Tom 15, Nr 3 (2019)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2019-10-22

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 835
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1363
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Anartria jako powikłanie radiochirurgicznego leczenia nerwobólu nerwu trójdzielnego — opis przypadku

Paulina Krasnodębska1, Agnieszka Bućko-Jarzyńska1, Ludmiła Czarkwiani-Woźniakowska2, Agata Szkiełkowska13
Pol. Przegl. Neurol 2019;15(3):178-185.

Streszczenie

Badania neurofizjologiczne umożliwiają dokładną analizę czynności badanych nerwów i mięśni, a także prześledzenie dróg przewodzenia. Według algorytmów postępowania Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego są zalecane jako badania uzupełniające szczególnie wtedy, gdy standardowo stosowane procedury nie przynoszą rozstrzygnięcia. Celem pracy było przedstawienie trudności diagnostycznych u pacjentki z trwającą od roku anartrią po 2-krotnym naświetlaniu promieniami gamma z powodu lekoopornego nerwobólu prawego nerwu trójdzielnego, u której badania neurofizjologiczne pozwoliły na ustalenie przyczyn dolegliwości oraz zaplanowanie terapii.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Skarżyński H, Piotrowska A. Prevention of communication disorders — screening pre-school and school-age children for problems with hearing, vision and speech: European Consensus Statement. Med Sci Monit. 2012; 18(4): SR17–SR21.
 2. Pruszewicz A, Obrębowski A. Zarys foniatrii klinicznej. Wyd. 1. UM, Poznań 2019.
 3. Soliveri P, Piacentini S, Carella F, et al. Progressive dysarthria: definition and clinical follow-up. Neurol Sci. 2003; 24(3): 211–212.
 4. Smith ME, Ramig LO, Dromey C, et al. Intensive voice treatment in Parkinson disease: laryngostroboscopic findings. J Voice. 1995; 9(4): 453–459.
 5. Kamińska I, Żebryk-Stopa A, Pruszewicz A, et al. Postępy rehabilitacji dyzartrii w chorobie Parkinsona z wykorzystaniem LSVT® (Lee Silverman Voice Treatment®). Otolar Pol. 2007; 61(5): 713–718.
 6. Ko AL, Ozpinar A, Lee A, et al. Long-term efficacy and safety of internal neurolysis for trigeminal neuralgia without neurovascular compression. J Neurosurg. 2015; 122(5): 1048–1057.
 7. Chole R, Patil R, Degwekar SS, et al. Drug treatment of trigeminal neuralgia: a systematic review of the literature. J Oral Maxillofac Surg. 2007; 65(1): 40–45.
 8. Revuelta-Gutiérrez R, López-González MA, Soto-Hernández JL. Surgical treatment of trigeminal neuralgia without vascular compression: 20 years of experience. Surg Neurol. 2006; 66(1): 32–36; discussion 36.
 9. Young B, Shivazad A, Kryscio RJ, et al. Long-term outcome of high-dose γ knife surgery in treatment of trigeminal neuralgia. J Neurosurg. 2013; 119(5): 1166–1175.
 10. Herman J, Cieślik T. Radioterapia nowotworów głowy i szyi. Wiad Lek. 2008; 61(4–6): 135–138.
 11. Ziółkowska E, Biedka M, Windorbska W. Odczyn popromienny u chorych na raka regionu głowy i szyi: mechanizmy i konsekwencje. Otorynolaryngologia. 2011; 10(4): 147–153.
 12. Wygoda A, Składowski K, Sąsiadek W, et al. Ostry odczyn popromienny błon śluzowych u chorych na raka regionu głowy i szyi. Współcz Onkol. 2007; 4: 210–219.
 13. Rose-Ped AM, Bellm LA, Epstein JB, et al. Complications of radiation therapy for head and neck cancers. The patient's perspective. Cancer Nurs. 2002; 25(6): 461–467; quiz 468.
 14. Jereczek-Fossa BA, Orecchia R. Radiotherapy-induced mandibular bone complications. Cancer Treat Rev. 2002; 28(1): 65–74.
 15. Dyczka J, Jassem J. Radioterapia nowotworów. Pomorski Magazyn Lekarski. 2004; 132(2): 18–21.
 16. Dhople AA, Adams JR, Maggio WW, et al. Long-term outcomes of gamma knife radiosurgery for classic trigeminal neuralgia: implications of treatment and critical review of the literature. Clinical article. J Neurosurg. 2009; 111(2): 351–358.
 17. Kondziolka D, Zorro O, Lobato-Polo J, et al. Gamma knife stereotactic radiosurgery for idiopathic trigeminal neuralgia. J Neurosurg. 2010; 112(4): 758–765.
 18. Régis J, Tuleasca C, Resseguier N, et al. Long-term safety and efficacy of gamma knife surgery in classical trigeminal neuralgia: a 497-patient historical cohort study. J Neurosurg. 2016; 124(4): 1079–1087.
 19. Gellner V, Kurschel S, Kreil W, et al. Recurrent trigeminal neuralgia: long term outcome of repeat gamma knife radiosurgery. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2008; 79(12): 1405–1407.
 20. Fountas KN, Smith JR, Lee GP, et al. Gamma knife stereotactic radiosurgical treatment of idiopathic trigeminal neuralgia: long-term outcome and complications. Neurosurg Focus. 2007; 23(6): E8.
 21. Barker FG, Jannetta PJ, Bissonette DJ, et al. The long-term outcome of microvascular decompression for trigeminal neuralgia. N Engl J Med. 1996; 334(17): 1077–1083.
 22. Broggi G, Ferroli P, Franzini A, et al. Microvascular decompression for trigeminal neuralgia: comments on a series of 250 cases, including 10 patients with multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2000; 68(1): 59–64.
 23. Zakrzewska JM, Lopez BC, Kim SE, et al. Patient reports of satisfaction after microvascular decompression and partial sensory rhizotomy for trigeminal neuralgia. Neurosurgery. 2005; 56(6): 1304–1311; discussion 1311–1312.
 24. Pollock BE, Phuong LK, Foote RL, et al. High-dose trigeminal neuralgia radiosurgery associated with increased risk of trigeminal nerve dysfunction. Neurosurgery. 2001; 49(1): 58–62; discussion 62–64.
 25. Xu Z, Schlesinger D, Moldovan K, et al. Impact of target location on the response of trigeminal neuralgia to stereotactic radiosurgery. J Neurosurg. 2014; 120(3): 716–724.
 26. Czarnik K, Zyss T. Badanie wybranych nerwów czaszkowych — ujęcie neurologopedyczne. Neurolingwist Prakt. 2016; 2: 40–51.
 27. Koszewicz M, Pokryszko-Dragan A. Znaczenie badań elektrofizjologicznych w diagnostyce schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Pol Przegl Neurol. 2008; 4(4): 174–180.
 28. Bilińska M, Ejma M. Wykorzystanie odruchu mrugania i trójdzielnych somatosensorycznych potencjałów wywołanych w diagnostyce neurologicznej. Pol Przegl Neurol. 2008; 4(2): 87–97.
 29. Wenke RJ, Theodoros D, Cornwell P. The short- and long-term effectiveness of the LSVT for dysarthria following TBI and stroke. Brain Inj. 2008; 22(4): 339–352.
 30. Yorkston K, Spencer K, Duffy J. Behavioral management of respiratory/phonatory dysfunction from dysarthria: A systematic review of the evidence. Journal of Medical Speech-Language Pathology. 2003; 11(2).
 31. Mahler LA, Ramig LO. Intensive treatment of dysarthria secondary to stroke. Clin Linguist Phon. 2012; 26(8): 681–694.