Editorial Team

Redaktor Naczelny
 1. Bolesław Rutkowski Poland AffiliationDepartment of Nefrology, Transplantology and Internal Medicine, Medical University of Gdańsk
Redaktorzy działu Nefrologia kliniczna
 1. Leszek Tylicki Affiliation(Gdańsk, Polska)
 2. Stanisław Czekalski Poland AffiliationDepartment of Nephrology, Transplantology and Internal Diseases, Poznań University of Medical Sciences
Redaktorzy działu Hemodializa
 1. Andrzej Książek Affiliation(Lublin, Polska)
 2. Zbigniew Zdrojewski (Gdańsk) Affiliation(Gdańsk, Polska)
Redaktorzy działu Dializa otrzewowa
 1. Monika Lichodziejewska-Niemierko Affiliation(Gdańsk, Polska)
 2. Zofia Wańkowicz Affiliation(Warszawa, Polska)
Redaktorzy działu Przeszczepianie nerek
 1. Alicja Dębska-Ślizień Affiliation(Gdańsk, Polska)
 2. Magdalena Durlik Affiliation(Warszawa, Polska)
Redaktorzy działu Pielęgniarstwo nefrologiczne
 1. Beata Białobrzeska Affiliation(Gdańsk, Polska)
 2. Anna Mróz Affiliation(Gdańsk, Polska)
Przewodniczący Rady Programowej
 1. Bolesław Rutkowski Poland AffiliationDepartment of Nefrology, Transplantology and Internal Medicine, Medical University of Gdańsk
Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej
 1. Andrzej Więcek Poland AffiliationDepartment of Nephrology, Endocrinology and Metabolic Diseases at the Medical University of Silesia
Członkowie Rady Programowej
 1. Kazimierz Ciechanowski Affiliation(Szczecin, Polska)
 2. Andrzej Książek Affiliation(Lublin, Polska)
 3. Stanisław Czekalski Poland AffiliationDepartment of Nephrology, Transplantology and Internal Diseases, Poznań University of Medical Sciences
 4. Aleksandra Żurowska Affiliation(Gdańsk, Polska)
 5. Władysław Sułowicz AffiliationKatedra i Klinika Nefrologii - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska
 6. Andrzej Oko Affiliation(Poznań, Polska)
 7. Michał Nowicki Affiliation(Łódź, Polska)
 8. Michał Myśliwiec Affiliation(Białystok, Polska)
 9. Jacek Manitius Poland AffiliationDepartment of Nephrology, Hypertension and Internal Disease, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń
 10. Marian Klinger Affiliation(Wrocław, Polska)
 11. Magdalena Durlik Affiliation(Warszawa, Polska)
 12. Leszek Pączek Affiliation(Warszawa, Polska)
Redaktorzy tematyczni
 1. Beata Białobrzeska Affiliation(Gdańsk, Polska)
 2. Stanisław Czekalski Poland AffiliationDepartment of Nephrology, Transplantology and Internal Diseases, Poznań University of Medical Sciences
 3. Alicja Dębska-Ślizień Affiliation(Gdańsk, Polska)
 4. Magdalena Durlik Affiliation(Warszawa, Polska)
 5. Andrzej Książek Affiliation(Lublin, Polska)
 6. Monika Lichodziejewska-Niemierko Affiliation(Gdańsk, Polska)
 7. Anna Mróz Affiliation(Gdańsk, Polska)
 8. Przemysław Rutkowski Poland AffiliationDepartment of Nephrology, Transplantology and Internal Diseases, MUG, Gdańsk, Poland
 9. Leszek Tylicki Affiliation(Gdańsk, Polska)
 10. Zofia Wańkowicz Affiliation(Warszawa, Polska)
Redaktorzy statystyczni
 1. Kazimierz Ciechanowski Affiliation(Szczecin, Polska)
 2. Alicja Dębska-Ślizień Affiliation(Gdańsk, Polska)
 3. Bolesław Rutkowski Poland AffiliationDepartment of Nefrology, Transplantology and Internal Medicine, Medical University of Gdańsk
 4. Leszek Tylicki Affiliation(Gdańsk, Polska)
Publisher Editor
 1. Małgorzata Czarnecka Poland

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.