Vol 5, No 4 (2019)
Case report
Published online: 2020-02-05

open access

Page views 4733
Article views/downloads 4603
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Fizjoterapia w radikulopatii szyjnej

Aleksandra Bartkowiak, Agnieszka Krawczyk-Wasielewska, Marta Jokiel, Przemysław Daroszewski1, Włodzimierz Samborski
DOI: 10.5603/FR.2019.0022
Forum Reumatol 2019;5(4):203-208.

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 46-letniej kobiety ze zdiagnozowaną radikulopatią szyjną C4–C6 skierowanej na 4-tygodniowy turnus rehabilitacyjny. Celem badania była ocena skuteczności fizjoterapii u pacjenta ze zdiagnozowaną radikulopatia szyjną. U pacjentki zastosowano fizjoterapię w postaci: mobilizacji drobnych stawów odcinka C, ćwiczeń izometrycznych mięśni szyi, TENS, masażu podwodnego oraz ultradźwięków.
Do oceny postępów terapii wykorzystano: skale VAS, pomiar ruchomości odcinka szyjnego taśmą centymetrową i pomiar zakres ruchu stawu ramiennego goniometrem, test dwupunktowy, badanie zaburzenia czucia temperatury ciepłą i zimną wodą, dynamometr, ISOMETER, kwestionariusz NDI.
Przeprowadzona terapia wpłynęła pozytywnie na: poziom bólu, zakres zgięcia i wyrostu szyi, siłę ścisku ręki oraz mięśni szyi i grup mięśniowych unerwionych przez segment C5 i C6. W rezultacie poprawiła się jakość życia codziennego pacjenta.

Forum Reumatol. 2019, tom 5, nr 4: 203–208

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Łukaszewska M, Łukaszewski B, Nazar J, et al. Radikulopatia szyjna. Pol Prz Nauk Zdr. 2014; 38: 39S–42S.
 2. Ghasemi M, Golabchi K, Mousavi SA, et al. The value of provocative tests in diagnosis of cervical radiculopathy. J Res Med Sci. 2013; 18(Suppl 1): S35–S38.
 3. Wainner RS, Fritz JM, Irrgang JJ, et al. Reliability and diagnostic accuracy of the clinical examination and patient self-report measures for cervical radiculopathy. Spine (Phila Pa 1976). 2003; 28(1): 52–62.
 4. Sambyal S, Kumar S. Comparison Between Nerve Mobilization And Conventional Physiotherapy In Patients With Cervical Radiculopathy. IJIRD. 2013; 2: 442S–445S.
 5. Cleland JA, Fritz JM, Whitman JM, et al. Predictors of short-term outcome in people with a clinical diagnosis of cervical radiculopathy. Phys Ther. 2007; 87(12): 1619–1632.
 6. Costello M. Treatment of a patient with cervical radiculopathy using thoracic spine thrust manipulation, soft tissue mobilization, and exercise. J Man Manip Ther. 2008; 16(3): 129–135.
 7. Goyal M, Kumar A, Sethi R. Functional Disability & Grip Strength of Cervical Radiculopathy Patients before & after Cervical Collar Use & Traditional Physiotherapy Treatment. JESP. 2012; 8: 119S–122S.
 8. Peolsson A, Söderlund A, Engquist M, et al. Physical function outcome in cervical radiculopathy patients after physiotherapy alone compared with anterior surgery followed by physiotherapy: a prospective randomized study with a 2-year follow-up. Spine (Phila Pa 1976). 2013; 38(4): 300–307.
 9. Kuciel-Lewandowska J, Paprocka-Borowicz M, Jagudzka B, et al. BoernerE. Ocena skuteczności wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 2012; 3(18): 194–199.
 10. Lisiński P, Jachowska A, Samborski W. Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu wysunięć krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Fizjoterapia Polska. 2006; 39-40(6): 222–227.
 11. Demczyszak I, Wrzosek Z, Hagner W. Badania nad przydatnością elektroterapii w leczeniu osób z objawami bólu przewlekłego w przebiegu zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających kręgosłupa. Fizjoterapia Polska. 2005; 5(1): 25–30.
 12. Bielińska M. Ocena skuteczności leczenia fizjoterapeutycznego chorych ambulatoryjnych z zespołami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa, Kwart. Ortop. 2008; 2: 173–183.