English Polski
Vol 19, No 3 (2022)
Research paper
Published online: 2021-12-10
Page views 1470
Article views/downloads 413
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Post-traumatic stress disorder, suicide risk, feeling of loneliness and life satisfaction in the general population during the COVID-19 pandemic

Iga Rybarczyk1, Tytus Koweszko2
Psychiatria 2022;19(3):183-193.

Abstract

Wstęp: Wybuch pandemii COVID-19 jest niespotykaną dotąd sytuacją kryzysu epidemicznego o zasięgu ogólnoświatowym. Badanie miało na celu określenie zmian w nasileniu objawów zespołu stresu pourazowego, ryzyka samobójstwa, poczucia samotności i subiektywnej satysfakcji z życia w ogólnej populacji z uwzględnieniem różnic międzypłciowych, w okresie dwóch pierwszych fal pandemii COVID-19. Materiał i metody: Grupa badana składała się z 303 osób z ogólnej populacji w wieku 16–84 (50,2% kobiet i 49,8% mężczyzn). Badanie przebiegało dwuetapowo. W pierwszym etapie wzięło udział 150 respondentów, w drugim 153. Wykorzystano następujące metody badawcze: Zrewidowaną Skalę Wpływu Zdarzeń IES-R, Skalę Pomiaru Poczucia Samotności DJGLS, Kwestionariusz Zachowań Samobójczych SBQ-R, Drabinę Cantrila CSASS oraz kwestionariusz demograficzno-opisowy. Badanie zostało przeprowadzone w formie elektronicznej ankiety internetowej. Wyniki: W obu falach pandemii stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy poczuciem samotności a zagrożeniem samobójczym oraz ogólnym poziomem i objawami PTSD: intruzjami i pobudzeniem. U kobiet zaobserwowano wzrost ogólnego poziomu stresu pourazowego, a także wyższe objawy intruzji i unikania. U kobiet posiadanie dzieci stanowiło czynnik chroniący przed samobójstwem w obu falach pandemii, a u mężczyzn jedynie w pomiarze podczas drugiej fali. Różnica deklarowanej satysfakcji z życia w obu falach pandemii okazała się istotnie wyższa w drugim pomiarze, przy czym dotyczyło to wyłącznie satysfakcji odnośnie do okresu sprzed pandemii. Wnioski: Wdrożenie odpowiednich interwencji kryzysowych i długoterminowych ocen kontrolnych zarówno osób narażonych na kontakt z wirusem COVID-19, jak i wszystkich poddanych izolacji społecznej, stanowi priorytet w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.

Article available in PDF format

Add to basket: 49.00 PLN

Aready have access?

