Tom 16, Nr 2 (2020)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2020-06-30
Wyświetlenia strony 5091
Wyświetlenia/pobrania artykułu 201
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Choroba Parkinsona w czasach COVID-19: objawy oddechowe i sposoby optymalizacji leczenia

Katarzyna Śmiłowska1, Lech Krawczyk2, Paweł Gruenpeter1, Jarosław Sławek34
Pol. Przegl. Neurol 2020;16(2):75-79.

Streszczenie

Choroba koronawirusowa (COVID -19) wywołana jest przez wirusa SARS-CoV-2. Choroba ta manifestuje się objawami ze strony układu oddechowego prowadząc, w ciężkich przypadkach, do zapalenia płuc oraz zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Istnieje wyraźna korelacja pomiędzy wiekiem, a ryzykiem zakażenia koronawirusem. Ta specyficzna cecha powoduje, że pacjenci chorujący na chorobę Parkinsona znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju COVID-19. Dodatkowo w przebiegu choroby Parkinsona występują objawy ze strony układu oddechowego m. in. sztywność mięśni oddechowych, bradykineza mięśni ściany klatki piersiowej, drżenie mięśni międzykostnych i pochyłych, a także duszność. Często także upośledzony jest odruch kaszlu. Czynniki te predysponują pacjentów z chorobą Parkinsona do wystąpienia zapalenia płuc. Współwystąpienie COVID-19 może doprowadzić do nasilenia duszności, pogorszenia odruchu kaszlowego i tym samym zwiększyć ryzyko wystąpienia zapalenia płuc. Z tego względu, warto podkreślić, że korzystny wpływ na objawy oddechowe w przebiegu choroby Parkinsona przynosi leczenie dopaminergiczne. Celem poniższej pracy jest podsumowanie dotychczasowej wiedzy dotyczącej zaburzeń oddechowych w chorobie Parkinsona oraz podkreślenie roli leczenia dopaminergicznego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. https://www.worldometers.info/coronavirus/ (April 10, 2020).
 2. Riccioni L, Bertolini G, Giannini A, et al. [Clinical ethics recommendations for the allocation of intensive care treatments, in exceptional, resource-limited circumstances] [Article in Italian] . Recenti Prog Med. 2020; 111(4): 207–211.
 3. https://wwwgovuk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults (April 10, 2020).
 4. Parkinson J. An essay on the shaking palsy. Whittingham & Rowland, London 1817.
 5. Auyeung M, Tsoi TH, Mok V, et al. Ten year survival and outcomes in a prospective cohort of new onset Chinese Parkinson's disease patients. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2012; 83(6): 607–611.
 6. Chen RC, Chang SF, Su CL, et al. Prevalence, incidence, and mortality of PD: a door-to-door survey in Ilan County, Taiwan. Neurology. 2001; 57(9): 1679–1686.
 7. Guneysel O. Parkinson’s disease and the frequent reasons for emergency admission. Neuropsychiatr Dis Treat. 2008; 4(4): 711–714.
 8. Tan LC, Tan AK, Tjia HT. The profile of hospitalised patients with Parkinson's disease. Ann Acad Med Singapore. 1998; 27(6): 808–812.
 9. Okunoye O, Kojima G, Marston L, et al. Factors associated with hospitalisation among people with Parkinson's disease — a systematic review and meta-analysis. Parkinsonism Relat Disord. 2020; 71: 66–72.
 10. Paul G, Paul B, Gautam P, et al. Parkinson's disease in intensive care unit: an observational study of frequencies, causes, and outcomes. Ann Indian Acad Neurol. 2019; 22(1): 79–83.
 11. Chang YP, Yang CJ, Hu KF, et al. Risk factors for pneumonia among patients with Parkinson's disease: a Taiwan nationwide population-based study. Neuropsychiatr Dis Treat. 2016; 12: 1037–1046.
 12. Ortega O, Parra C, Zarcero S, et al. Oral health in older patients with oropharyngeal dysphagia. Age Ageing. 2014; 43(1): 132–137.
 13. Oh YS, Kim JS, Park IS, et al. Association between nocturnal/supine hypertension and restless legs syndrome in patients with Parkinson's disease. J Neurol Sci. 2014; 344(1-2): 186–189.
 14. Langmore SE, Terpenning M, Schork A, et al. Predictors of aspiration pneumonia: how important is dysphagia? Dysphagia. 1998; 13(2): 69–81.
 15. Karbowniczek A, Sienkiewicz-Jarosz H, Czernuszenko A, et al. Leczenie żywieniowe w neurologii — stanowisko interdyscyplinarnej grupy ekspertów. Pol Przeg Neurol. 2018; 14(3): 117–30.
 16. Prasad S, Pal P. When time is of the essence: managing care in emergency situations in Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord. 2019; 59: 49–56.
 17. Hovestadt A, Bogaard JM, Meerwaldt JD, et al. Pulmonary function in Parkinson's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1989; 52(3): 329–333.
 18. Vincken WG, Gauthier SG, Dollfuss RE, et al. Involvement of upper-airway muscles in extrapyramidal disorders. N Engl J Med. 1984; 311(7): 438–442.
 19. Respiratory-muscle involvement in Parkinson's disease. N Engl J Med. 1984; 311(23): 1516–1517.
 20. Izquierdo-Alonso JL, Jiménez-Jiménez, FJ, Cabrera-Valdivia F, et al. Airway dysfunction in patients with Parkinson's disease. Lung. 1994; 172(1): 47–55.
 21. Cardoso SRX, Pereira J. [Analysis of breathing function in Parkinson's disease] [Article in Portuguese]. Arq Neuropsiquiatr. 2002; 60(1): 91–95.
 22. De Pandis MF, Starace A, Stefanelli F, et al. Modification of respiratory function parameters in patients with severe Parkinson's disease. Neurol Sci. 2002; 23(Suppl 2): S69–S70.
 23. Sathyaprabha TN, Kapavarapu PK, Pall PK, et al. Pulmonary functions in Parkinson's disease. Indian J Chest Dis Allied Sci. 2005; 47(4): 251–257.
 24. Shill H, Stacy M. Respiratory complications of Parkinson's disease. Semin Respir Crit Care Med. 2002; 23(3): 261–266.
 25. Torsney KM, Forsyth D. Respiratory dysfunction in Parkinson’s disease. J R Coll Physicians Edinb. 2017; 47(1): 35–39.
 26. Onodera H, Okabe S, Kikuchi Y, et al. Impaired chemosensitivity and perception of dyspnoea in Parkinson's disease. Lancet. 2000; 356(9231): 739–740.
 27. Seccombe LM, LM, Giddings HL, Rogers PG, et al. Abnormal ventilatory control in Parkinson's disease — further evidence for non-motor dysfunction. Respir Physiol Neurobiol. 2011; 179(2-3): 300–304.
 28. Sabaté M, González I, Ruperez F, et al. Obstructive and restrictive pulmonary dysfunctions in Parkinson's disease. J Neurol Sci. 1996; 138(1-2): 114–119.
 29. De Bruin PF, De Bruin VM, Lees AJ, et al. Effects of treatment on airway dynamics and respiratory muscle strength in Parkinson's disease. Am Rev Respir Dis. 1993; 148(6 Pt 1): 1576–1580.
 30. Herer B, Arnulf I, Housset B. Effects of levodopa on pulmonary function in Parkinson's disease. Chest. 2001; 119(2): 387–393.
 31. Lyall RRI, Mills J, Chaudhuri K, et al. Effects of acute subcutaneous apomorphine on respiratory muscle strength in Parkinson’s Disease. Presented at 5th International Congress on Movement Disorders and Parkinson’s Disease . Mov Disord. 1992; 7(S1): 92–95.
 32. Magdalinou KN, Martin A, Kessel B. Prescribing medications in Parkinson's disease (PD) patients during acute admissions to a District General Hospital. Parkinsonism Relat Disord. 2007; 13(8): 539–540.
 33. Gerlach OHH, Winogrodzka A, Weber W. Clinical problems in the hospitalized Parkinson's disease patient: systematic review. Mov Disord. 2011; 26(2): 197–208.
 34. Gerlach O, Broen M, Domburg Pv, et al. Deterioration of Parkinson's disease during hospitalization: survey of 684 patients. BMC Neurology. 2012; 12: 13.
 35. Peng PWH, Ho PL, Hota S. Outbreak of a new coronavirus: what anaesthetists should know. Br J Anaesth. 2020; 124(5): 497–501.
 36. Shi H, Han X, Jiang N, et al. Radiological findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet Infect Dis. 2020; 20(4): 425–434.
 37. Chen N, Zhou M, Dong X, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet. 2020; 395(10223): 507–513.