Tom 16, Nr 3 (2020)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2020-09-30
Wyświetlenia strony 2327
Wyświetlenia/pobrania artykułu 81
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Alois Alzheimer (1864–1915) — odkrywca „choroby zapominania”

Dariusz Lewera1
Pol. Przegl. Neurol 2020;16(3):177-184.

Streszczenie

Celem ar tykułu jest pr zybliżenie wybranych elementów biografii i dorobku naukowego Al oisa Alzheimera, jednego z najbardziej zasłużonych badaczy różnych form zaburzeń pamięci, pioniera badań w zakresie chorób otępiennych. Uczeń słynnego szwajcarskiego anatoma Alber ta von Koellikera, współpracownik Emila Kraepelina, na początku XX wieku opisał chorobę do dziś zaprzątającą umysły lekarzy i przedstawicieli wielu innych nauk; chorobę, która za sprawą Kraepelina przeszła do dziejów nauk medycznych nazwana imieniem jej odkrywcy, „niespokojnego chłopca” z bawarskiego miasteczka Marktbreit, który pod koniec życia objął kierownictwo kliniki psychiatrii na pruskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu.

Dzięki materiałom archiwalnym oraz publikacjom zagranicznym polski Czytelnik może poszerzyć wiedzę o nieuwzględniane wcześniej w rodzimej literaturze przedmiotu aspekty życia i działalności twórczej odkrywcy choroby, której nazwa znalazła się nawet w tytule jednego z międzynarodowych czasopism naukowych. Powstanie artykułu było możliwe dzięki pomocy, jakiej udzielili autorowi Pan dr Heinrich Fußbahn — Przewodniczący Towarzystwa Historycznego i Artystycznego w Aschaffenburgu (Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg) i Pan dr Lothar Blatt — radny miasta Aschaffenburg i autor obszernej monografii „Alois Alzheimers Werk und Leben” (Verlagsatelier Michael Pfeifer, Aschaffenburg 2015).

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Leszek J, Pietkiewicz J, Gamian A. Znaczenie produktów glikacji białek w chorobie Alzheimera. In: Leszek J, Pietkiewicz J, Gamian A. ed. Choroby otępienne. Teoria i praktyka. Continuo, Wrocław 2011: 119–126.
 2. Grossberg GT, Kamat SM. Choroba Alzheimera. Najnowsze strategie diagnostyczne i terapeutyczne. Medisfera, Warszawa 2011: 6.
 3. Barcikowska M. Słowo wstępne. In: Dobryszycka W, Gąsiorowski K, Leszek J. ed. Demencje wieku podeszłego. Patomechanizm i strategie leczenia. Continuo, Wrocław 2004: 5.
 4. Blatt L. Familie Alzheimer und ihre Beziehungen zum Großraum Aschaffenburg. Aschaffenburger Jahrbuch. 2020; 28: 266.
 5. Schönberger A. Alois Alzheimer. Abiturscherz und ein peinlicher Auftritt. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 20.09.2010.
 6. Blatt L. Familie Alzheimer und ihre Beziehungen zum Großraum Aschaffenburg. Aschaffenburger Jahrbuch. 2020; 28: 266–268.
 7. Universitätsarchiv Tübingen, Strafregister der Universität Tübingen, Nr. 1284 vom 14. Februar 1887.
 8. Brzeziński T. ed. Historia medycyny. PZWL, Warszawa 1988: 411.
 9. Toodayan N. Professor Alois Alzheimer (1864–1915): Lest we forget. J Clin Neurosci. 2016; 31: 47–55.
 10. Lage JMM. 100 Years of Alzheimer's disease (1906–2006). J Alzheimers Dis. 2006; 9(3 Suppl): 15–26.
 11. Maurer K, Volk S, Gerbaldo H. Auguste D and Alzheimer's disease. The Lancet. 1997; 349(9064): 1546–1549.
 12. Hippius H, Müller N. The work of Emil Kraepelin and his research group in München. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2008; 258(Suppl 2): 3–11.
 13. Alzheimer A. über eigenartige Krankheitsfälle des späteren Alters. Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. 1911; 4(1): 356–385.
 14. Goedert M, Ghetti B. Alois Alzheimer: his life and times. Brain Pathol. 2007; 17(1): 57–62.
 15. Kiejna A, Wójtowicz M. Prowincjonalny Psychiatryczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Lubiążu 1830–1912 / Provinzial- und Pflegehirnanstalt zu Leubus/Schlesien 1830–1912. [Wydawnictwo?], Wrocław 2002: 45.
 16. Kiejna A, Górna R. Wrocławski okres Aloisa Alzheimera. Psychiatr Pol. 1998; 32(2): 219–224.
 17. Dobroszycka W, Leszek J, Rymaszewska J. Choroba Alzheimera. Patogeneza, diagnostyka, leczenie. Continuo, Wrocław 2002.
 18. Kiejna A, Wójtowicz A. Z dziejów Kliniki Psychiatrycznej i Chorób Nerwowych we Wrocławiu. Wybitni przedstawiciele i budowle / Zur Geschichte der Psychiatrischen und Nervenklinik In Breslau. Bedeutende Vertreter und Bauwerke. [Wydawnictwo?], Wrocław 1999.
 19. Kiejna A. ed. Wratislavia — ścieżki psychiatrii na przestrzeni wieków. [Wydawnictwo?], Wrocław 2011.