Tom 17, Nr 2 (2021)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2021-06-29
Wyświetlenia strony 540
Wyświetlenia/pobrania artykułu 194
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Równoczesne zajęcie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego jako początkowa manifestacja ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA)

Dariusz Dziubek1, Mateusz Rajchel1, Mirosław Dziki1
Pol. Przegl. Neurol 2021;17(2):89-96.

Streszczenie

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (GPA, granulomatosis with polyangiitis) jest martwiczym, układowym zapaleniem naczyń małego i średniego kalibru ze współtworzeniem się ziarniniaków w różnych narządach. Choroba obejmuje najczęściej górne i dolne drogi oddechowe oraz nerki. Układ nerwowy jest zajęty w 20–54% przypadków, z czego tylko 4–11% dotyczy ośrodkowego układu nerwowego. W surowicy stwierdza się obecność przeciwciał przeciwko cytoplazmie neutrofilów o cytoplazmatycznym typie świecenia w immunoflourescencji pośredniej. Standardowe leczenie obejmuje podawanie dużych dawek glikokortykosteroidów we wlewach dożylnych w połączeniu z cyklofosfamidem. W pracy przedstawiono opis 55-letniego mężczyzny z równoczesnym zajęciem obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego o ostrym przebiegu jako początkowej manifestacji GPA.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA, et al. 2012 revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides. Arthritis Rheum. 2012; 65(1): 1–11.
 2. Hajj-Ali RA, Calabrese LH. Diagnosis and classification of central nervous system vasculitis. J Autoimmun. 2014; 48-49: 149–152.
 3. Salvarani C, Brown R, Hunder G. Adult primary central nervous system vasculitis. The Lancet. 2012; 380(9843): 767–777.
 4. Fugate JE, Lyons JL, Thakur KT, et al. Infectious causes of stroke. Lancet Infect Dis. 2014; 14(9): 869–880.
 5. Lembicz M, Gabryel HB, Nowicka A. Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń — obraz kliniczny i przegląd aktualnych opcji terapeutycznych. Pneumonol Alergol Pol. 2013; 82(1): 61–73.
 6. Mohammad AJ, Jacobsson LTH, Westman KWA, et al. Incidence and survival rates in Wegener’s granulomatosis, microscopic polyangiitis, Churg-Strauss syndrome and polyarteriitis nodosa. Rheumatology. 2009; 48: 1560–1565.
 7. Watts RA, Al-Taiar A, Scott DGI, et al. Prevalence and incidence of Wegener's granulomatosis in the UK general practice research database. Arthritis Rheum. 2009; 61(10): 1412–1416.
 8. Holle JU, Gross WL, Latza U, et al. Improved outcome in 445 patients with Wegener's granulomatosis in a German vasculitis center over four decades. Arthritis Rheum. 2011; 63(1): 257–266.
 9. Grygiel-Górniak B, Limphaibool N, Perkowska K, et al. Clinical manifestations of granulomatosis with polyangiitis: key considerations and major features. Postgrad Med. 2018; 130(7): 581–596.
 10. Lundberg IE, Tjärnlund A, Bottai M, et al. 2017 European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology classification criteria for adult and juvenile idiopathic inflammatory myopathies and their major subgroups. Ann Rheum Dis. 2017; 76(12): 1955–1964.
 11. Szymanowska-Narloch A, Gawryluk D, Błasińska-Przerwa K, et al. Atypical manifestations of granulomatosis with polyangiitis: the diagnostic challenge for pulmonologists. Adv Respir Med. 2019; 87(6): 244–253.
 12. Green I, Szyper-Kravitz M, Shoenfeld Y. Parotitis as the presenting symptom of Wegener's granulomatosis: case report and meta-analysis. Isr Med Assoc J. 2013; 15(3): 188–192.
 13. Sikorska D, Wytyk-Nowak A, Mojs E, et al. Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego i serca skutecznie leczona rytuksymabem. Forum Reumatol. 2015; 1(1): 43–46.
 14. Seror R, Mahr A, Ramanoelina J, et al. Central nervous system involvement in Wegener granulomatosis. Medicine (Baltimore). 2006; 85(1): 53–65.
 15. Albayram S, Kizilkilie O, Adaletli I, et al. MR imaging findings of spinal dural involvement with Wegener granulomatosis. AJNR Am J Neuroradiol. 2002; 23(9): 1603–1606.
 16. Holle JU, Gross WL. Neurological involvement in Wegener's granulomatosis. Curr Opin Rheumatol. 2011; 23(1): 7–11.
 17. de Groot K, Schmidt DK, Arlt AC, et al. Standardized neurologic evaluations of 128 patients with Wegener granulomatosis. Arch Neurol. 2001; 58(8): 1215–1221.
 18. Cattaneo L, Chierici E, Pavone L, et al. Peripheral neuropathy in Wegener's granulomatosis, Churg-Strauss syndrome and microscopic polyangiitis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2007; 78(10): 1119–1123.
 19. Nishino H, Rubino FA, DeRemee RA, et al. Neurological involvement in Wegener's granulomatosis: an analysis of 324 consecutive patients at the Mayo Clinic. Ann Neurol. 1993; 33(1): 4–9.
 20. Shiotani A, Mukobayashi C, Oohata H, et al. Wegener's granulomatosis with dural involvement as the initial clinical manifestation. Intern Med. 1997; 36(7): 514–518.
 21. Choy DS, Weiss A, Lin PT. Progressive multifocal leukoencephalopathy following treatment for Wegener's granulomatosis. JAMA. 1992; 268(5): 600–601.
 22. Montecucco C, Caporali R, Pacchetti C, et al. Is Tolosa-Hunt syndrome a limited form of Wegener's granulomatosis? Report of two cases with anti-neutrophil cytoplasmic antibodies. Br J Rheumatol. 1993; 32(7): 640–641.
 23. Seror R, Mahr A, Ramanoelina J, et al. Central nervous system involvement in Wegener granulomatosis. Medicine (Baltimore). 2006; 85(1): 53–65.
 24. De Luna G, Terrier B, Kaminsky P, et al. French Vasculitis Study Group (FVSG). Central nervous system involvement of granulomatosis with polyangiitis: clinical-radiological presentation distinguishes different outcomes. Rheumatology (Oxford). 2015; 54(3): 424–432.
 25. Mukhtyar C, Flossmann O, Hellmich B, et al. European Vasculitis Study Group (EUVAS). Outcomes from studies of antineutrophil cytoplasm antibody associated vasculitis: a systematic review by the European League Against Rheumatism systemic vasculitis task force. Ann Rheum Dis. 2008; 67(7): 1004–1010.
 26. Hogan SL, Falk RJ, Chin H, et al. Predictors of relapse and treatment resistance in antineutrophil cytoplasmic antibody-associated small-vessel vasculitis. Ann Intern Med. 2005; 143(9): 621–631.