Tom 18, Nr 3 (2022)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2022-06-29
Wyświetlenia strony 892
Wyświetlenia/pobrania artykułu 162
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Ostre polekowe uszkodzenie wątroby w wyniku reakcji idiosynkratycznej na metyloprednizolon u pacjentki ze stwardnieniem rozsianym

Dariusz Dziubek1
Pol. Przegl. Neurol 2022;18(3):179-182.

Streszczenie

Metyloprednizolon podawany dożylnie w dużych dawkach stanowi standardowe postępowanie terapeutyczne w leczeniu zaostrzeń różnych chorób autoimmunologicznych, w tym również stwardnienia rozsianego. Ogólnie glikokortykosteroidy są postrzegane jako leki o małym potencjale hepatotoksycznym. Świadomość lekarska ryzyka polekowego uszkodzenia wątroby w wyniku reakcji idiosynkratycznej na metyloprednizolon pozostaje niewielka. Jest to zjawisko bardzo rzadkie, ale niosące realne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. W pracy opisano 37-letnią chorą z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego (postać rzutowo-remisyjna), u której wystąpiło ostre polekowe uszkodzenie wątroby podczas leczenia rzutu choroby pulsami metyloprednizolonu.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol. 2018; 17(2): 162–173.
 2. Adamczyk-Sowa M, Kalinowska A, Siger M, et al. Diagnostyka stwardnienia rozsianego. Rekomendacje Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Pol Przegl Neurol. 2021; 17(4): 149–164.
 3. Losy J, Bartosik-Psujek H, Członkowska A, et al. Leczenie stwardnienia rozsianego. Zalecenia PTN. Pol Przegl Neurol. 2016; 12(2): 80–95.
 4. Uetrecht J. Chapter 11. Role of the adaptive immune system in idiosyncratic drug-induced liver injury. In: Kaplowitz N, DeLeve LD. ed. Drug-induced liver disease. Third edition. Elsevier, Philadelphia 2013: 175–193.
 5. Apica BS, Lee WM. Drug-induced liver injury. In: McManus LM, Mitchell RN. ed. Pathobiology of human disease. A dynamic encyclopedia of disease mechanisms. First edition. Elsevier, Philadelphia 2014: 1825–1837.
 6. Jabłecka A. Podstawowe zagadnienia farmakologii klinicznej. In. Podstawy farmakologii klinicznej alergie, interakcje leków oraz wybrane problemy w stomatologii. In: Jabłecka E, Krzemiński TF. ed. Podstawy farmakologii klinicznej alergie, interakcje leków oraz wybrane problemy w stomatologii. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005: 1–26.
 7. D'Agnolo HM, Drenth J JP. D'Agnolo HM, Drenth JP. High-dose methylprednisolone-induced hepatitis in a patient with multiple sclerosis: a case report and brief review of literature. Neth J Med. 2013; 71(4): 199–202.
 8. Gutkowski K, Chwist A, Hartleb M. Liver injury induced by high-dose methylprednisolone therapy: a case report and brief review of the literature. Hepat Mon. 2011; 11(8): 656–661.
 9. Monteserín L, Jiménez M, Linares P, et al. Hepatitis aguda secundaria a megadosis de metilprednisolona intravenosa. Gastroenterol Hepatol. 2018; 41(8): 508–509.
 10. Lee CC, Peng YJ, Lu CC, et al. Corticosteroid-induced liver injury in adult-onset still's disease. Medicina (Kaunas). 2022; 58(2).
 11. Yamashita YI, Imai K, Mima K, et al. Idiosyncratic drug-induced liver injury: A short review. Hepatol Commun. 2017; 1(6): 494–500.
 12. Adamec I, Pavlović I, Pavičić T, et al. Toxic liver injury after high-dose methylprednisolone in people with multiple sclerosis. Mult Scler Relat Disord. 2018; 25: 43–45.