English Polski
Vol 18 (2020): Continuous Publishing
Research paper
Published online: 2020-10-14

open access

Page views 1670
Article views/downloads 517
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Postpartum office visit. Methods of family planning and postpartum sexuality: what kind of counseling do women expect?

Ewa Ślizień-Kuczapska1, Sylwia Czarnowicz2, Michał Rabijewski3, Małgorzata Starzec-Proserpio4
Seksuologia Polska 2020;18.

Abstract

Introduction: The course of postpartum office visit is not always satisfactory for patients who expect, apart
from a gynecological examination, conversations and advice regarding the return of fertility and sexuality
after childbirth, choosing a method of family planning and other issues related to reproductive health.

Material and methods: In the years 2014–2017, based on the author’s questionnaire, 266 women after labor
from the Mazovia region were surveyed, in order to obtain data on the level of satisfaction after postpartum
office visit regarding information about family planning methods and postpartum sexuality. The data was
subjected to quantitative statistical analysis and qualitative verification.

Results: Almost 70% of women surveyed did not speak to their doctor about sex after delivery. Only 26% of
women were satisfied with information regarding return of fertility after delivery. LAM Lactation amenorrhea
method was recommended only in about 6% of women.

Conclusions: It is advisable to develop recommendations regarding the course of postpartum office visit
and enriching postpartum counseling with an interdisciplinary team of consultants consisting of a doctor,
midwife, physiotherapist, psychologist, lactation consultant, dietitian, family counselor and others who can
help improve patient satisfaction and professional education in the field of postpartum fertility return, choice
of family planning method, sexuality, pelvic floor recovery and postpartum silhouettes, lactation issues etc.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Katz V. Postpartum care. In: Gabbe SG. ed. Obstetrics: normal and problem pregnancies. Churchill Livingstone 1986: 623–647.
 2. Słomko Z. Medycyna perinatalna. PZWL, Warszawa 1986.
 3. Pritchard AP, MacDonald PC, Gant NF. The puerperium. Williams Obstetrics: Appleton-Century-Crofts/Norwalk,Connecticut USA. 1985; 17: 367.
 4. Pschyrembel W, Dudenhausen J. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. PZWL, Warszawa 1997.
 5. Filipek K, Marcyniak ME, Kuran J. Rozpoczęcie współżycia płciowego po zakończonym połogu. Seksuologia Polska. 2014; 12(1).
 6. Benson RC. Położnictwo i ginekologia. , Warszawa 1988: 230.
 7. Piejko E. The postpartum visit--why wait 6 weeks? Aust Fam Physician. 2006; 35(9): 674–678.
 8. Postpartum care of the mother and newborn: a practical guide. 1998. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66439/WHO_RHT_MSM_98.3.pdf;jsessionid=FF2FADBF2747D8BDC32B01EC9011C6D9?sequence=1 . Accessed 31.01.2020..
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, rozdział XIV pkt 10.10.
 10. Ślizień-Kuczapska E, Młyńska S, Rabijewski M. Seksualność kobiet karmiących piersią w pierwszym roku po narodzinach na podstawie wstępnej analizy klinicznej. 2019; 17: 28–34.
 11. Botros SM, Abramov Y, Miller JJR, et al. Effect of parity on sexual function: an identical twin study. Obstet Gynecol. 2006; 107(4): 765–770.
 12. Fort, AL, Kothari, MT, Abderrahim N, Postpartum care: levels and determinants in developing countries. Calverton, Maryland, USA, Macro International, 2006 . http://www.measuredhs.com/pubs/pub_details.cfm?ID=676.
 13. The world health report 2005: make every mother and child count. Geneva, World Health Organization, 2005.
 14. WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn. 2013. https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/postnatal-care-recommendations/en/ (31.01.2020).
 15. Barrett G, Pendry E, Peacock J, et al. Women's sexual health after childbirth. BJOG. 2000; 107(2): 186–195.
 16. Basirnia A, Sahimi-Izadian E, Arbabi M, et al. Systematic review of prevalence of sexual disorders in Iran. Iran J Psychiatry. 2007; 2(4): 151–156.
 17. Symon A, MacKay A, Ruta D. Postnatal quality of life: a pilot study using the mother-generated Index. J Adv Nurs. 2003; 42(1): 21–29.
 18. Smoliński R. Seksualność kobiet w ciąży i połogu. In: Lew-Starowicz Z, Skrzypulec V. ed. Podstawy seksuologii. PZWL, Warszawa 2010: 133–138.
 19. Rezaei N, Azadi A, Sayehmiri K, et al. Postpartum sexual functioning and its predicting factors among Iranian women. Malays J Med Sci. 2017; 24(1): 94–103.
 20. Pierrepont Cde, Polomeno V, Bouchard L, et al. Que savons-nous sur la sexualité périnatale ? Un examen de la portée sur la sexopérinatalité – Partie 2. Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction. 2016; 45(8): 809–820.
 21. Szajewska H, Horvath A, Rybak A, et al. Karmienie piersią – stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Standardy Medyczne/Pediatria. 2016(13): 9–24.
 22. WHO UNICEF. Tracking progress for breastfeeding policies and programmes: Global breastfeeding scorecard 2017. https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/global-bf-scorecard-2017/en/ (31.01.2020).
 23. Holanda J, Abuchaim E, Coca K, et al. Disfunção sexual e fatores associados relatados no período pós-parto. Acta Paulista de Enfermagem. 2014; 27(6): 573–578.
 24. Czy Polska jest krajem przyjaznym matce karmiącej? Wizyty położnej podstawowej opieki zdrowotnej i u ginekologa- położnika. Raport z badania ankietowego 2017. Centrum Nauki o Laktacji. http://cnol.kobiety.med.pl/wp-content/uploads/2019/01/raport_2017.pdf (31.01.2020).
 25. Kalbarczyk B, Bobiński M, Szatanek M, et al. Seksualność kobiety w połogu. Wiadomości Lekarskie. 2018; 2(II): 424.
 26. Machaj A, Stankowska I. Poczucie atrakcyjności seksualnej kobiet w wieku prokreacyjnym po przebyciu ciąży i okresu karmienia piersią. Nowiny Lekarskie. 2011; 80(5): 323–333.
 27. Cappell J, Pukall CF. Perceptions of the effects of childbirth on sexuality among nulliparous individuals. Birth. 2018; 45(1): 55–63.
 28. Marcinkowska U, Kulig M, Lichoń M, et al. Ocena współżycia seksualnego kobiet i mężczyzn w świetle porodów tradycyjnych i rodzinnych. Ann Acad Med Siles. 2013; 67(3): 179–183.
 29. Yee LM, Kaimal AJ, Nakagawa S, et al. Predictors of postpartum sexual activity and function in a diverse population of women. J Midwifery Womens Health. 2013; 58(6): 654–661.
 30. Zyśk N, P D. Wpływ macierzyństwa na seksualność kobiet. Pol Prz Nauk Zdr. 2015; 1(42): 5–12.
 31. Ślizień-Kuczapska E, Nehring-Gugulska M. Regulacja procesu wytwarzania pokarmu. In: Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. ed. Karmienie piersią w teorii i praktyce. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017: 43–50.
 32. Hobbs AJ, Mannion CA, McDonald SW, et al. The impact of caesarean section on breastfeeding initiation, duration and difficulties in the first four months postpartum. BMC Pregnancy Childbirth. 2016; 16: 90.
 33. Sipiński A, Kazimierczak M, Ciesielska B. Zachowania seksualne kobiet karmiących. Seksuologia Polska. 2005; 3(2): 52–59.
 34. Toporska A. Wiedza kobiet na temat zachowań zdrowotnych w okresie ciąży i połogu. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 2008; 31(2): 79–94.
 35. Iwanowicz-Palus G, Jędrzejewska L. Czy warto certyfikować szkoły rodzenia? Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 2016(11): 33–35.
