English Polski
Vol 18, No 4 (2021)
Review paper
Published online: 2021-08-05
Page views 3296
Article views/downloads 100
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

The invisible pain: impact of patient’s suicide on clinicians

Anna Maria Sterna1, Władysław Sterna2
Psychiatria 2021;18(4):307-315.

Abstract

W świetle ostatnich badań 22-39% psychologów i 51-82% doświadczy samobójstwa swojego pacjenta co najmniej raz w ciągu trwania kariery zawodowej. Przy tak wysoko ocenianym ryzyku, niektórzy badacze zaczęli określać je mianem ryzyka zawodowego, uznając je za niemalże nieuniknione. Mimo, że tematyka samobójstw jest szeroko badana na całym świecie, zaskakująco niewiele uwagi poświęca się doświadczeniom tych, którzy zajmują się profesjonalną pomocą pacjentom z ryzykiem samobójczym – psychoterapeutom i psychiatrom. Artykuł opisuje proces żałoby u osób zajmujących się profesjonalną pomocą, opisuje sposoby radzenia sobie z tą sytuacją oraz jej wpływ na funkcjonowanie zawodowe. Na koniec Autorzy ujmują kilka rekomendacji dotyczących sposobu działania po stracie pacjenta.

Article available in PDF format

Add to basket: 49.00 PLN

Aready have access?

References

 1. Tokarczyk R. Prawa narodzin życia i śmierci. Wolters Kluver Polska 2012.
 2. Lebiedowicz A. Samobójstwo w ujęciu wielopłaszczyznowym. Wojskowy Przegląd Prawniczy. 2013; 3(5): 1–20.
 3. Pawłowski L. Nowe możliwości efektywnego zapobiegania samobójstwom. Państwo i Społeczeństwo. 2020; 20(2): 91–111.
 4. Chemtob C, Bauer G, Hamada R, et al. Patient suicide: Occupational hazard for psychologists and psychiatrists. Professional Psychology: Research and Practice. 1989; 20(5): 294–300.
 5. Chemtob CM, Hamada RS, Bauer G, et al. Patients' suicides: frequency and impact on psychiatrists. Am J Psychiatry. 1988; 145(2): 224–228.
 6. Séguin M, Bordeleau V, Drouin MS, et al. Professionals' reactions following a patient's suicide: review and future investigation. Arch Suicide Res. 2014; 18(4): 340–362.
 7. Alexander DA, Klein S, Gray NM, et al. Suicide by patients: questionnaire study of its effect on consultant psychiatrists. BMJ. 2000; 320(7249): 1571–1574.
 8. Gmitrowicz A, Lewandowska A. Zespół wypalenia wśród terapeutów a zachowania suicydalne pacjentów. Suicydologia. Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. 2006; 2(1): 41 –46.
 9. Brown H. The impact of suicide on therapists in training. Comprehensive Psychiatry. 1987; 28(2): 101–112.
 10. Kleespies P, Smith M, Becker B. Psychology interns as patient suicide survivors: Incidence, impact, and recovery. Professional Psychology: Research and Practice. 1990; 21(4): 257–263.
 11. Ruskin R, Sakinofsky I, Bagby RM, et al. Impact of patient suicide on psychiatrists and psychiatric trainees. Acad Psychiatry. 2004; 28(2): 104–110.
 12. Kilpatrick DG, Resnick HS, Milanak ME, et al. National estimates of exposure to traumatic events and PTSD prevalence using DSM-IV and DSM-5 criteria. Journal of Traumatic Stress . 2013; 26(5): 537–547.
 13. Sandford DM, Kirtley OJ, Thwaites R, et al. The impact on mental health practitioners of the death of a patient by suicide: A systematic review. Clin Psychol Psychother. 2021; 28(2): 261–294.
 14. Hendin H, Lipschitz A, Maltsberger JT, et al. Therapists' reactions to patients' suicides. Am J Psychiatry. 2000; 157(12): 2022–2027.
 15. Goldstein LS, Buongiorno PA. Psychotherapists as suicide survivors. Am J Psychother. 1984; 38(3): 392–398.
 16. Hendin H, Haas AP, Maltsberger JT, et al. Factors contributing to therapists' distress after the suicide of a patient. Am J Psychiatry. 2004; 161(8): 1442–1446.
 17. Gitlin MJ. A psychiatrist's reaction to a patient's suicide. Am J Psychiatry. 1999; 156(10): 1630–1634.
 18. Cerel J, Maple M, van de Venne J, et al. Suicide Exposure in the Population: Perceptions of Impact and Closeness. Suicide Life Threat Behav. 2017; 47(6): 696–708.
 19. Dransart DA, Gutjahr E, Gulfi A, et al. Patient suicide in institutions: emotional responses and traumatic impact on Swiss mental health professionals. Death Stud. 2014; 38(1-5): 315–321.
 20. Wurst FM, Mueller S, Petitjean S, et al. Patient suicide: a survey of therapists' reactions. Suicide Life Threat Behav. 2010; 40(4): 328–336.
 21. Dunaj B. Słownik współczesnego języka polskiego. Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996.
 22. Maltsberger JT, Buie DH. Countertransference hate in the treatment of suicidal patients. Arch Gen Psychiatry. 1974; 30(5): 625–633.
 23. Gibbons R, Brand F, Carbonnier A, et al. Effects of patient suicide on psychiatrists: survey of experiences and support required. BJPsych Bulletin. 2019; 43(5): 236–241.
 24. Healthcare Quality Improvement Partnership. National Confidential Inquiry into Homicide and Suicide: Report 2018. https://www.hqip.org.uk/resource/national-confidential-inquiry-into-suicide-and-safety-annual-report-2018/#.YIVirN0wios (25.04.2021).
 25. Windfuhr K, Kapur N. Suicide and mental illness: a clinical review of 15 years findings from the UK National Confidential Inquiry into Suicide. Br Med Bull. 2011; 100: 101–121.
 26. Menninger W. Patient suicide and its impact on the psychotherapist. Bulletin of the Menninger Clinic. 1991; 55: 216–227.
 27. Michel K, Armson S, Fleming G, et al. After suicide: who counsels the therapist? Crisis. 1997; 18(3): 128–139.
 28. Schneidman E. Postvention: The Care of the Bereaved. Suicide and Life-Threatening Behavior. 2010; 11(4): 349–359.
 29. Courtenay K, Stephens J. The experience of patient suicide among trainees in psychiatry. Psychiatric Bulletin. 2018; 25(2): 51–52.
 30. Hodelet N, Hughson M. What to do when a patient commits suicide. Psychiatric Bulletin. 2018; 25(2): 43–45.
 31. Tillman JG. Patient Suicide: Impact on Clinicians. Psychiatric Times . 2014; 31(12): 16.
 32. Ruben HL. Surviving a suicide in your practice. In: Blumenthal S, Kupfer DJ. ed. Suicide Over the Life Cycle: Risk Factors, Assessment and Treatment of Suicidal Patients. 1990: 619–636.
 33. Hawton K. Aftermath of child and adolescent suicide. In Suicide and Attempted Suicide Among Children and Adolescents. Sage Publications, Newbury Park : 49–54.
 34. Kolodny S, Binder R, Bronstein A, et al. The Working Through of Patients' Suicide by four Therapists. Suicide Life Threat Behav. 1979; 9(1): 33–46.
 35. Kaye NS, Soreff SM. The psychiatrist's role, responses, and responsibilities when a patient commits suicide. Am J Psychiatry. 1991; 148(6): 739–743.
 36. Gulfi A, Dransart DC, Heeb JL, et al. The Impact of Patient Suicide on the Professional Practice of Swiss Psychiatrists and Psychologists. Academic Psychiatry. 2015; 40(1): 13–22.
 37. Shneidman E. Suicide, Lethality and the Psychological Autopsy. Int Psychiatr Clin. 1969; 6(2): 225–250.
 38. Ross N, Ciuffetelli G, Rozel J. Legal concerns after a patient suicide. Current Psychiatry. 2020; 19(10): 22–23.
 39. https://www.rcpsych.ac.uk/members/supporting-you/if-a-patient-dies-by-suicide (25.04.2021).