References

 1. Sareen J. Zespół stresu pourazowego u dorosłych: wpływ, współchorobowość, czynniki ryzyka i leczenie. Med Prakt Psychiatria. 2016; 6: 6–15.
 2. Morens DM, Daszak P, Taubenberger JK. Escaping Pandora's Box - Another Novel Coronavirus. N Engl J Med. 2020; 382(14): 1293–1295.
 3. Kowalska JD. Psychologiczne następstwa kwarantanny i jak im zapobiegać. Med Prakt. 2020; 4: 54–58.
 4. Dutheil F, Mondillon L, Navel V. PTSD as the second tsunami of the SARS-Cov-2 pandemic. Psychol Med. 2021; 51(10): 1773–1774.
 5. Lee AM, Wong JG, McAlonan GM, et al. Stress and psychological distress among SARS survivors 1 year after the outbreak. Can J Psychiatry. 2007; 52(4): 233–240.
 6. Thibodeau MA, Welch PG, Sareen J, et al. Anxiety disorders are independently associated with suicide ideation and attempts: propensity score matching in two epidemiological samples. Depress Anxiety. 2013; 30(10): 947–954.
 7. Xiong J, Lipsitz O, Nasri F, et al. Impact of COVID-19 pandemic on mental health in the general population: A systematic review. J Affect Disord. 2020; 277: 55–64.
 8. Centers for Disease Control and Prevention. 1918 Pandemic (H1N1 Virus). https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-pandemic-h1n1.html (15.02.2021).
 9. Yip PSF, Cheung YT, Chau PH, et al. The impact of epidemic outbreak: the case of severe acute respiratory syndrome (SARS) and suicide among older adults in Hong Kong. Crisis. 2010; 31(2): 86–92.
 10. Sher L. The impact of the COVID-19 pandemic on suicide rates. QJM. 2020; 113(10): 707–712.
 11. Nomura S, Kawashima T, Yoneoka D, et al. Trends in suicide in Japan by gender during the COVID-19 pandemic, up to September 2020. Psychiatry Res. 2021; 295: 113622.
 12. Smith BJ, Lim MH. How the COVID-19 pandemic is focusing attention on loneliness and social isolation. Public Health Res Pract. 2020; 30(2).
 13. Lee CM, Cadigan JM, Rhew IC. Increases in Loneliness Among Young Adults During the COVID-19 Pandemic and Association With Increases in Mental Health Problems. J Adolesc Health. 2020; 67(5): 714–717.
 14. Australian Bureau of Statistics. Household Impacts of COVID-19 Survey, 29 Apr–4 (2020). Canberra; ABS; 2020. www.abs.gov.au/ausstats/abs%40.nsf/mediareleasesbyCatalogue/DB259787916733E4CA25855B0003B21C?OpenDocument (15.02.2021).
 15. Marlay B, Attenborough J, Kutcher V. Living in limbo: the views and experiences of young people in Australia at the start of the COVID-19 pandemic and national response. Sydney: UNICEF Australia (data dostępu 15 02. 2020; 2021.
 16. www.unicef.org.au/Upload/UNICEF/Media/Documents/UNICEF-COVID-19-Living-in-Limbo-2020.pdf.
 17. Brooks S, Webster R, Smith L, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet. 2020; 395(10227): 912–920.
 18. Taylor MR, Agho KE, Stevens GJ, et al. Factors influencing psychological distress during a disease epidemic: data from Australia's first outbreak of equine influenza. BMC Public Health. 2008; 8: 347.
 19. Forte G, Favieri F, Tambelli R, et al. COVID-19 Pandemic in the Italian Population: Validation of a Post-Traumatic Stress Disorder Questionnaire and Prevalence of PTSD Symptomatology. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(11).
 20. Juczyński Z. Ogińska-Bulik N. Pomiar zaburzeń po stresie traumatycznym—polska wersja Zrewidowanej Skali Wplywu Zdarzeń. Psychiatria. 2009; 6(1): 15–25.
 21. Grygiel P, Humenny G, Rebisz S, et al. Validating the Polish Adaptation of the 11-Item De Jong Gierveld Loneliness Scale. European Journal of Psychological Assessment. 2013; 29(2): 129–139.
 22. Chodkiewicz J, Gruszczyńska E. ska adaptacja zrewidowanego kwestionariusza zachowań samobójczych A. Osmana i współpracowników Psychiatr Pol. 2020; 54: 101–111.
 23. Cantril H. The pattern of human concern. Rutgers, New Brunswick 1965.
 24. Holiczer A, Gałuszko M, Cubała WJ. Zaburzenie stresowe pourazowe : Opis ewolucji koncepcji zaburzenia i podejść terapeutycznych. Psychiatria. 2007; 4(1): 25–32.
 25. Shah SG, Nogueras D, van Woerden HC, et al. The COVID-19 Pandemic: A Pandemic of Lockdown Loneliness and the Role of Digital Technology. J Med Internet Res. 2020; 22(11): e22287.
 26. Dubey S, Biswas P, Ghosh R, et al. Psychosocial impact of COVID-19. Diabetes Metab Syndr. 2020; 14(5): 779–788.
 27. González-Padilla DA, Tortolero-Blanco L. Social media influence in the COVID-19 Pandemic. Int Braz J Urol. 2020; 46(suppl.1): 120–124.
 28. Liang X, Zhu Y, Fang Y. COVID-19 and post-traumatic stress disorder: A vicious circle involving immunosuppression. CNS Neurosci Ther. 2020; 26(8): 876–878.
 29. Bo HX, Li W, Yang Y, et al. Posttraumatic stress symptoms and attitude toward crisis mental health services among clinically stable patients with COVID-19 in China. Psychol Med. 2021; 51(6): 1052–1053.
