English Polski

Kwartalnik "Psychiatria" jest pismem recenzowanym o charakterze naukowo-edukacyjnym, adresowanym do szerokiego grona psychiatrów praktykujących w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych. Publikowane są w nim artykuły oryginalne, poglądowe oraz kazuistyczne z ośrodków krajowych, a także przedruki dotyczące najnowszych osiągnięć i dokonań w dziedzinie psychiatrii. Czytelnik znajdzie również praktyczne zalecenia dotyczące leczenia zaburzeń i chorób psychicznych. Pismo kładzie szczególny nacisk na praktyczne aspekty farmakoterapii zaburzeń psychicznych.

Redaktor naczelny: dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, prof. CMKP


Czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus (114.93), Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego (40 pkt).