English Polski
Vol 18 (2020): Continuous Publishing
Research paper
Published online: 2020-10-14

open access

Page views 5940
Article views/downloads 1631
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Sexual needs and reactions of perimenopausal women

Anna Kremska1
Seksuologia Polska 2020;18.

Abstract

Introduction: According to the World Health Organization, sexual activity is a fundamental human right and an
integral part of human life.

Material and methods: The study assessed the sexual needs and responses of perimenopausal women. The study
group consisted of 200 women aged 45–55. The research was conducted in 2016 using the diagnostic survey
method, using the company’s own questionnaire and the Mell-Krat Scale for women.

Results: The respondents are not ashamed to talk about their sex life (71.0%). Most perimenopausal women
have intercourse once a week (53.0%), and 50.5% of the respondents do not show initiative before intercourse
and only sometimes want to have sex. Only 13.5% of the respondents achieve an orgasm during each
intercourse and after about 6-15 minutes (32.5%). Most women feel slightly moist during foreplay (54.0%),
but feel pleasantly tired and content after intercourse (53.0%). Many women (38.0%) change sexual positions
during intercourse, but choose only the basic onesand has an activity such as moving the body, touching
and pulling the foreskinin a partner (35.0%). As many as 42.0% of respondents never achieved night orgasm.

Conclusions: Perimenopausal women are not ashamed to talk about their sex life. The subjects most often have
sex once a week. Respondents achieve orgasm in most cases of intercourse, but take a long time to achieve
it. Perimenopausal women feel slightly moist during foreplay, and feel pleasantly tired and content after intercourse.
During intercourse, women are sexually active, change positions, but choose only the basic ones.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Nomejko A, Dolińska-Zygmunt G, Zdrojewicz Z. Poczucie jakości a satysfakcja z życia seksualnego - badania własne. Seksuol Pol. 2012; 10(2): 54–60.
 2. Lo SST, Kok WM. Sexuality of Chinese women around menopause. Maturitas. 2013; 74(2): 190–195.
 3. Bossini L, Fortini V, Casolaro I, et al. [Sexual dysfunctions, psychiatric diseases and quality of life: a review]. Psychiatr Pol. 2014; 48(4): 715–726.
 4. Nowosielski K, Skrzypulec V. Cykl reakcji seksualnej u kobiety. Ginekol Pol. 2009; 80(6): 440–444.
 5. Nowosielski K. Fizjologia reakcji seksualnej kobiet. In: Lew-Starowicz Z, Skrzypulec V. ed. Podstawy seksuologii. PZWL, Warszawa 2010: 101–110.
 6. Thomas HN, Thurston RC. A biopsychosocial approach to women's sexual function and dysfunction at midlife: A narrative review. Maturitas. 2016; 87: 49–60.
 7. Posturzyńska M, Rechbereger T, Postawski K. Objawy uroginekologiczne i ich wpływ na jakość życia kobiet w okresie przekwitania. Prz Menopauz. 2006; 6: 388–392.
 8. Omidvar S, Bakouie F, Amiri FN. Sexual function among married menopausal women in Amol (Iran). J Midlife Health. 2011; 2(2): 77–80.
 9. Blümel JE, Araya H, Riquelme R, et al. [Prevalence of sexual dysfunction in climacteric women. Influence of menopause and hormone replace therapy]. Rev Med Chil. 2002; 130(10): 1131–1138.
 10. Jakiel G, Pilewska-Kozak AN, Łepecka-Klusek C, et al. Mężczyźni kobiet menopauzalnych Część II. Relacje partnerskie i seksualne. Prz Menopauz. 2009; 2: 97–101.
 11. Grabowska M. Seksualność we wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Wybrane uwarunkowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011.
 12. Gardziejewska A, Różańska-Kohsek A, Zalewski M, et al. Sexuality of perimenopausal women. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2014; 20(4): 400–404.
 13. Chmielewska EA, Krupienicz A. Zachowania seksualne pielęgniarek. Seksuol Pol. 2015; 13(1): 8–13.
 14. Czajkowska KB, Lew-Starowicz Z, Szymańska M. The prevalence of sexual activity, and sexual dysfunction and behaviours in postmenopausal woman in Poland. Prz Menopauzalny. 2016; 15(3): 156–164.
 15. Skrzypulec V, Naworska B, Drosdzol A. Analiza wpływu objawów klimakterycznych na funkcjonowanie i jakość życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Prz Menopauz. 2007; 2: 96–101.
 16. Łukasiewicz M, Lew-Starowicz Z. Orgazm a menopauza w życiu kobiety. Prz Menopauz. 2008; 1: 49–53.
 17. Bello FA, Daramola OO. Attitude to the Menopause and Sex amongst Middle-Aged Women in a Family Medicine Clinic in Ibadan, Nigeria. Obstet Gynecol Int. 2016; 2016: 2031056.
 18. Depko A. Pytania do seksuologa. Wydawnictwo Wiedza i życie, Warszawa 2005.
 19. Izdebski Z. Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.Journal of Sexual and Mental Health