 30. Bonsaksen T, Heir T, Schou-Bredal I, et al. Post-Traumatic Stress Disorder and Associated Factors during the Early Stage of the COVID-19 Pandemic in Norway. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(24).
 31. Hawryluck L, Gold WL, Robinson S, Pogorski S, Galea S, Styra R. SARS control and psychological effects of quarantine, Toronto, Kanada. Emerg Infect Dis. Lipiec 2004; 10 (7): 1206-12. doi: 10.3201 / eid1007.030703. PMID: 15324539; PMCID: PMC3323345.
 32. Haag K, Fraser A, Hiller R, et al. The emergence of sex differences in PTSD symptoms across development: evidence from the ALSPAC cohort. Psychol Med. 2020; 50(10): 1755–1760.
 33. Liu N, Zhang F, Wei C, et al. Prevalence and predictors of PTSS during COVID-19 outbreak in China hardest-hit areas: Gender differences matter. Psychiatry Res. 2020; 287: 112921.
 34. McLean CP, Anderson ER. Brave men and timid women? A review of the gender differences in fear and anxiety. Clin Psychol Rev. 2009; 29(6): 496–505.
 35. Kendler KS, Thornton LM, Prescott CA. Gender differences in the rates of exposure to stressful life events and sensitivity to their depressogenic effects. Am J Psychiatry. 2001; 158(4): 587–593.
 36. King CL, Chow MYK, Wiley KE, et al. Much ado about flu: A mixed methods study of parental perceptions, trust and information seeking in a pandemic. Influenza Other Respir Viruses. 2018; 12(4): 514–521.
 37. Fong V, Iarocci G. Child and Family Outcomes Following Pandemics: A Systematic Review and Recommendations on COVID-19 Policies. J Pediatr Psychol. 2020; 45(10): 1124–1143.
 38. Phiri P, Ramakrishnan R, Rathod S, et al. An evaluation of the mental health impact of SARS-CoV-2 on patients, general public and healthcare professionals: A systematic review and meta-analysis. EClinicalMedicine. 2021; 34: 100806.
 39. John A, Okolie C, Eyles E, et al. The impact of the COVID-19 pandemic on self-harm and suicidal behaviour: a living systematic review. F1000Research. 2020; 9: 1097.
 40. Rogers JP, Chesney E, Oliver D, et al. Suicide, self-harm and thoughts of suicide or self-harm in infectious disease epidemics: a systematic review and meta-analysis. Epidemiol Psychiatr Sci. 2021; 30: e32.
 41. Kahil K, Cheaito MA, El Hayek R, et al. Suicide during COVID-19 and other major international respiratory outbreaks: A systematic review. Asian J Psychiatr. 2021; 56: 102509.
 42. Andrés AR, Collings S, Qin P. Sex-specific impact of socio-economic factors on suicide risk: a population-based case-control study in Denmark. Eur J Public Health. 2010; 20(3): 265–270.
 43. Dehara M, Wells MB, Sjöqvist H, et al. Parenthood is associated with lower suicide risk: a register-based cohort study of 1.5 million Swedes. Acta Psychiatr Scand. 2021; 143(3): 206–215.
 44. Banerjee D, Rai M. Social isolation in Covid-19: The impact of loneliness. Int J Soc Psychiatry. 2020; 66(6): 525–527.
 45. Hwang TJ, Rabheru K, Peisah C, et al. Loneliness and social isolation during the COVID-19 pandemic. Int Psychogeriatr. 2020; 32(10): 1217–1220.
 46. Simard J, Volicer L. Loneliness and Isolation in Long-term Care and the COVID-19 Pandemic. J Am Med Dir Assoc. 2020; 21(7): 966–967.
 47. Wong SY, Zhang D, Sit RW, et al. Impact of COVID-19 on loneliness, mental health, and health service utilisation: a prospective cohort study of older adults with multimorbidity in primary care. Br J Gen Pract. 2020; 70(700): e817–e824.
 48. Loades ME, Chatburn E, Higson-Sweeney N, et al. Rapid Systematic Review: The Impact of Social Isolation and Loneliness on the Mental Health of Children and Adolescents in the Context of COVID-19. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2020; 59(11): 1218–1239.e3.
 49. Killgore WDS, Cloonan SA, Taylor EC, et al. Loneliness: A signature mental health concern in the era of COVID-19. Psychiatry Res. 2020; 290: 113117.
 50. Stickley A, Koyanagi Ai. Loneliness, common mental disorders and suicidal behavior: Findings from a general population survey. J Affect Disord. 2016; 197: 81–87.
 51. Bu F, Steptoe A, Fancourt D. Who is lonely in lockdown? Cross-cohort analyses of predictors of loneliness before and during the COVID-19 pandemic. Public Health. 2020; 186: 31–34.
 52. Bidzan-Bluma I, Bidzan M, Jurek P, et al. A Polish and German Population Study of Quality of Life, Well-Being, and Life Satisfaction in Older Adults During the COVID-19 Pandemic. Front Psychiatry. 2020; 11: 585813.
 53. Fortin NM. Gender Role Attitudes and the Labour-market Outcomes of Women across OECD Countries. Oxford Review of Economic Policy. 2005; 21(3): 416–438.
 54. Knudsen K, Waerness K. National Context and Spouses' Housework in 34 Countries. European Sociological Review. 2007; 24(1): 97–113.