Tom 18, Nr 4 (2022)
Wytyczne / stanowisko ekspertów
Opublikowany online: 2022-11-25
Wyświetlenia strony 1268
Wyświetlenia/pobrania artykułu 469
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Komentarz grupy ekspertów Sekcji Bólu Głowy Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy do programu leczenia migreny przewlekłej (B.133) Narodowego Funduszu Zdrowia

Magdalena Boczarska-Jedynak1, Izabela Domitrz2, Wojciech Kozubski3, Jacek Rożniecki4, Adam Stępień5, Piotr Chądzyński2, Maria Łukasik3, Krystyna Mitosek-Szewczyk6, Magdalena Wysocka-Bąkowska7
Pol. Przegl. Neurol 2022;18(4):220-230.

Streszczenie

Pierwszy w Polsce program lekowy Narodowego Funduszu Zdrowia, oznaczony jako B.133 — leczenie migreny przewlekłej, jest nadzieją na terapię nowoczesnymi lekami dla najciężej chorych pacjentów. Powstaje wiele pytań ze strony lekarzy o prawidłowość postępowania terapeutycznego. Skomplikowane zapisy programu wymagają jednolitej interpretacji, tak aby nie budziły żadnych wątpliwości i umożliwiały sprawną realizację programu. Sekcja Bólu Głowy Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Polskie Towarzystwo Bólów Głowy przygotowały obszerny komentarz definiujący pojęcia użyte w zapisie programu, a także jednoznacznie wskazujący kryteria włączenia i wyłączenia z programu z uwzględnieniem szczególnych grup pacjentów z migreną przewlekłą. Dokument ten zaakceptowało Ministerstwo Zdrowia i stanowi jedyną interpretację, jaką lekarze realizujący program B.133 powinni się kierować.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Stępień A, Kozubski W, Rożniecki JJ, et al. Migraine treatment recommendations developed by an Expert Group of the Polish Headache Society, the Headache Section of the Polish Neurological Society, and the Polish Pain Society. Neurol Neurochir Pol. 2021; 55(1): 33–51.
  2. Sacco S, Bendtsen L, Ashina M, et al. European headache federation guideline on the use of monoclonal antibodies acting on the calcitonin gene related peptide or its receptor for migraine prevention. J Headache Pain. 2019; 20(1): 6.
  3. American Headache Society. The American Headache Society Position Statement On Integrating New Migraine Treatments Into Clinical Practice. Headache. 2019; 59(1): 1–18.
  4. Ailani J, Burch RC, Robbins MS, et al. Board of Directors of the American Headache Society. The American Headache Society Consensus Statement: update on integrating new migraine treatments into clinical practice. Headache. 2021; 61(7): 1021–1039.
  5. Sacco S, Amin FM, Ashina M, et al. European Headache Federation guideline on the use of monoclonal antibodies targeting the calcitonin gene related peptide pathway for migraine prevention — 2022 update. J Headache Pain. 2022; 23(1): 67.
  6. Domitrz I, Kozubski W. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne postępowania w migrenie. Pol Przegl Neurol. 2019; 15(Suppl B): 1–18.
  7. New measures to avoid valproate exposure in pregnancy endorsed. Member State representatives agree new restrictions and pregnancy prevention programme. www.ema.europa.eu/en/documents/referral/valproate-article-31-referral-new-measures-avoid-valproate-exposure-pregnancy-endorsed_en-0.pdf (31 May, 2018).
  8. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/864,pojecie.html (October 25, 2022).
  9. Women of reproductive age (15−49 years) who are married or in-union who have their need for family planning satisfied with modern methods (%), UNPD. https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/6 (October 25, 2022).