Kolegium redakcyjne

Redaktor Naczelny
 1. Sławomir Budrewicz s.budrewicz@wp.pl Polska AfiliacjaDepartment of Neurology, Medical Univerity of Wroclaw, Wroclaw, Poland; Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, 50–556 Wrocław, Polska
Sekretarz Redakcji
 1. Marta Nowakowska-Kotas marta.nowakowska-kotas@umed.wroc.pl Polska AfiliacjaWroclaw Medical University, ul. Borowska 213, 50 - 556 Wrocław, Polska
Honorowy Redaktor Naczelny
 1. Ryszard Podemski Polska AfiliacjaKatedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wrocław, Polska
Redaktor działu Artykuły redakcyjne i inne przeglądowe
 1. Sławomir Budrewicz s.budrewicz@wp.pl Polska AfiliacjaDepartment of Neurology, Medical Univerity of Wroclaw, Wroclaw, Poland; Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, 50–556 Wrocław, Polska
Redaktor działu Historia neurologii
 1. Sławomir Budrewicz s.budrewicz@wp.pl Polska AfiliacjaDepartment of Neurology, Medical Univerity of Wroclaw, Wroclaw, Poland; Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, 50–556 Wrocław, Polska
Redaktor działu Kazuistyka neurologiczna
 1. Sławomir Budrewicz Polska AfiliacjaDepartment of Neurology, Medical Univerity of Wroclaw, Wroclaw, Poland; Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, 50–556 Wrocław, Polska
Redaktor działu Otwarte forum neurologiczne
 1. Sławomir Budrewicz Polska AfiliacjaDepartment of Neurology, Medical Univerity of Wroclaw, Wroclaw, Poland; Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, 50–556 Wrocław, Polska
Redaktor działu Neurologia w obrazach
 1. Sławomir Budrewicz s.budrewicz@wp.pl Polska AfiliacjaDepartment of Neurology, Medical Univerity of Wroclaw, Wroclaw, Poland; Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, 50–556 Wrocław, Polska
Redaktor działu Listy do Redakcji
 1. Sławomir Budrewicz s.budrewicz@wp.pl Polska AfiliacjaDepartment of Neurology, Medical Univerity of Wroclaw, Wroclaw, Poland; Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, 50–556 Wrocław, Polska
Redaktor działu Rekomendacje i zalecenia ekspertów
 1. Jarosław Sławek Polska AfiliacjaZakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
Redaktor działu Farmakoterapia chorób układu nerwowego
 1. Jarosław Sławek Polska AfiliacjaZakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
Redaktor działu Rzadkie schorzenia neurologiczne
 1. Przemysław Nowacki Polska
Redaktor działu Trudności diagnostyczne i kontrowersje w neurologii
 1. Przemysław Nowacki Polska
Redaktor działu Przegląd piśmiennictwa
 1. Przemysław Nowacki Polska
Redaktor działu Algorytmy diagnostyczne; procedury i standardy
 1. Urszula Fiszer Polska AfiliacjaKlinika Neurologii i Epileptologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie
Redaktor działu Test edukacyjny
 1. Urszula Fiszer Polska AfiliacjaKlinika Neurologii i Epileptologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie
Redaktor działu Neurologia wieku rozwojowego
 1. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska mmazur@gumed.edu.pl Polska AfiliacjaMedical University of Gdansk, Polska
Kolegium Redakcyjne
 1. Halina Bartosik-Psujek Polska AfiliacjaFaculty of Medicine, University of Rzeszow, Rzeszow, Poland
 2. Teofan Domżał Polska AfiliacjaKlinika Neurologiczna, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 00–909 Warszawa, Polska
 3. Michał A. Karliński Polska Afiliacja2nd Department of Neurology, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Polska
 4. Radosław Kaźmierski Polska AfiliacjaDepartment of Neurology, Collegium Medicum, University of Zielona Gora, Polska; Department of Neurology, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Polska
 5. Anna Kostera-Pruszczyk Polska AfiliacjaMedical University of Warsaw, Polska
 6. Magdalena Koszewicz Polska AfiliacjaDepartment of Neurology Wroclaw Medical University, Borowska 213, 50-556 Wroclaw, Polska
 7. Alina Kułakowska Polska AfiliacjaMedical University of Bialystok, Polska
 8. Iwona Kurkowska-Jastrzębska Polska AfiliacjaII Klinika Neurologiczna Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa
 9. Radosław Magierski Polska AfiliacjaKlinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź, Polska
 10. Konrad Rejdak Polska AfiliacjaMedical University of Lublin, Lublin, Poland
 11. Danuta Ryglewicz Polska AfiliacjaI Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 12. Paweł Wańkowicz Polska AfiliacjaZakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska
 13. Joanna Wojczal Polska AfiliacjaKatedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 14. Anna Zimny Polska AfiliacjaKatedra Radiologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Redaktorzy tematyczni
 1. Urszula Fiszer Polska AfiliacjaKlinika Neurologii i Epileptologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie
 2. Przemysław Nowacki Polska
 3. Jarosław Sławek Polska AfiliacjaZakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
Redaktor prowadzący
 1. Piotr Gawrisz piotr.gawrisz@viamedica.pl