open access

Ahead of print
Research paper
Published online: 2021-09-22
Get Citation

Assessment of psychiatric rehabilitation by patients hospitalized in forensic psychiatry departments

Joanna Fojcik1, Monika Romańczyk2, Stanisław Surma2, Irena Krupka-Matuszczyk3, Marek Krzystanek1
DOI: 10.5603/PSYCH.a2021.0037
Affiliations
 1. Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice, Poland
 2. Koło Naukowe STN, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice, Poland
 3. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna, 40-085 Katowice, Mickiewicza 29

open access

Ahead of print
Prace oryginalne - nadesłane
Published online: 2021-09-22

Abstract

Wstęp Rehabilitacja psychiatryczna jest zespołem oddziaływań, które mają doprowadzić do poprawnego funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie, zgodnie z przyjętym porządkiem społecznym i prawnym. Zawiera elementy edukacji, opieki i terapii. Materiał i metody Badanie przeprowadzone było wśród pacjentów oddziałów psychiatrii sądowej w okresie wrzesień – październik 2019 r. Objęto nim 100 osób zarówno kobiet jak i mężczyzn. poddanych tzw. detencji sądowej. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety. Badanie nie wymagało zgody Komisji Bioetycznej. Wyniki Większość pacjentów (58% grupy badanej) prawidłowo uświadamiała sobie powody przebywania na oddziale psychiatrii sądowej i akceptowało decyzję sądu o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym. Większość pacjentów (73%) była zadowolona z leczenia i chętnie uczestniczyła w zajęciach rehabilitacyjnych (80%). Najstarsi wiekowo pacjenci rzadziej uczestniczyli w zajęciach rehabilitacyjnych – 23% osób uczestniczyło w zajęciach z własnej inicjatywy lub zainteresowań. Wiek pacjentów miał istotny związek z zaangażowaniem pacjentów w proponowane formy zajęć rehabilitacyjnych. Zdecydowana większość pacjentów (92%) optymistyczne oceniła swoją przyszłość po opuszczeniu oddziału. Wnioski Zdecydowana większość pacjentów chętnie uczestniczyła w zajęciach z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej. Najbardziej popularną formą zajęć rehabilitacyjnych na oddziale psychiatrii sądowej okazały się zajęcia edukacyjne prowadzone przez pielęgniarki w formie wykładów edukacyjnych. Zajęcia te w pinii pacjentów były im potrzebne i stanowiły cenne źródło informacji o zdrowiu. Duża grupa pacjentów dostrzegła pozytywny wpływ zajęć rehabilitacyjnych na ich osobowość czy życie i zamierza w przyszłości wykorzystać nabyte umiejętności.

Abstract

Wstęp Rehabilitacja psychiatryczna jest zespołem oddziaływań, które mają doprowadzić do poprawnego funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie, zgodnie z przyjętym porządkiem społecznym i prawnym. Zawiera elementy edukacji, opieki i terapii. Materiał i metody Badanie przeprowadzone było wśród pacjentów oddziałów psychiatrii sądowej w okresie wrzesień – październik 2019 r. Objęto nim 100 osób zarówno kobiet jak i mężczyzn. poddanych tzw. detencji sądowej. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety. Badanie nie wymagało zgody Komisji Bioetycznej. Wyniki Większość pacjentów (58% grupy badanej) prawidłowo uświadamiała sobie powody przebywania na oddziale psychiatrii sądowej i akceptowało decyzję sądu o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym. Większość pacjentów (73%) była zadowolona z leczenia i chętnie uczestniczyła w zajęciach rehabilitacyjnych (80%). Najstarsi wiekowo pacjenci rzadziej uczestniczyli w zajęciach rehabilitacyjnych – 23% osób uczestniczyło w zajęciach z własnej inicjatywy lub zainteresowań. Wiek pacjentów miał istotny związek z zaangażowaniem pacjentów w proponowane formy zajęć rehabilitacyjnych. Zdecydowana większość pacjentów (92%) optymistyczne oceniła swoją przyszłość po opuszczeniu oddziału. Wnioski Zdecydowana większość pacjentów chętnie uczestniczyła w zajęciach z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej. Najbardziej popularną formą zajęć rehabilitacyjnych na oddziale psychiatrii sądowej okazały się zajęcia edukacyjne prowadzone przez pielęgniarki w formie wykładów edukacyjnych. Zajęcia te w pinii pacjentów były im potrzebne i stanowiły cenne źródło informacji o zdrowiu. Duża grupa pacjentów dostrzegła pozytywny wpływ zajęć rehabilitacyjnych na ich osobowość czy życie i zamierza w przyszłości wykorzystać nabyte umiejętności.

Get Citation

Keywords

psychiatria sądowa; pacjent; rehabilitacja

About this article
Title

Assessment of psychiatric rehabilitation by patients hospitalized in forensic psychiatry departments

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Ahead of print

Article type

Research paper

Published online

2021-09-22

DOI

10.5603/PSYCH.a2021.0037

Keywords

psychiatria sądowa
pacjent
rehabilitacja

Authors

Joanna Fojcik
Monika Romańczyk
Stanisław Surma
Irena Krupka-Matuszczyk
Marek Krzystanek

References (12)
 1. Meder J. Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999: 6.
 2. Bilikiewicz J. Psychiatria. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007: 213.
 3. Bronowski P, Chotkowska K. Nowe trendy w rehabilitacji osób chorujących psychicznie. Niepełnosprawność ― zagadnienia, problemy, rozwiązania. 2016 (20); III: 11-23.
 4. Bilikiewicz J. Psychiatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003: 521.
 5. Machel H. Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej ― casus polski. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006: 12.
 6. Pawłowska B, Fijałkowska-Kiecka P, Potembska E, et al. Changes to psychosocial functioning as demonstrated by the patients diagnosed with schizophrenia covered by the psychiatric rehabilitation system. Psychiatria Polska. 2015; 49(6): 1191–1202.
 7. Pięta P. Sposoby rozwiązywania problemów dnia codziennego wynikających z doświadczania przewlekłej choroby psychicznej ― schizofrenii. Pielęgniarstwo Polskie. 2017; 65(3): 537–543.
 8. Baggio S, Weber M, Rossegger A, et al. Reducing recidivism using the Reasoning and Rehabilitation program: a pilot multi-site-controlled trial among prisoners in Switzerland. Int J Public Health. 2020; 65(6): 801–810.
 9. Rogers ES, Maru M, Johnson G, et al. A randomized trial of individual peer support for adults with psychiatric disabilities undergoing civil commitment. Psychiatr Rehabil J. 2016; 39(3): 248–255.
 10. Luijks MJA, Bevaart F, Zijlmans J, et al. A multimodal day treatment program for multi-problem young adults: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2017; 18(1): 225.
 11. Szczęsny W. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003: 72.
 12. Lamberti JS, Weisman RL, Cerulli C, et al. A Randomized Controlled Trial of the Rochester Forensic Assertive Community Treatment Model. Psychiatr Serv. 2017; 68(10): 1016–1024.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl