Tom 16, Nr 1 (2020)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2020-03-29
Wyświetlenia strony 526
Wyświetlenia/pobrania artykułu 50
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Otfrid Foerster (1873–1941) — jeden z pionierów niemieckiej i światowej neurochirurgii

Dariusz Lewera1
Pol. Przegl. Neurol 2020;16(1):33-40.

Streszczenie

Celem artykułu jest naszkicowanie sylwetki i skrótowa prezentacja dorobku jednego z najwybitniejszych przedstawicieli XX-wiecznej neurologii i neurochirurgii, wrocławskiego lekarza Otfrida Foerstera. Już jako młody lekarz, po odbyciu staży we Francji i Szwajcarii, prowadził ściśle ukierunkowane badania naukowe; jego mentorem, między innymi przy redakcji „Atlasu mózgu”, był znany wówczas neurolog, a zarazem jego przełożony — Carl Wernicke. Swoją pracę badawczą zawsze łączył z praktyką; przez wiele lat kierował oddziałem neurologii we wrocławskim Szpitalu Wszystkich Świętych. Wraz z wrocławskim chirurgiem Aleksandrem Tietze wykonywał zabiegi prowadzące do zniesienia spastyczności i uśmierzenia bólu. W 1908 roku przeprowadzili wspólnie pierwszą rizotomię w celu zniesienia spastyczności. Wkrótce Foerster samodzielnie wykonywał równie skomplikowane zabiegi. Opisane przez niego metody kordotomii w leczeniu bólu, wzbogacone o współczesną wiedzę i technikę medyczną, stosowane są do dziś. Począwszy od 1933 roku, badania Foerstera straciły na intensywności, przede wszystkim z powodu ciążącego na nim oskarżenia o sympatie komunistyczne (na początku lat 20. ub. wieku opiekował się chorym Leninem).

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Zülch KJ. Otfrid Foerster – Arzt und Naturforscher 9.11.1873–15.6.1941. [Wydawnictwo?], Heidelberg 1966: 3.
 2. Kiejna A, Wójtowicz M. Prowincjonalny Psychiatryczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Lubiążu 1830–1912. [Wydawnictwo?], Wrocław 2002: 45.
 3. Perlińska L, Krzyżowski J. Medical eponyms. [Wydawnictwo?], Warszawa 2009: 505.
 4. Wronecki K, Skalski J. Otfrid Foerster 1873–1941. In: Skalski J, Gryglewski RW. ed. Zasłużeni dla medycyny. [Wydawnictwo?], Poznań 2009: 283.
 5. Foerster O. Habilitation als Privat-Dozent für Nervenheilkunde. [Wydawnictwo?], Jena 1903.
 6. Kiejna A. Wrocławska szkoła neuropsychiatryczna Carla Wernickego. Psychiatr Pol. 1998; 32(2): 213.
 7. D’Agostini Nicolini-Panisson R. Selective dorsal rhizotomy in cerebral palsy: selection criteria and postoperative physical therapy protocols. Revista Paulista de Pediatria. 2018; 36(1): 101.
 8. Hadda S. Als Arzt im Jüdischen Krankenhaus zu Breslau 1906–1943. Jahrbuch der Friedrich-Wilhelms Universität. 1972; Bd. 12: 198–238.
 9. Kraemer J. Choroby krążka międzykręgowego. [Wydawnictwo?], Wrocław 2013: 185.
 10. Daily Journal: XVIIth International Congress of Medicine (London, 1913), Oxford 1913: 123-128. https://archive.org/details/b2807645x (22.04.2018).
 11. Klein E. Karl Otfrid Foerster — wrocławski lekarz Włodzimierza Lenina. Studia Śląskie. 1977; Seria nowa, 32: 229–248.
 12. Kozuschek W. Historia Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1702–2002. [Wydawnictwo?], Wrocław 2002: 136.
 13. Zülch KJ. Erinnerungen an Otfrid Foerster. Zentralblatt für Neurochirurgie. 1954; 4/5: 287.
 14. Ascher A. Oblężona społeczność. Wrocławscy Żydzi w czasie nazizmu. [Wydawnictwo?], Wrocław 2009: 279.
 15. Silver JR. History of the treatment of spinal injuries. [Wydawnictwo?], New York 2003: 91.
 16. List prof. dr. med. Hansa Otto Schuberta do redaktor Leny Kaletowej z 18.07.1984 roku (udostępniony autorowi przez adresatkę).
 17. Kułak W, Sobaniec W. Historia odkrycia EEG. Neurol Dziec. 2006; 15(29): 55.
 18. List prof. dr med. Hansa Otto Schuberta do redaktor Leny Kaletowej z 31.01.1984 roku (udostępniony autorowi przez adresatkę).
 19. List prof. dr. med. Hansa Otto Schuberta do redaktor Leny Kaletowej z 31.01.1984 roku (udostępniony autorowi przez adresatkę).
 20. List dr Ilse Rosenfeld — starszej córki O. Foerstera — do redaktor Leny Kaletowej z 1.02.1984 roku (udostępniony autorowi przez adresatkę).