Vol 6, No 1 (2020)
Case report
Published online: 2020-07-01

open access

Page views 9030
Article views/downloads 1469
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Pacjent z dolegliwościami bólowymi z seronegatywny reumatoidalnym zapaleniem stawów z niską aktywnością choroby i uogólnioną chorobą zwyrodnieniową stawów — czy jest alternatywna droga leczenia?

Piotr Ligocki1
Forum Reumatol 2020;6(1):51-58.

Abstract

Pacjenci z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów, pomimo uzyskania klinicznej remisji, często skarżą się na dolegliwości bólowe związane z nakładającymi się zmianami zwyrodnieniowym w układzie kostno-stawowym. Niestety w większości przypadków zastosowane leczenie w przebiegu RZS nie wpływa na redukcję bólu i poprawę jakości życia w przebiegu towarzyszącej choroby zwyrodnieniowej stawów.
W pracy opisano przypadek pacjentki z rozpoznanym RZS i chorobą zwyrodnieniową stawów, u której do leczenia włączono preparat kurkumy w celu poprawy jakości życia.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Filipowicz Sosnowska A. Reumatoidalne zapalenie stawów. http://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.16.1 (data pozyskania).
 2. Zimmermann-Górska I., Szczepański L. Choroba zwyrodnieniowa stawów. http://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.16.13.html.
 3. Henrotin Y, Gharbi M, Dierckxsens Y, et al. Decrease of a specific biomarker of collagen degradation in osteoarthritis, Coll2-1, by treatment with highly bioavailable curcumin during an exploratory clinical trial. BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 159.
 4. Henrotin Y, Malaise R, Wittoek R, et al. Zastosowanie zoptymalizowanego biologicznie wyciągu z Curcuma longa w ograniczaniu bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego: wieloośrodkowe badanie randomizowane kontrolowane placebo z podwójnie ślepą próbą. Forum Reumatologiczne. 2019; 5(4): 161–173.
 5. Miłobędzka J, Kostanecki St, Lampe Z. Zur Kenntnis des Curcumins. Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. 1910; 43(2): 2163–2170.
 6. Scientific Opinion on the re‐evaluation of curcumin (E 100) as a food additive. EFSA Journal. 2010; 8(9).
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz.U. z 2008 r. nr 177, poz. 1094).
 8. Cheng AL, Hsu CH, Lin JK, et al. Phase I clinical trial of curcumin, a chemopreventive agent, in patients with high-risk or pre-malignant lesions. Anticancer Res. 2001; 21(4B): 2895–2900.
 9. Basnet P, Skalko-Basnet N. Curcumin: an anti-inflammatory molecule from a curry spice on the path to cancer treatment. Molecules. 2011; 16(6): 4567–4598.
 10. Anand P, Kunnumakkara AB, Newman RA, et al. Bioavailability of curcumin: problems and promises. Mol Pharm. 2007; 4(6): 807–818.
 11. Kocaadam B, Şanlier N. Curcumin, an active component of turmeric (Curcuma longa), and its effects on health. Crit Rev Food Sci Nutr. 2017; 57(13): 2889–2895.
 12. Irshad S, Muazzam A, Shahid Z, et al. Curcuma longa (Turmeric): An auspicious spice for antibacterial, phytochemical and antioxidant activities. Pak J Pharm Sci. 2018; 31(6 (Supplementary): 2689–2696.
 13. Moghadamtousi SZ, Kadir HA, Hassandarvish P, et al. A review on antibacterial, antiviral, and antifungal activity of curcumin. Biomed Res Int. 2014; 2014: 186864.
 14. Aggarwal BB, Shishodia S. Suppression of the nuclear factor-kappaB activation pathway by spice-derived phytochemicals: reasoning for seasoning. Ann N Y Acad Sci. 2004; 1030: 434–441.
 15. Aggarwal BB, Shishodia S. Molecular targets of dietary agents for prevention and therapy of cancer. Biochem Pharmacol. 2006; 71(10): 1397–1421.
 16. Liu X, Machado GC, Eyles JP, et al. Dietary supplements for treating osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2018; 52(3): 167–175.
 17. Haroyan A, Mukuchyan V, Mkrtchyan N, et al. Efficacy and safety of curcumin and its combination with boswellic acid in osteoarthritis: a comparative, randomized, double-blind, placebo-controlled study. BMC Complement Altern Med. 2018; 18(1): 7.
 18. Rahimnia AR, Panahi Y, Alishiri G, et al. Curcuminoid treatment for knee osteoarthritis: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Phytother Res. 2014; 28(11): 1625–1631.
 19. Kuptniratsaikul V, Dajpratham P, Taechaarpornkul W, et al. Efficacy and safety of Curcuma domestica extracts compared with ibuprofen in patients with knee osteoarthritis: a multicenter study. Clin Interv Aging. 2014; 9: 451–458.
 20. Nakagawa Y, Mukai S, Yamada S, et al. Short-term effects of highly-bioavailable curcumin for treating knee osteoarthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled prospective study. J Orthop Sci. 2014; 19(6): 933–939.
 21. Rahimnia AR, Panahi Y, Alishiri G, et al. Curcuminoid treatment for knee osteoarthritis: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Phytother Res. 2014; 28(11): 1625–1631.
 22. Srivastava S, Saksena AK, Khattri S, et al. Curcuma longa extract reduces inflammatory and oxidative stress biomarkers in osteoarthritis of knee: a four-month, double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Inflammopharmacology. 2016; 24(6): 377–388.
 23. Rahimnia AR, Panahi Y, Alishiri G, et al. Impact of Supplementation with Curcuminoids on Systemic Inflammation in Patients with Knee Osteoarthritis: Findings from a Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial. Drug Res (Stuttg). 2015; 65(10): 521–525.
 24. Ong YQ, Sakinah H, Shahril MR, et al. Antioxidant and anti-inflammatory dietary supplements in the treatment ofosteoarthritis: a scoping review. Food Research. 2019; 4(2): 254–273.
 25. Bannuru RR, Osani MC, Al-Eid F, et al. Efficacy of curcumin and Boswellia for knee osteoarthritis: Systematic review and meta-analysis. Semin Arthritis Rheum. 2018; 48(3): 416–429.
 26. Henrotin Y, Priem F, Mobasheri A. Curcumin: a new paradigm and therapeutic opportunity for the treatment of osteoarthritis: curcumin for osteoarthritis management. Springerplus. 2013; 2(1): 56.
 27. Pinsornsak P, Niempoog S. The efficacy of Curcuma Longa L. extract as an adjuvant therapy in primary knee osteoarthritis: a randomized control trial. J Med Assoc Thai. 2012; 95 Suppl 1: S51–S58.
 28. Breucker S, Rouvière H, Mélot C, et al. Flexofytol® (A Belgian Curcumin Extract) for the Treatment of Aged Patients with Osteoarthritis and Comorbidity. Open Journal of Rheumatology and Autoimmune Diseases. 2017; 07(04): 167–177.
 29. Sahebkar A, Henrotin Y. Analgesic Efficacy and Safety of Curcuminoids in Clinical Practice: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Pain Med. 2016; 17(6): 1192–1202.