open access

Vol 15, No 2 (2017)
Review paper
Published online: 2018-02-04
Get Citation

Sexual harassment among medical personnel

Józef Haczyński
DOI: 10.5603/70-72
·
Seksuologia Polska 2017;15(2).

open access

Vol 15, No 2 (2017)
Review papers
Published online: 2018-02-04

Abstract

The definition of sexual harassment can be found in the Labor Code and the Equality Act. In Poland, it is
still a taboo subject. Due to the lack of data on this phenomenon among medical personnel, it would be
advisable to carry out research that could assess the scale of this phenomenon.

Abstract

The definition of sexual harassment can be found in the Labor Code and the Equality Act. In Poland, it is
still a taboo subject. Due to the lack of data on this phenomenon among medical personnel, it would be
advisable to carry out research that could assess the scale of this phenomenon.

Get Citation

Keywords

sexual harassment, nurses, doctors, health-care professionals

About this article
Title

Sexual harassment among medical personnel

Journal

Journal of Sexual and Mental Health

Issue

Vol 15, No 2 (2017)

Article type

Review paper

Published online

2018-02-04

Page views

1191

Article views/downloads

2805

DOI

10.5603/70-72

Bibliographic record

Seksuologia Polska 2017;15(2).

Keywords

sexual harassment
nurses
doctors
health-care professionals

Authors

Józef Haczyński

References (8)
  1. Kodeks Pracy tekst ujednolicony 2014. http://kodeks.ws/pracy/tekst.htm (30.11.2017).
  2. Dz.U. z 2010 r., Nr 254, poz. 1700. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0867436116300025 (30.11.2017).
  3. Komunikat z badań ― molestowanie czy komplement. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_142_17.PDF (30.11.2017).
  4. Fudalej S, Klimkiewicz A, Kopera M, et al. Molestowanie seksualne przed uzyskaniem pełnoletności a stan zdrowia i funkcjonowanie społeczne osób uzależnionych od opioidów leczonych substytucyjnie. Alcoholism and Drug Addiction. 2016; 29(1): 1–8.
  5. Komunikat z badań ― molestowanie seksualne. CBOS 2007. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_035_07.PDF (30.11.2017).
  6. Moscicka-Teske A, Potocka A. Zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej 2016;70: 139-154. DOI: 10 21008/j 0239-9415. 2016; 070: 10.
  7. Drzeżdżon W. Zjawiska patologiczne w środowisku pracy zawodowej. Przyczynek do studium socjologiczno-pedagogicznego. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość. 2016; XIII.
  8. Duncan SM, Hyndman K, Estabrooks CA, et al. Nurses' experience of violence in Alberta and British Columbia hospitals. Can J Nurs Res. 2001; 32(4): 57–78.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl