Vol 6, No 2 (2020)
Review paper
Published online: 2020-09-04

open access

Page views 950
Article views/downloads 512
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Nowe narzędzie do oceny jakości życia osób starszych z sarkopenią: kwestionariusz SarQol® w wersji polskiej

Paweł Abramowicz1, Wojciech Glinkowski2, Paweł Pecuszok3, Jerzy Konstantynowicz1
DOI: 10.5603//FR.2020.0008
Forum Reumatol 2020;6(2):63-69.

Abstract

Sarkopenia związana z podeszłym wiekiem należy do zjawisk inwolucyjnych polegających na ubytku masy, jakości i funkcji mięśni szkieletowych. Ze względu na trendy demograficzne wydłużania życia staje się ona coraz poważniejszym problemem geriatrycznym. Sarkopenia stanowi składową zespołu kruchości (frailty syndrome), odzwierciedlającego postępujące wyczerpanie rezerw organizmu i prowadzi — niezależnie od innych czynników — do pogorszenia
sprawności fizycznej, obniżenia ogólnej aktywności, ryzyka upadków i złamań, zwłaszcza u osób powyżej 75. roku życia. Ponieważ kluczowymi następstwami sarkopenii są subiektywne odczucie osłabienia i zmęczenia, liczne ograniczenia oraz zaburzenie funkcjonowania psychospołecznego, za najważniejszy wykładnik progresji tego schorzenia uważa się pomiar jakości życia. W niniejszym opracowaniu przedstawiono nową, niedawno adaptowaną do populacji polskiej, metodę oceny jakości życia u ludzi starszych z sarkopenią, czyli kwestionariusz Sarcopenia and Quality of Life (SarQoL®), opisując również proces translacji, walidacji i analizy psychometrycznej. Jest to specyficzna ankieta adresowana do osób powyżej
65. roku życia, zawierająca 22 pytania przypisane do siedmiu domen funkcjonowania: zdrowie fizyczne i psychiczne (Physical & Mental Health), poruszanie się (Locomotion), skład ciała (Body Composition), funkcjonowanie (Functionality), aktywności życia codziennego (Activities of Daily Living), rozrywka i spędzanie wolnego czasu (Leisure Activities) oraz lęki (Fears). Metoda ta, dostępna obecnie w tłumaczeniach na 30 języków, pozwala wiarygodnie zbadać jakość życia seniorów z sarkopenią, zaś polska wersja jest spójna, powtarzalna i porównywalna z oryginałem pod względem rzetelności i właściwości psychometrycznych. SarQoL® w polskiej wersji może być wykorzystywany nie tylko do badań naukowych, ale również w praktyce klinicznej. Ze względu na współistnienie lub powiązanie patogenetyczne niektórych schorzeń reumatologicznych z zespołem kruchości w populacji geriatrycznej, ocena jakości życia może mieć tu istotne znaczenie rokownicze. SarQoL® oferuje pewne obiecujące możliwości zastosowania w monitorowaniu starszych pacjentów reumatologicznych z sarkopenią.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Cayea D, Eckstrom E, Christmas C. Update in geriatric medicine. J Gen Intern Med. 2012; 27(3): 371–375.
 2. Fabrício Dd, Chagas MH, Diniz BS. Frailty and cognitive decline. Transl Res. 2020; 221: 58–64.
 3. Ensrud KE, Ewing SK, Cawthon PM, et al. Osteoporotic Fractures in Men Research Group. A comparison of frailty indexes for the prediction of falls, disability, fractures, and mortality in older men. J Am Geriatr Soc. 2009; 57(3): 492–498.
 4. Buehring B, Hansen KE, Lewis BL, et al. Osteoporotic Fractures in Men (MrOS) Study Research Group. Dysmobility Syndrome Independently Increases Fracture Risk in the Osteoporotic Fractures in Men (MrOS) Prospective Cohort Study. J Bone Miner Res. 2018; 33(9): 1622–1629.
 5. Ganz DA, Latham NK. Prevention of Falls in Community-Dwelling Older Adults. N Engl J Med. 2020; 382(8): 734–743.
 6. Paintin J, Cooper C, Dennison E. Osteosarcopenia. British Journal of Hospital Medicine. 2018; 79(5): 253–258.
 7. Rosenberg IH. Sarcopenia: origins and clinical relevance. J Nutr. 1997; 127(5 Suppl): 990S–991S.
 8. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis. Report of the European working group on sarcopenia in older people. Age Ageing. 2019; 48(4): 601.
 9. Bahat G, Yilmaz O, Kılıç C, et al. Performance of SARC-F in Regard to Sarcopenia Definitions, Muscle Mass and Functional Measures. J Nutr Health Aging. 2018; 22(8): 898–903.
 10. Yoo JIl, Kim H, Ha YC, et al. Osteosarcopenia in Patients with Hip Fracture Is Related with High Mortality. J Korean Med Sci. 2018; 33(4): e27.
 11. Chan DC, Chang CB, Han DS, et al. Effects of exercise improves muscle strength and fat mass in patients with high fracture risk: A randomized control trial. J Formos Med Assoc. 2018; 117(7): 572–582.
 12. Konstantynowicz J, Abramowicz P, Glinkowski W, et al. Polish Validation of the SarQoL, a Quality of Life Questionnaire Specific to Sarcopenia. J Clin Med. 2018; 7(10).
 13. Kemmler W, Teschler M, Goisser S, et al. Prevalence of sarcopenia in Germany and the corresponding effect of osteoarthritis in females 70 years and older living in the community: results of the FORMoSA study. Clin Interv Aging. 2015; 10: 1565–1573.
 14. Zasadzka E, Trzmiel T, Roszak M, et al. Is the outcome of frailty syndrome gender dependent? J Women Aging. 2020; 32(3): 349–360.
 15. Petermann-Rocha F, Chen M, Gray SR, et al. New versus old guidelines for sarcopenia classification: What is the impact on prevalence and health outcomes? Age Ageing. 2020; 49(2): 300–304.
 16. Beaudart C, Zaaria M, Pasleau F, et al. Health Outcomes of Sarcopenia: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2017; 12(1): e0169548.
 17. Chang SF, Lin PL. Systematic Literature Review and Meta-Analysis of the Association of Sarcopenia With Mortality. Worldviews Evid Based Nurs. 2016; 13(2): 153–162.
 18. Rolland Y, Czerwinski S, Abellan Van Kan G, et al. Sarcopenia: its assessment, etiology, pathogenesis, consequences and future perspectives. J Nutr Health Aging. 2008; 12(7): 433–450.
 19. Steptoe A, Deaton A, Stone A. Subjective wellbeing, health, and ageing. The Lancet. 2015; 385(9968): 640–648.
 20. Tobis S, Jaracz K, Talarska D, et al. Validity of the EASYCare Standard 2010 assessment instrument for self-assessment of health, independence, and well-being of older people living at home in Poland. Eur J Ageing. 2018; 15(1): 101–108.
 21. Syddall HE, Martin HJ, Harwood RH, et al. The SF-36: a simple, effective measure of mobility-disability for epidemiological studies. J Nutr Health Aging. 2009; 13(1): 57–62.
 22. Silva Ne, Karnikowski MG, Tavares AB, et al. Association between sarcopenia, sarcopenic obesity, muscle strenght and quality of life variables in elderly women. Rev Bras Fisioter . 2012; 16: 360–367.
 23. Beaudart C, Reginster JY, Petermans J, et al. Quality of life and physical components linked to sarcopenia: The SarcoPhAge study. Exp Gerontol. 2015; 69: 103–110.
 24. Rizzoli R, Reginster JY, Arnal JF, et al. Quality of life in sarcopenia and frailty. Calcif Tissue Int. 2013; 93(2): 101–120.
 25. Beaudart C, Biver E, Reginster JY, et al. Development of a self-administrated quality of life questionnaire for sarcopenia in elderly subjects: the SarQoL. Age Ageing. 2015; 44(6): 960–966.
 26. Beaudart C, Edwards M, Moss C, et al. English translation and validation of the SarQoL®, a quality of life questionnaire specific for sarcopenia. Age Ageing. 2017; 46(2): 271–276.
 27. Gasparik AI, Mihai G, Beaudart C, et al. Psychometric performance of the Romanian version of the SarQoL®, a health-related quality of life questionnaire for sarcopenia. Arch Osteoporos. 2017; 12(1): 103.
 28. Hodinka L, Vereckei E, Gasparik AI. Sarcopenia and quality of life: the validated Hungarian translation of the Sarcopenia Quality of Life (SarQoL) questionnaire. Orv Hetil . 2018; 159(36): 1483–1486.
 29. Geerinck A, Scheppers A, Beaudart C, et al. Translation and validation of the Dutch SarQoL((R)), a quality of life questionnaire specific to sarcopenia. J Musculoskelet Neuronal Interact . 2018; 18(4): 463–472.
 30. Tsekoura M, Billis E, Gliatis J, et al. Cross cultural adaptation of the Greek sarcopenia quality of life (SarQoL) questionnaire. Disabil Rehabil. 2020; 42(7): 1006–1012.
 31. Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, et al. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine (Phila Pa 1976). 2000; 25(24): 3186–3191.
 32. Glinkowski W, Żukowska A, Dymitrowicz M, et al. Translation, Cross-Cultural Adaptation, and Psychometric Properties of the Polish Version of the Hip Disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS). Medicina (Kaunas). 2019; 55(10).
 33. Geerinck A, Alekna V, Beaudart C, et al. Standard error of measurement and smallest detectable change of the Sarcopenia Quality of Life (SarQoL) questionnaire: An analysis of subjects from 9 validation studies. PLoS One. 2019; 14(4): e0216065.
 34. Gupta S, Dhillon R, Hasni S. Sarcopenia. Rheumatic Disease Clinics of North America. 2018; 44(3): 393–404.
 35. Barone M, Viggiani MT, Anelli MG, et al. Sarcopenia in Patients with Rheumatic Diseases: Prevalence and Associated Risk Factors. J Clin Med. 2018; 7(12).
 36. Mochizuki T, Ikari K, Yano K, et al. Evaluation of factors associated with locomotive syndrome in Japanese elderly and younger patients with rheumatoid arthritis. Mod Rheumatol. 2019; 29(5): 733–736.
 37. Misra D, Fielding RA, Felson DT, et al. MOST study. Risk of Knee Osteoarthritis With Obesity, Sarcopenic Obesity, and Sarcopenia. Arthritis Rheumatol. 2019; 71(2): 232–237.
 38. Siegert E, March C, Otten L, et al. Prevalence of sarcopenia in systemic sclerosis: assessing body composition and functional disability in patients with systemic sclerosis. Nutrition. 2018; 55-56: 51–55.