Tom 16, Nr 2 (2020)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2020-06-30
Pobierz cytowanie

Choroba Parkinsona w czasach COVID-19: objawy oddechowe i sposoby optymalizacji leczenia

Katarzyna Śmiłowska1, Lech Krawczyk2, Paweł Gruenpeter1, Jarosław Sławek34
DOI: 10.5603/PPN.2020.0012
·
Pol. Przegl. Neurol 2020;16(2):75-79.
Afiliacje
 1. Oddział Neurologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5, im. Św. Barbary, Plan Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, Polska
 2. Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5, im. Św. Barbary, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, Polska
 3. Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk, Polska
 4. Oddział Neurologii Szpitala św. Wojciecha, Podmiot Leczniczy „Copernicus” sp. z o.o. w Gdańsku

dostęp płatny

Tom 16, Nr 2 (2020)
Artykuły przeglądowe
Opublikowany online: 2020-06-30

Streszczenie

Choroba koronawirusowa (COVID -19) wywołana jest przez wirusa SARS-CoV-2. Choroba ta manifestuje się objawami ze strony układu oddechowego prowadząc, w ciężkich przypadkach, do zapalenia płuc oraz zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Istnieje wyraźna korelacja pomiędzy wiekiem, a ryzykiem zakażenia koronawirusem. Ta specyficzna cecha powoduje, że pacjenci chorujący na chorobę Parkinsona znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju COVID-19. Dodatkowo w przebiegu choroby Parkinsona występują objawy ze strony układu oddechowego m. in. sztywność mięśni oddechowych, bradykineza mięśni ściany klatki piersiowej, drżenie mięśni międzykostnych i pochyłych, a także duszność. Często także upośledzony jest odruch kaszlu. Czynniki te predysponują pacjentów z chorobą Parkinsona do wystąpienia zapalenia płuc. Współwystąpienie COVID-19 może doprowadzić do nasilenia duszności, pogorszenia odruchu kaszlowego i tym samym zwiększyć ryzyko wystąpienia zapalenia płuc. Z tego względu, warto podkreślić, że korzystny wpływ na objawy oddechowe w przebiegu choroby Parkinsona przynosi leczenie dopaminergiczne. Celem poniższej pracy jest podsumowanie dotychczasowej wiedzy dotyczącej zaburzeń oddechowych w chorobie Parkinsona oraz podkreślenie roli leczenia dopaminergicznego.

Streszczenie

Choroba koronawirusowa (COVID -19) wywołana jest przez wirusa SARS-CoV-2. Choroba ta manifestuje się objawami ze strony układu oddechowego prowadząc, w ciężkich przypadkach, do zapalenia płuc oraz zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Istnieje wyraźna korelacja pomiędzy wiekiem, a ryzykiem zakażenia koronawirusem. Ta specyficzna cecha powoduje, że pacjenci chorujący na chorobę Parkinsona znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju COVID-19. Dodatkowo w przebiegu choroby Parkinsona występują objawy ze strony układu oddechowego m. in. sztywność mięśni oddechowych, bradykineza mięśni ściany klatki piersiowej, drżenie mięśni międzykostnych i pochyłych, a także duszność. Często także upośledzony jest odruch kaszlu. Czynniki te predysponują pacjentów z chorobą Parkinsona do wystąpienia zapalenia płuc. Współwystąpienie COVID-19 może doprowadzić do nasilenia duszności, pogorszenia odruchu kaszlowego i tym samym zwiększyć ryzyko wystąpienia zapalenia płuc. Z tego względu, warto podkreślić, że korzystny wpływ na objawy oddechowe w przebiegu choroby Parkinsona przynosi leczenie dopaminergiczne. Celem poniższej pracy jest podsumowanie dotychczasowej wiedzy dotyczącej zaburzeń oddechowych w chorobie Parkinsona oraz podkreślenie roli leczenia dopaminergicznego.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

choroba Parkinsona, COVID-19, zaburzenia oddychania, niewydolność oddechowa

Informacje o artykule
Tytuł

Choroba Parkinsona w czasach COVID-19: objawy oddechowe i sposoby optymalizacji leczenia

Czasopismo

Polski Przegląd Neurologiczny

Numer

Tom 16, Nr 2 (2020)

Typ artykułu

Artykuł przeglądowy

Strony

75-79

Opublikowany online

2020-06-30

Wyświetlenia strony

4663

Wyświetlenia/pobrania artykułu

176

DOI

10.5603/PPN.2020.0012

Rekord bibliograficzny

Pol. Przegl. Neurol 2020;16(2):75-79.

Słowa kluczowe

choroba Parkinsona
COVID-19
zaburzenia oddychania
niewydolność oddechowa

Autorzy

Katarzyna Śmiłowska
Lech Krawczyk
Paweł Gruenpeter
Jarosław Sławek

Referencje (37)
 1. https://www.worldometers.info/coronavirus/ (April 10, 2020).
 2. Riccioni L, Bertolini G, Giannini A, et al. [Clinical ethics recommendations for the allocation of intensive care treatments, in exceptional, resource-limited circumstances] [Article in Italian] . Recenti Prog Med. 2020; 111(4): 207–211.
 3. https://wwwgovuk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults (April 10, 2020).
 4. Parkinson J. An essay on the shaking palsy. Whittingham & Rowland, London 1817.
 5. Auyeung M, Tsoi TH, Mok V, et al. Ten year survival and outcomes in a prospective cohort of new onset Chinese Parkinson's disease patients. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2012; 83(6): 607–611.
 6. Chen RC, Chang SF, Su CL, et al. Prevalence, incidence, and mortality of PD: a door-to-door survey in Ilan County, Taiwan. Neurology. 2001; 57(9): 1679–1686.
 7. Guneysel O. Parkinson’s disease and the frequent reasons for emergency admission. Neuropsychiatr Dis Treat. 2008; 4(4): 711–714.
 8. Tan LC, Tan AK, Tjia HT. The profile of hospitalised patients with Parkinson's disease. Ann Acad Med Singapore. 1998; 27(6): 808–812.
 9. Okunoye O, Kojima G, Marston L, et al. Factors associated with hospitalisation among people with Parkinson's disease — a systematic review and meta-analysis. Parkinsonism Relat Disord. 2020; 71: 66–72.
 10. Paul G, Paul B, Gautam P, et al. Parkinson's disease in intensive care unit: an observational study of frequencies, causes, and outcomes. Ann Indian Acad Neurol. 2019; 22(1): 79–83.
 11. Chang YP, Yang CJ, Hu KF, et al. Risk factors for pneumonia among patients with Parkinson's disease: a Taiwan nationwide population-based study. Neuropsychiatr Dis Treat. 2016; 12: 1037–1046.
 12. Ortega O, Parra C, Zarcero S, et al. Oral health in older patients with oropharyngeal dysphagia. Age Ageing. 2014; 43(1): 132–137.
 13. Oh YS, Kim JS, Park IS, et al. Association between nocturnal/supine hypertension and restless legs syndrome in patients with Parkinson's disease. J Neurol Sci. 2014; 344(1-2): 186–189.
 14. Langmore SE, Terpenning M, Schork A, et al. Predictors of aspiration pneumonia: how important is dysphagia? Dysphagia. 1998; 13(2): 69–81.
 15. Karbowniczek A, Sienkiewicz-Jarosz H, Czernuszenko A, et al. Leczenie żywieniowe w neurologii — stanowisko interdyscyplinarnej grupy ekspertów. Pol Przeg Neurol. 2018; 14(3): 117–30.
 16. Prasad S, Pal P. When time is of the essence: managing care in emergency situations in Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord. 2019; 59: 49–56.
 17. Hovestadt A, Bogaard JM, Meerwaldt JD, et al. Pulmonary function in Parkinson's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1989; 52(3): 329–333.
 18. Vincken WG, Gauthier SG, Dollfuss RE, et al. Involvement of upper-airway muscles in extrapyramidal disorders. N Engl J Med. 1984; 311(7): 438–442.
 19. Respiratory-muscle involvement in Parkinson's disease. N Engl J Med. 1984; 311(23): 1516–1517.
 20. Izquierdo-Alonso JL, Jiménez-Jiménez, FJ, Cabrera-Valdivia F, et al. Airway dysfunction in patients with Parkinson's disease. Lung. 1994; 172(1): 47–55.
 21. Cardoso SRX, Pereira J. [Analysis of breathing function in Parkinson's disease] [Article in Portuguese]. Arq Neuropsiquiatr. 2002; 60(1): 91–95.
 22. De Pandis MF, Starace A, Stefanelli F, et al. Modification of respiratory function parameters in patients with severe Parkinson's disease. Neurol Sci. 2002; 23(Suppl 2): S69–S70.
 23. Sathyaprabha TN, Kapavarapu PK, Pall PK, et al. Pulmonary functions in Parkinson's disease. Indian J Chest Dis Allied Sci. 2005; 47(4): 251–257.
 24. Shill H, Stacy M. Respiratory complications of Parkinson's disease. Semin Respir Crit Care Med. 2002; 23(3): 261–266.
 25. Torsney KM, Forsyth D. Respiratory dysfunction in Parkinson’s disease. J R Coll Physicians Edinb. 2017; 47(1): 35–39.
 26. Onodera H, Okabe S, Kikuchi Y, et al. Impaired chemosensitivity and perception of dyspnoea in Parkinson's disease. Lancet. 2000; 356(9231): 739–740.
 27. Seccombe LM, LM, Giddings HL, Rogers PG, et al. Abnormal ventilatory control in Parkinson's disease — further evidence for non-motor dysfunction. Respir Physiol Neurobiol. 2011; 179(2-3): 300–304.
 28. Sabaté M, González I, Ruperez F, et al. Obstructive and restrictive pulmonary dysfunctions in Parkinson's disease. J Neurol Sci. 1996; 138(1-2): 114–119.
 29. De Bruin PF, De Bruin VM, Lees AJ, et al. Effects of treatment on airway dynamics and respiratory muscle strength in Parkinson's disease. Am Rev Respir Dis. 1993; 148(6 Pt 1): 1576–1580.
 30. Herer B, Arnulf I, Housset B. Effects of levodopa on pulmonary function in Parkinson's disease. Chest. 2001; 119(2): 387–393.
 31. Lyall RRI, Mills J, Chaudhuri K, et al. Effects of acute subcutaneous apomorphine on respiratory muscle strength in Parkinson’s Disease. Presented at 5th International Congress on Movement Disorders and Parkinson’s Disease . Mov Disord. 1992; 7(S1): 92–95.
 32. Magdalinou KN, Martin A, Kessel B. Prescribing medications in Parkinson's disease (PD) patients during acute admissions to a District General Hospital. Parkinsonism Relat Disord. 2007; 13(8): 539–540.
 33. Gerlach OHH, Winogrodzka A, Weber W. Clinical problems in the hospitalized Parkinson's disease patient: systematic review. Mov Disord. 2011; 26(2): 197–208.
 34. Gerlach O, Broen M, Domburg Pv, et al. Deterioration of Parkinson's disease during hospitalization: survey of 684 patients. BMC Neurology. 2012; 12: 13.
 35. Peng PWH, Ho PL, Hota S. Outbreak of a new coronavirus: what anaesthetists should know. Br J Anaesth. 2020; 124(5): 497–501.
 36. Shi H, Han X, Jiang N, et al. Radiological findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet Infect Dis. 2020; 20(4): 425–434.
 37. Chen N, Zhou M, Dong X, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet. 2020; 395(10223): 507–513.

Regulamin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel. +48 58 320 94 94, faks +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl