English Polski
Journal Homepage Image

Principal Contact

Michał Lew-Starowicz
dr hab. n. med., prof. CMKP
Klinika Psychiatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

p.journals@viamedica.pl


Email: p.journals@viamedica.pl

Support Contact

Marta Gołojuch
Phone: 667630038
Email: marta.golojuch@viamedica.pl