English Polski
Tom 18 (2023): Continuous Publishing
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2023-10-12

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 443
Wyświetlenia/pobrania artykułu 478
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Żywienie kliniczne w uczelniach medycznych w Polsce. Dlaczego żywienie kliniczne nie jest nauczane na studiach medycznych?

Bruno Szczygieł1, Anna Ukleja2, Włodzimierz Cebulski1, Maciej Słodkowski1
DOI: 10.5603/PZK.2023.0003
Postępy Żywienia Klinicznego 2023;18:16-21.

Streszczenie

Niedożywienie jest chorobą. Figuruje w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Przyczyn Zgonów (ICD 10, E40–E46) i jak każda choroba powinno być rozpoznawane i leczone zgodnie z obowiązującymi zasadami. Jest to tym ważniejsze, że w momencie przyjęcia do szpitala występuje ono u 35–55% chorych na choroby nienowotworowe i u 40–80% chorych na nowotwory. Związane z chorobą niedożywienie jest bezpośrednią przyczyną zwiększonej chorobowości, śmiertelności, przedłużonego pobytu w szpitalu i zwiększonych kosztów leczenia. Tymczasem mimo że w Polsce od 2012 roku ocena stanu odżywienia jest obowiązkowa, niedożywienie jest rzadko rozpoznawane i jeszcze rzadziej leczone. Główną przyczyną niedożywienia związanego z chorobą będącego najczęstszym jatrogennym powikłaniem hospitalizacji jest brak wiedzy lekarzy na temat znaczenia stanu odżywienia w profilaktyce i leczeniu chorób spowodowany nieuwzględnieniem leczenia żywieniowego w kształceniu przeddyplomowym lekarzy.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF