English Polski
Vol 20 (2022): Continuous Publishing
Review paper
Published online: 2022-03-21

open access

Page views 2679
Article views/downloads 553
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Autosexual behaviours: aspects of developmental age gynaecology and sexology

Grażyna Jarząbek-Bielecka1, Emilia Warchoł1, Katarzyna Warchoł-Biedermann2, Piotr Merks3, Katarzyna Plagens-Rotman4
Journal of Sexual and Mental Health 2022;20:56-61.

Abstract

Zagadnienie związane z rozwojem psychoseksualnym wymagają interdyscyplinarnego podejścia. Ważna jest współpraca pediatrów, ginekologów dziecięcych z psychoseksuologami. Jednym z takich zagadnień istotnym także w okresie rozwoju są zachowania autoseksualne.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Laqueur TW. Samotny seks. Kulturowa historia masturbacji. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2006: 1–355.
 2. Gapik L. Psychospołeczne aspekty zachowania seksualnego. In: Imieliński KL. ed. Seksuologia społeczna. Imieliński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984: 295–296.
 3. Freud S. Trzy rozprawy z teorii seksualnej. Życie seksualne. Wydawnictwo KR, Warszawa 1999: 60–89.
 4. Beisert M. Rozwój seksualny dzieci i młodzieży. In: Namysłowska I. ed. Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012: 395–408.
 5. Drosdzol-Cop A. Hormonalne uwarunkowania seksualności. In: Lew-Starowicz M, Lew-Starowicz Z, Skrzypulec-Plinta V. ed. Seksuologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017: 54–61.
 6. Pawlaczyk M, Jarząbek G, Pawlaczyk M. Vulvar disease, vulvovaginitis in adolescent girls. Ginek Prakt. 2006; 14: 16–18.
 7. Jakubek E, Jarząbek-Bielecka G, Boroch J, et al. Autosexual behavior as a topic for inclusion in gynecological practice. Clin Exp Obstet Gynecol. 2021; 48: 212–215.
 8. Jarząbek-Bielecka G, Mizgier M, Boroch J. Patient suffering from lichen sclerosus together with partial labial fusion (adhesion) and inflammatory infection of the vulva, vagina and anal area. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology. 2020; 47(2): 315.
 9. Boroch J, Jarząbek-Bielecka G, Filewski A, et al. Czynniki mające wpływ na podejście do zachowań autoseksualnych z uwzględnieniem aspektu ginekologii wieku rozwojowego i medycyny rodzinnej w kontekście uwarunkowań historycznych. Medycyna Rodzinna. 2019; 22(2).
 10. Boroch J, Kwiatek-Markiewicz S, Filewski A, et al. Masturbacja jako objaw przemocy seksualnej wobec dziecka – analiza problemu na tle dewiacji seksualnych względem dzieci w ujęciu historycznym. Medycyna Rodzinna. 2019; 22(2).
 11. Boroch J, Jarząbek-Bielecka G, Mizgier M. Seksuologiczne i gineologiczne problemy u dzieci i dojrzewających dziewcząt. Endokr Pediat. 2019; 18(1): 17–22.
 12. Boroch J, Jarząbek-Bielecka G. Specyfika nauki o płci – seksuologii i zarys jej historii. Medycyna Rodzinna. 2019; 22(1).
 13. Jarząbek-Bielecka G, Boroch J, Bielecki M, et al. Wybrane aspekty z historii i filozofii medycyny z uwzględnieniem zagadnień medycyny rodzinnej i aptekarstwa. Med Rodz. 2019; 22(1): 47–51.
 14. Jarząbek-Bielecka G, Boroch J, Jarząbek Z, et al. Zarys problemów medycznych i etycznych związanych z sytuacją rozwodu – z uwzględnieniem zakłócenia rozwoju psychoseksualnego dzieci rozwiedzionych rodziców. Medycyna Rodzinna. 2019; 22(2).
 15. Boroch J, Jarząbek-Bielecka G, Jarząbek Z, et al. Aspekty opiniowania lekarskiego w przypadku przemocy seksualnej wobec dzieci. Medycyna Rodzinna. 2018; 21(4).
 16. Boroch J, Jarząbek-Bielecka G, Mizgier M, et al. Problem masturbacji wczesnodziecięcej na tle zachowań autoseksualnych w okresie dojrzałości. Medycyna Rodzinna. 2018; 21(1A).
