Vol 17, No 3 (2020)
Conference report / Report
Get Citation

The educational programs for patients with the first episode of bipolar disorder and schizophrenia

Iwona Patejuk-Mazurek
DOI: 10.5603/PSYCH.2020.0028
·
Psychiatria 2020;17(3):168-174.

paid access

Vol 17, No 3 (2020)
Report

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

The educational programs for patients with the first episode of bipolar disorder and schizophrenia

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 17, No 3 (2020)

Article type

Conference report / Report

Pages

168-174

DOI

10.5603/PSYCH.2020.0028

Bibliographic record

Psychiatria 2020;17(3):168-174.

Authors

Iwona Patejuk-Mazurek

References (7)
  1. Gałecki P, Szulc A. Psychiatria. Edra Urban & Partner, Wrocław 2018.
  2. Jarema M. Psychiatria . PWZL, Warszawa 2016.
  3. ICD-10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesa- lius, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków-Warszawa 2000.
  4. Vieta E. Podręcznik psychoedukacji w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych. Medipage, Warszawa 2009.
  5. de Barbaro B. Schizofrenia w rodzinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
  6. Kuipers L. Praca z rodzinami chorych na schizofrenię. Poradnik praktyczny. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1997.
  7. Meder J. Rehabilitacja przewlekle chorych psychicznie. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl