ, Paul PL, Blasko KA. Review of empirical research focused on the experience of lesbian, gay, and bisexual clients in counseling and psychotherapy. In: Bieschke KJ, Perez RM, DeBords KA. ed. Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, bisexual, and transgender clients (2nd ed). American Psychological Association, Worcester 2007: 293–315.
 17. Bieschke KJ, McClanahan M, Tozer E, Grzegorek JL, Park J. Programmatic research on the treatment of lesbian, gay, and bisexual clients: The past, the present, and the course for the future. In: Bieschke KJ, Perez RM, DeBord KA. ed. Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients (2nd ed). American Psychological Association, Worcester 2007: 207–223.
 18. Clarke V, Braun V. Teaching thematic analysis: Overcoming challenges and developing strategies for effective learning. The Psychologist. 2013; 26(2): 120–123.
 19. Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol. 2006; 3(2): 77–101.
 20. Morris E, Lindley L, Galupo M. “Better issues to focus on”: Transgender Microaggressions as Ethical Violations in Therapy. Couns Psychol. 2020; 48(6): 883–915.
 21. Tree-McGrath C, Puckett J, Reisner S, et al. Sexuality and gender affirmation in transgender men who have sex with cisgender men. Inter J Transgender. 2018; 19(4): 389–400.
 22. Haak D, Madej O. Detranzycja – przyczyny i wpływ zjawiska na proces diagnostyczny transseksualności (F64.0). Seksuologia Polska. 2021; 19: 1–5.
 23. Stroumsa D, Shires DA, Richardson CR, et al. Transphobia rather than education predicts provider knowledge of transgender health care. Med Educ. 2019; 53(4): 398–407.
 24. Lipshie-Williams M. The peculiar case of the standards of care: Ethical ramifications of deviating from informed consent in transgender-specific healthcare. J Gay Lesbian Ment Health. 2020; 24(4): 392–405.
 25. Cavanaugh T, Hopwood R, Lambert C. Informed Consent in the Medical Care of Transgender and Gender-Nonconforming Patients. AMA J Ethics. 2016; 18(11): 1147–1155.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl