Vol 17, No 3 (2020)
Research paper
Published online: 2020-07-13
Get Citation

Sexual function and self-esteem in depressive people

Monika Czepukojć, Weronika Dębowska, Marta Dagmara Dębowska
DOI: 10.5603/PSYCH.2020.0025
·
Psychiatria 2020;17(3):121-129.

paid access

Vol 17, No 3 (2020)
Prace oryginalne - nadesłane
Published online: 2020-07-13

Abstract

Introduction: Human sexuality is an essential element of every individual’s life, and sexual health is one of human rights. Sexual disorders affect different population groups, but people with depression are particularly at risk, which is becoming an increasingly serious social and medical problem. Both the disease and associated side effects of pharmacological treatment can cause sexual problems and sexual dysfunctions can contribute to the development of depression. Self-esteem, which is understated in people with depression, contributes to the development and maintenance of sexual dysfunctions. Material and methods: There were 72 respondents included in the research. The research group consisted of 32 respondents with depressive episode, the control group comprised 40 without psychiatric disorders. Research questionnaires have been used: The Female Sexual Function Index (FSFI), International Index of Erectile Function (IIEF-5), polish version of the Mell-Krat Scale, the Questionnaire of Sexuality (KWS), The Questionnaire of Sexual Disorders (KZM), Beck Depression Inventory (BDI), polish version of the Adjective Check List (ACL), Rosenberg Self-Esteem Scale (SES). Results and conclusion: The results showed a significantly lower level of self-esteem in people diagnosed with depressive episode and inferior sexual functioning, significantly in terms of sexual satisfaction. The relationship between the level of self-esteem and sexual satisfaction was demonstrated.

Abstract

Introduction: Human sexuality is an essential element of every individual’s life, and sexual health is one of human rights. Sexual disorders affect different population groups, but people with depression are particularly at risk, which is becoming an increasingly serious social and medical problem. Both the disease and associated side effects of pharmacological treatment can cause sexual problems and sexual dysfunctions can contribute to the development of depression. Self-esteem, which is understated in people with depression, contributes to the development and maintenance of sexual dysfunctions. Material and methods: There were 72 respondents included in the research. The research group consisted of 32 respondents with depressive episode, the control group comprised 40 without psychiatric disorders. Research questionnaires have been used: The Female Sexual Function Index (FSFI), International Index of Erectile Function (IIEF-5), polish version of the Mell-Krat Scale, the Questionnaire of Sexuality (KWS), The Questionnaire of Sexual Disorders (KZM), Beck Depression Inventory (BDI), polish version of the Adjective Check List (ACL), Rosenberg Self-Esteem Scale (SES). Results and conclusion: The results showed a significantly lower level of self-esteem in people diagnosed with depressive episode and inferior sexual functioning, significantly in terms of sexual satisfaction. The relationship between the level of self-esteem and sexual satisfaction was demonstrated.
Get Citation

Keywords

sexual function, self-esteem, depression

About this article
Title

Sexual function and self-esteem in depressive people

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 17, No 3 (2020)

Article type

Research paper

Pages

121-129

Published online

2020-07-13

DOI

10.5603/PSYCH.2020.0025

Bibliographic record

Psychiatria 2020;17(3):121-129.

Keywords

sexual function
self-esteem
depression

Authors

Monika Czepukojć
Weronika Dębowska
Marta Dagmara Dębowska

References (43)
 1. Lew-Starowicz Z. Zaburzenia seksualne. Termedia, Poznań 2017.
 2. Kowalczyk R, Lew-Starowicz Z. Definicja i koncepcja normy w seksuologii . In: Lew-Starowicz Z, Skrzypulec V. ed. Podstawy seksuologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL , Warszawa 2018: 21–35.
 3. Lew-Starowicz M, Lew-Starowicz Z, Skrzypulec-Plinta V. Seksuologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 4. Declaration of Sexual Rights. http://www.worldsexology.org/wp-content/uploads/2013/08/declaration_of_sexual_rights_sep03_2014.pdf (11.05.2019).
 5. Wciórka J, Pużyński S. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. . Instytut Psychiatrii i Neurologii, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”., Kraków 2000.
 6. Nobre PJ, Pinto-Gouveia J. Emotions during sexual activity: differences between sexually functional and dysfunctional men and women. Arch Sex Behav. 2006; 35(4): 491–499.
 7. Lew-Starowicz Z. Zarys seksuologii sądowej dla prawników. Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2000.
 8. Wróbel M, Mosiołek A. Dysfunkcje seksualne w przebiegu zaburzeń depresyjnych. Psychiatria. 2018; 15(1): 39–44.
 9. Gustavsson A, Svensson M, Jacobi F, et al. CDBE2010Study Group. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol. 2011; 21(9): 655–679.
 10. Rybakowski J. Choroby afektywne. In: Jarema, M M, Rabe-Jabłońska J. ed. Psychiatria – podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo lekarskie PZWL , Warszawa 2011 : 235–244.
 11. Drożdż W, Wojnar M, Araszkiewicz A, i in. The study of the prevalence of depressive disorders in primary care patients in Poland. Wiadomości Lekarskie. 2007; 60: 109–113.
 12. Bossini L. Dysfunkcje seksualne, choroby psychiczne a jakość życia – praca przeglądowa. Psychiatria Polska. 2014; 48(4): 715–726.
 13. Mitchell Kirstin R, Mercer Catherine H, Ploubidis George B, i in. Associations between health and sexual lifestyles in Britain: findings from the third National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal-3) The Lancet, 30 November-6 December. 2013; 382(9907): 1817–1829.
 14. Kennedy SH, Rizvi S. Sexual dysfunction, depression, and the impact of antidepressants. J Clin Psychopharmacol. 2009; 29(2): 157–164.
 15. Lew-Starowicz Z. Zaburzenia seksualne . In: Bilkiewicz A. ed. Psychiatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009: 401–414.
 16. Licitsyna OG, Ansseau M, Gernay P, et al. [Sexual dysfunction and antidepressants]. Rev Med Liege. 2011; 66(2): 69–74.
 17. Reynaert C, Zdanowicz N, Janne P, et al. Depression and sexuality. Psychiatr Danub. 2010; 22 Suppl 1: S111–S113.
 18. Niebrzydowski L. Kształtowanie się samooceny w okresie dorastania. Wydawnictwo UG, Gdańsk 1973: 30–33.
 19. Kulas H. Samoocena młodzieży. WSiP, Warszawa: 1986: 23–33.
 20. Fecenc D. Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2008.
 21. Oettingen JE. Dysfunkcje seksualne — podejście oparte na teorii poznawczej. Seksuologia Polska. 2013; 11(2): 68–75.
 22. Janus M, Agata S. Seksuologiczne narzędzia diagnostyczne w Polsce i na świecie. Seksuologia Polska. 2015; 13(1).
 23. Kokoszka A, Czernikiewicz W, Radzio R, Jodko A. Kwestionariusz Seksuologiczny – narzędzie do badań przesiewowych: założenia i trafność. Psychiatria Polska. 2011; XLV(2): 235–244.
 24. Zawadzki B, Popiel A, Pragłowska E. Charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Kwestionariusza Depresji BDI-II Aarona T. Becka. Psychologia Etiologia Genetyka. xxxx; 9: 71–95.
 25. Porzak R. Wykorzystanie Testu Przymiotnikowego ACL-37 do badania obrazu „szkoły” i „ucznia” . In: Gaś Z. ed. Szkoła i nauczyciel w percepcji uczniów. IBE, Warszawa 1999: 49–70.
 26. Łaguna M, Lachowicz-Tabaczek K, Dzwonkowska I. Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna. 2007; 2(4): 164–176.
 27. Smokowski PR, Evans CBR, Cotter KL, et al. Ecological correlates of depression and self-esteem in rural youth. Child Psychiatry Hum Dev. 2014; 45(5): 500–518.
 28. SCHAFER R, WICKRAMA K, KEITH P. Stress in Marital Interaction and Change in Depression. Journal of Family Issues. 2016; 19(5): 578–594.
 29. Beck AT. The evolution of the cognitive model of depression and its neurobiological correlates. Am J Psychiatry. 2008; 165(8): 969–977.
 30. Conradi HJ, Ormel J, de Jonge P. Presence of individual (residual) symptoms during depressive episodes and periods of remission: a 3-year prospective study. Psychol Med. 2011; 41(6): 1165–1174.
 31. Janus M, Szulc A. Dysfunkcje seksualne jako problem XXI wieku . In: Maciąg K, Olszówka M. ed. Choroby XXI wieku: wybrane zagadnienia. Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin 2015.
 32. Franchini L, Ciracì M, Redaelli C. Sexual dysfunction during longterm treatment with antidepressants in unipolar disorder: clinical and management. Journal of Psychopathology. 2012; 18(2): 131–137.
 33. Lew-Starowicz M, Gellert R. The sexuality and quality of life of hemodialyzed patients--ASED multicenter study. J Sex Med. 2009; 6(4): 1062–1071.
 34. Tang Z, Li D, Zhang X, et al. Comparison of the simplified International Index of Erectile Function (IIEF-5) in patients of erectile dysfunction with different pathophysiologies. BMC Urol. 2014; 14: 52.
 35. Eklund M, Ostman M. Belonging and doing: important factors for satisfaction with sexual relations as perceived by people with persistent mental illness. Int J Soc Psychiatry. 2010; 56(4): 336–347.
 36. Flynn KE, Lin Li, Bruner DW, et al. Sexual Satisfaction and the Importance of Sexual Health to Quality of Life Throughout the Life Course of U.S. Adults. J Sex Med. 2016; 13(11): 1642–1650.
 37. Thabet JB, Sallemi R, Bouali MM, et al. 2330 – Obesity, self-esteem and sexuality: a comparative study about 40 cases. European Psychiatry. 2013; 28: 1.
 38. Rehbein-Narvaez R, García-Vázquez E, Madson L. The relation between self-esteem and sexual functioning in collegiate women. J Soc Psychol. 2006; 146(2): 250–252.
 39. Borissova AM, Kovatcheva R, Shinkov A, et al. A study of the psychological status and sexuality in middle-aged Bulgarian women: significance of the hormone replacement therapy (HRT). Maturitas. 2001; 39(2): 177–183.
 40. Baumeister RF, Campbell JD, Krueger JI, et al. Does High Self-Esteem Cause Better Performance, Interpersonal Success, Happiness, or Healthier Lifestyles? Psychol Sci Public Interest. 2003; 4(1): 1–44.
 41. Oattes MK, Offman A. Global self-esteem and sexual self-esteem as predictors of sexual communication in intimate relationships. Can J Hum Sex. 2007; 16: 89–100.
 42. Peixoto M, Nobre P. Trait-affect, depressed mood, and male sexual functioning: a preliminary study. J Sex Med. 2012; 9(8): 2001–2008.
 43. Jankowiak B, Waszyńska K. Postawy wobec związków intymnych mężczyzn hetero-, homo- i biseksualnych. Psychiatria. 2017; 14(4): 232–241.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl