Focus and Scope

Psychiatry" is a quaternary journal addressed to professionals of all fields of psychiatry, practicing in both hospital and outpatients departments allowing with pharmacotherapy. "Psychiatry" issues original articles, reviews, case reports, commentaries, and translated articles from world’s leading psychiatry journals. The papers are reviewed by the members of the editorial board. The journal is indexed at Index Copernicus (4,76) and the list od Ministry of Education (3 pts.)

Peer Review Process

Nadesłane prace są oceniane pod względem wartości, takich jak nowatorskie przedstawienie tematu, znaczenie dla dalszego rozwoju badań naukowych oraz dla postępowania klinicznego. Nadsyłane manuskrypty wstępnie ocenia Redakcja pisma. Prace niespełniające podstawowych warunków publikacji są odrzucane. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w  stylu niezgodnym z zasadami podanymi poniżej Redakcja odsyła Autorom bez oceny merytorycznej. Pozostałe artykuły zostają zarejestrowane i są następnie przekazywane do oceny niezależnym Recenzentom. Decyzję o zakwalifikowaniu manuskryptu do publikacji Redakcja przesyła do Autorów wraz z podaniem numeru referencyjnego, który powinien być używany w trakcie dalszych kontaktów z Wydawcą. Akceptacja pracy do druku odbywa się na podstawie pozytywnych opinii Recenzentów.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Psychiatria dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl