Tom 17, Nr 1 (2021)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2021-03-30
Wyświetlenia strony 991
Wyświetlenia/pobrania artykułu 324
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Striatopatia cukrzycowa — rzadkie powikłanie neurologiczne cukrzycy

Ewa Koziorowska-Gawron1, Justyna Chojdak-Łukasiewicz1
DOI: 10.5603/PPN.2021.0002
Pol. Przegl. Neurol 2021;17(1):14-18.

Streszczenie

Striatopatia cukrzycowa, określana również jako zespół pląsawica–balizm związany z hiperglikemią, to rzadko rozpoznawane schorzenie pozapiramidowe, współistniejące z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej oraz charakterystycznymi zmianami w zakresie prążkowia w badaniach neuroobrazowych mózgowia. Striatopatia cukrzycowa częściej występuje u kobiet rasy azjatyckiej w starszym wieku, z trwającą wiele lat cukrzycą typu 2 i hiperglikemią nieketonową, stosunkowo rzadko dotyczy zaś osób rasy kaukaskiej. Rokowanie w zespole pląsawica–balizm związanym z hiperglikemią jest dobre. Szybkie i skuteczne wyrównani e zaburzeń metabolicznych spr zyja ustępowaniu objawów klinicznych oraz wycofywaniu się zmian neuroradiologicznych.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Abe Y, Yamamoto T, Soeda T, et al. Diabetic striatal disease: clinical presentation, neuroimaging, and pathology. Intern Med. 2009; 48(13): 1135–1141.
 2. Bedwell SF. Some observations on hemiballismus. Neurology. 1960; 10: 619–622.
 3. Ondo WG. Hyperglycemic nonketotic states and other metabolic imbalances. Handb Clin Neurol. 2011; 100: 287–291.
 4. Gómez-Ochoa SA, Espín-Chico BB, Pinilla-Monsalve GD, et al. Clinical and neuroimaging spectrum of hyperglycemia-associated chorea-ballism: systematic review and exploratory analysis of case reports. Funct Neurol. 2018; 33(4): 175–187.
 5. Oh SH, Lee KY, Im JH, et al. Chorea associated with non-ketotic hyperglycemia and hyperintensity basal ganglia lesion on T1-weighted brain MRI study. J Neurol Sci. 2002; 200(1-2): 57–62.
 6. Bizet J, Cooper CJ, Quansah R, et al. Chorea, hyperglycemia, basal ganglia syndrome (C-H-BG) in an uncontrolled diabetic patient with normal glucose levels on presentation. Am J Case Rep. 2014; 15: 143–146.
 7. Puneeth HR, Kulhalli P, Ratageri V. Diabetic striatopathy in a child: a cause of reversible chorea. Indian Pediatr. 2020; 57(8): 761–762.
 8. Tan Y, Xin X, Xiao Q, et al. Hemiballism-hemichorea induced by ketotic hyperglycemia: case report with PET study and review of the literature. Transl Neurodegener. 2014; 3: 14.
 9. Das L, Pal R, Dutta P, et al. "Diabetic striatopathy" and ketoacidosis: report of two cases and review of literature. Diabetes Res Clin Pract. 2017; 128: 1–5.
 10. Cosentino C, Torres L, Nuñez Y, et al. Hemichorea/hemiballism associated with hyperglycemia: report of 20 Cases Cases. Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y). 2016; 6(0): 402.
 11. Posturna RB, Lang A. Hemiballism: revisiting a classic disorder. The Lancet Neurol. 2003; 2(11): 661–668.
 12. Kim JS, Lee KS, Lee KH, et al. Evidence of thalamic disinhibition in patients with hemichorea: semiquantitative analysis using SPECT. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2002; 72(3): 329–333.
 13. Cardoso S, Carvalho C, Santos R, et al. Impact of STZ-induced hyperglycemia and insulin-induced hypoglycemia in plasma amino acids and cortical synaptosomal neurotransmitters. Synapse. 2011; 65(6): 457–466.
 14. Ahlskog JE, Nishino H, Evidente VG, et al. Persistent chorea triggered by hyperglycemic crisis in diabetics. Mov Disord. 2001; 16(5): 890–898.
 15. Shan DE, Ho DM, Chang C, et al. Hemichorea-hemiballism: an explanation for MR signal changes. Am J Neuroradiol. 1998; 19(5): 863–870.
 16. Battisti C, Forte F, Rubenni E, et al. Two cases of hemichorea-hemiballism with nonketotic hyperglycemia: a new point of view. Neurol Sci. 2009; 30(3): 179–183.
 17. Bello NT, Hajnal A. Alterations in blood glucose levels under hyperinsulinemia affect accumbens dopamine. Physiol Behav. 2006; 88(1-2): 138–145.
 18. Nath J, Jambhekar K, Rao C, et al. Radiological and pathological changes in hemiballism-hemichorea with striatal hyperintensity. J Magn Reson Imaging. 2006; 23(4): 564–568.
 19. Markowska K, Koziorowska-Gawron E, Papier P, et al. Easily missed or misinterpreted: diabetic striatopathy in the course of ketotic hyperglycaemia. Postgrad Med J. 2021 [Epub ahead of print].
 20. Roy U, Das SK, Mukherjee A, et al. Irreversible hemichorea-hemiballism in a case of nonketotic hyperglycemia presenting as the initial manifestation of diabetes mellitus. Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y). 2016; 6: 393.
 21. Satish PV, Pujitha K, Agrawal N, et al. Hemi-chorea in a patient with ketotic hyperglycemia: an unusual presentation. J Clin Diagn Res. 2017; 11(5): OD24–OD25.
 22. Chua CB, Sun CK, Hsu CW, et al. "Diabetic striatopathy": clinical presentations, controversy, pathogenesis, treatments, and outcomes. Sci Rep. 2020; 10(1): 1594.
 23. Hansford BG, Albert D, Yang E. Classic neuroimaging findings of nonketotic hyperglycemia on computed tomography and magnetic resonance imaging with absence of typical movement disorder symptoms (hemichorea-hemiballism). J Radiol Case Rep. 2013; 7(8): 1–9.
 24. Waln O, Jankovic J. An update on tardive dyskinesia: from phenomenology to treatment. Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y). 2013; 3: tre-03-161-4138-1.