 17. Jarząbek-Bielecka G, Pawlaczyk M, Pawlaczyk M, et al. Problem stanów zapalnych żeńskich narządów płciowych – ocena wiedzy dziewcząt na temat profilaktyki i leczenia. Medycyna Rodzinna. 2018; 21(1A): 29–36.
 18. Boroch J, Jarząbek-Bielecka G, Mizgier M, et al. Wybrane problemy dermatologiczno-ginekologiczne z uwzględnieniem niektórych aspektów dietetycznych u dziewcząt. Medycyna Rodzinna. 2018; 21(4).
 19. Defining sexual health. Report of a technical consultationon sexual health. WHO, 28-31 January 2002, Geneva, 10. http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gen-der_rights/defining_sexual_health. (20.03.2020).
 20. Jarząbek-Bielecka G, Pisarska-Krawczyk M, Drejza M, et al. Selected features describing female sexuality function. Arch Perinat Med. 2016; 22(2): 18–21.
 21. Lew-Starowicz Z. Seksuologia sądowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1989: 38–40.
 22. Imieliński K. Seksuologia. Mitologia, historia, kultura. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989: 9–553.
 23. Imieliński K. Medycyna i seks. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987: 6–125.
 24. Lew-Starowicz Z. Seks w kulturach świata. Ossolineum, Wrocław 1987: 7–201.
 25. Buszczyński S. Onanizm (samogwałt, samienie się, marnopłacenie, nijactwo). , Berlin 1904.
 26. Zieliński K, Zalewska-Jura H. Słownik pochodzenia nazw i określeń medycznych. Antyczne i nowożytne dzieje chorób w ich nazwach ukryte. Alfa Medica Press, Bielsko-Biała. ; 2004: 365.
 27. Naidoo J, Wills J. Health promotion: foundations for practice. Bailliere Tindall, London 2004: 9–37.
 28. Karski J. Promocja zdrowia. Wydawnictwo IGNIS, Warszawa 1999: 5–39.
 29. Wojtczak A. Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009: 11–222.
 30. WHO: Concepts of sexual health: Report of a working group. World Health Organization Regional Office for Europe, 1987.
 31. WHO: Milestones in Health Promotion. Statements from Global Conferences. World Health Organization, Geneva, 2009.
 32. Fleary SA, Joseph P, Pappagianopoulos JE. Adolescent health literacy and health behaviors: A systematic review. J Adolesc. 2018; 62: 116–127.
 33. Pellegrino ED, Thomasma DC. Philosophical basis of medical practice. Oxford University Press, Oxford 1981: 9–98.
 34. Wulff H, Pedersen S, Rosenberg R. Filozofia medycyny. Wprowadzenie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993: 26–28.
 35. Jarząbek-Bielecka G, Warchoł-Biedermann K. O rozwoju psychoseksualnym - aspekty medyczne, psychologiczne i etyczne. In: Jarząbek-Bielecka G. ed. Seksuologia. Aspekty humanistyczne. , Poznań 2011.
 36. Brzeziński T. Problemy etyczne prokreacji. In: Brzeziński T. ed. Etyka lekarska . Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002: 147–181.
 37. Imieliński K. Seksuologia. Zarys encyklopedyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985: 5–45.
 38. Van Haute P, Westerink H. Sexuality and its object in Freud's 1905 edition of Three Essays on the Theory of Sexuality. Int J Psychoanal. 2016; 97(3): 563–589.
 39. Kuligowska A. Jarząbek G. Miejsce seksualności dziecięcej w teorii osobowości Zygmunta Freuda. Nowiny Lekarskie. 2006; 75(4): 399–403.
 40. Fromm E. Rewizje psychoanaliz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Wrocław 1998: 21–129.
 41. Nass G, Libby R, Fisher M. Ssexual choices. Jones and Bartlett Publishers, Boston 1987: 5–19.
 42. Sowińska-Przepiera E, Andrysiak-Mamos E, Osowicz-Korolonek L, et al. Najczęstsze problemy ginekologiczne u dziewcząt. Klin Pediat. 2014; 22: 7105–7111.
 43. Padoux A. The hindu tantric world an overview. University of Chicago Press, Chicago 2017: 86–88.
 44. Meyer JJ. Sexual life in ancient India: A study in the comparative history of Indian culture. Dorset Press, Dorchester 1995: 259–260.
 45. Chang J. Tao miłości i seksu. Wydawnictwo Głodnych Duchów, Warszawa 1991: 24–25.
 46. Ruan F, Matsumura M. Sex in China: studies in sexology in chinese culture. Plenum Press, New York 1991: 56–58.
 47. Trepp L. Żydzi, naród, historia, religia. Cyklady, Warszawa 2009: 403–440.
 48. Jędrzejewski P. Judaizm wobec seksualności. http://www.fzp.net.pl/judaizm/judaizm-wobec-seksualnosci (16.01.2018).
 49. Karpiński A. Samotny seks. In: Lagueuer TW. ed. Kulturowa historia masturbacji. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2006: 472–474.
 50. Stusiński J. Historia seksuologii. Przegl Seks. 2017; 2(50): 2–22.
 51. Dora M, Mijas M. Od masturbacyjnego obłędu do zdrowia seksualnego. Zmiany w postrzeganiu autoerotyzmu w dyskursie medycznym i terapii. Psychoterapia. 2012; 3(162): 65–75.
 52. Jarząbek-Bielecka G, Mizgier M, Mojs E, et al. Ausgewählte psychologische-etische und sexualprobleme in der kinder- und jugendgynäkologie. Journal of Medical Science. 2018; 87(3): 154–157.
 53. Janus M, Szulc A. Sexological diagnostic tools in Poland and worldwide. Seksuologia Polska. 2015: 31–35.
 54. Szubert M. Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku. W: Wychowanie w Rodzinie. 2015; 12(2): 341–357.
 55. Nawrot-Borowska M. Grzech tajemny. Problematyka seksualności dzieci w świetle poradników z drugiej połowy XIX wieku i początku XX wieku. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. 2016; 1(39): 79–100.
 56. Szlagowska A. Higiena płciowa w Polsce, od początku XIX wieku do 1914 roku. In: Korpalska W, Ślusarczyk W. ed. Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego. Dział Wydawnictw Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Bydgoszcz 2016: 201–214.
 57. Kowalski ZJ. Hygiena i etyka życia płciowego. Szkic popularny. Druk J. Sikorskiego, Warszawa 1901: 1–129.
 58. Fijałkowska MO. O czem matki i ich córki wiedzieć powinny. Lekarz. 1905; 23: 529.
 59. Karwowski A. O seksualnym wychowaniu młodzieży. Przegląd Hygieniczny. 1908; 6: 165.
 60. Srebrny Z. Sprawy seksualne w hygienie szkolnej. Zdrowie. 1905; 8.
 61. Starkman J. Samogwałt (onanizm): przyczyny, niebezpieczeństwo dla jednostek, rodziny i społeczeństwa. Leczenie Domowe. 1892; XXVIII: 10–220.
 62. Doussin-Dubreuil JL. Niebezpieczeństwa onanizmu. słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2011: 11–176.
 63. Robbins CL, Schick V, Reece M, et al. Prevalence, frequency, and associations of masturbation with partnered sexual behaviors among US adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med. 2011; 165(12): 1087–1093.
 64. Beisert M. Rozwojowa norma seksuologiczna jako kryterium oceny zachowań seksualnych dzieci i młodzieży. W: Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka. 2006; 5(3): 43–57.
 65. Gulczyńska A. Masturbacja u dzieci przedszkolnych – komu i jak pomagać? Pediatria Polska. 2017; 92(6): 753–757.
 66. Cichoń L, Janas-Kozik M. Rozwój seksualny i leczenie zaburzeń seksualnych. In: Gmitrowicz A, Janas-Kozik M. ed. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. Medical Tribune Polska, Warszawa 2018: 314–324.
 67. Lew-Starowicz M, Lewczuk K, Nowakowska I, et al. Compulsive Sexual Behavior and Dysregulation of Emotion. Sex Med Rev. 2020; 8(2): 191–205.
 68. Freud S. Poza zasadą przyjemności. Wydawnictwo Vis-a-Vis, Warszawa 1997: 35–75.
 69. Freud S. Wstęp do psychoanalizy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004: 44–65.
 70. Horney K. Nowe drogi w psychoanalizie. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001: 130–153.