Obraz strony głównej czasopisma

Główna osoba kontaktowa

dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UMW

Katedra i Klinika Neurologii
Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Borowska 213
50–556 Wrocław


Telefon: +48 71 734 31 00
Fax: +48 71 734 31 09
E-mail: sbudrewicz@usk.wroc.pl

Pomoc techniczna

Piotr Gawrisz
Telefon: +48 693 972 280
E-mail: piotr.gawrisz@viamedica.pl

Przedruki i reklama

dsk@viamedica.pl