Vol 7, No 2 (2021)
Case report
Published online: 2021-07-21

open access

Page views 6149
Article views/downloads 860
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Efektywność masażu klasycznego u chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa

Agnieszka Krawczyk-Wasielewska1, Sara Ruskowiak1, Przemysław Keczmer1, Przemysław Daroszewski2, Włodzimierz Samborski1
Forum Reumatol 2021;7(2):86-90.

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 64-letniego pacjenta aktywnego zawodowo z rozpoznanym w 1979 roku zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, aktualnie poddanego leczeniu biologicznemu. Celem badania była ocena efektywność
masażu klasycznego u chorego z zesztywniającym zapaleniem stawów. U pacjenta zastosowano fizjoterapię w postaci serii 6 masaży wykonywanych w czasie 3 tygodni z 3-dniową przerwą pomiędzy zabiegami.
Do oceny postępów terapii wykorzystano wizualną skalę analogową (VAS), kwestionariusz wskaźników bólu według Laitinena, pomiar ruchomości kręgosłupa goniometrem, skale BASDAI i BASFI.
Przeprowadzona terapia doprowadziła do poprawy ruchomości poszczególnych odcinków kręgosłupa. Po terapii badany lepiej radził sobie z codziennymi czynnościami zgodnie z wynikami skal BASDAI i BASFI.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. Zborowski A. Masaż w wybranych jednostkach chorobowych. Część 1. AZ, Kraków 2010.
  2. Gaździk TSz. Ortopedia i traumatologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
  3. Passalent LA. Physiotherapy for ankylosing spondylitis: evidence and application. Curr Opin Rheumatol. 2011; 23(2): 142–147.
  4. Dagfinrud H, Kvien TK, Hagen KB. The Cochrane review of physiotherapy interventions for ankylosing spondylitis. J Rheumatol. 2005; 32(10): 1899–1906.
  5. Waters-Banker C, Dupont-Versteegden EE, Kitzman PH, et al. Investigating the mechanisms of massage efficacy: the role of mechanical immunomodulation. J Athl Train. 2014; 49(2): 266–273.
  6. Ćwirlej A, Ćwirlej A, Maciejczak A. Efekty masażu leczniczego w terapii bólów kręgosłupa. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2007(3): 253–257.
  7. Chunco R. Stiffness, and fatigue levels associated with ankylosing spondylitis: a case study. International Journal of Therapeutic Massage & Bodywork. 2012; 4(1): 12–17.
  8. Zborowski A. Masaż klasyczny. AZ, Kraków 2008.
  9. Magiera L. Klasyczny masaż leczniczy. BIO-STYL, Kraków 2006.
  10. Romanowski M, Straburzyńska-Lupa A. Deep tissue massage and its impact on disease acticity and functional performance in patient with ankylosing spondylitis – case report. Polish Journal of Physiotherapy. 2018; 13(2): 42–47.