 36. Czerwińska-Osipiak A, Pięta B, Kamińska J, et al. Opieka nad kobietą w połogu w świetle polskich i światowych zaleceń. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2018; 17(3): 65–68.
 37. Breastfeeding as a family planing method. The Lancet. 1988; 332(8621): 1204–1205.
 38. Labbok MH, Perez A, Valdes V, et al. The Lactational Amenorrhea Method (LAM): a postpartum introductory family planning method with policy and program implications. Adv Contracept. 1994; 10(2): 93–109.
 39. Lewandowska A. Powrót płodności po porodzie oraz LAM - Lactational Amenorrhea Method. http://cnol.kobiety.med.pl/wp-content/uploads/2019/01/LAM-Lactational-Amenorrhea-Method-oraz_powr%C3%B3t-p%C5%82odno%C5%9Bci-po-porodzie-Aleksandra_Lewandowska.docx. (31.01.2020).
 40. Malarcher S, Spieler J, Fabic M, et al. Fertility Awareness Methods: Distinctive Modern Contraceptives. Global Health: Science and Practice. 2016; 4(1): 13–15.
 41. Cerańska-Goszczyńska H. Karmienie piersią. Laktacyjna niepłodność poporodowa. In: Troszyński M. ed. Rozpoznawanie płodności. Materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR, pracowników służby zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym. Bonami, Warszawa 2013: 191–196.
 42. Ślizień Kuczapska E., Piątkowska J. Nieopublikowane badanie własne. Zagadnienia powrotu płodności po porodzie, metod planowania rodziny i seksualności zawarte w programach wybranych Szkół Rodzenia w Polsce, 2019.
 43. Kaźmierczak M, Gebuza G, Gierszewska M, et al. Ocena poziomu wiedzy położnic na temat okresu połogu. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia. 2010; 3(4): 296–301.
 44. Ślizień-Kuczapska E, Żukowska-Rubik M, Sys DW. W trosce o rozwój zdrowia prokreacyjnego rodziny. Poradnictwo medyczne i pozamedyczne w promocji karmienia piersią oraz zagadnień naturalnego powrotu płodności po porodzie Fides et Ratio. 2018; 2(34): 50–73.
 45. Butler R. Clinical Updates in Women's Health Care Summary: The Role of Physical Therapy in Obstetric-Gynecologic Practice: Primary and Preventive Care Review. Obstet Gynecol. 2018; 132(3): 809.
 46. Wallace SL, Miller LD, Mishra K. Pelvic floor physical therapy in the treatment of pelvic floor dysfunction in women. Curr Opin Obstet Gynecol. 2019; 31(6): 485–493.
 47. Łataś-Zagrajek K, Starzec M, Sierdziński J, et al. Ability to activate pelvic floor muscles among women during the early postpartum period – initial findings. Rehabilitacja Medyczna. 2019; 23(1): 23–28.
 48. Vermandel A, De Wachter S, Beyltjens T, et al. Pelvic floor awareness and the positive effect of verbal instructions in 958 women early postdelivery. Int Urogynecol J. 2015; 26(2): 223–228.
 49. Vodušek D. Neuroanatomy and neurophysiology of pelvic floor muscles. Evidence-Based Physical Therapy for the Pelvic Floor. 2015: 35–42.
 50. Bump R, Hurt WG, Fantl JA, et al. Assessment of Kegel pelvic muscle exercise performance after brief verbal instruction. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 1991; 165(2): 322–329.
 51. Sriboonreung T, Wongtrangan S, Eungpinichpong W, et al. Effectiveness of pelvic floor muscle training in incontinent women at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital: a randomized controlled trial. Journal of the Medical Association of Thailand. 2011; 94(1): 1–7.
 52. McKinney J, Keyser L, Clinton S, et al. ACOG Committee Opinion No. 736 Summary: Optimizing Postpartum Care. Obstet Gynecol. 2018; 131(5): 949–951.
 53. McKinney J, Keyser L, Clinton S, et al. ACOG Committee Opinion No. 736: Optimizing Postpartum Care. Obstet Gynecol. 2018; 132(3): 784–785.
 54. Synowiec-Piłat M. Percepcja umiejętności interpersonalnych (komunikacyjnych) lekarzy ginekologów. Gin Prakt. 2003; 11(3): 19–24.
 55. Ministerialny Program Zdrowia na lata 2016-2020. https://www.gov.pl/web/zdrowie/6-poprawa-zdrowia-prokreacyjnego.