New Impact Factor 2023

Dear Authors, Reviewers, and Readers,

We are pleased to announce that the 2023 Impact Factor of "Kardiologia Polska" is 3.7. Thank you to all authors and reviewers who have contributed to this success of our journal.

Editorial Team

 ***

Szanowni Autorzy, Recenzenci, Czytelnicy,

Mamy przyjemność ogłosić, że "Kardiologia Polska" uzyskała Impact Factor 2023 równy 3.7. Dziękujemy wszystkim autorom i recenzentom, którzy przyczynili się to tego wyniku.

Zespół Redakcyjny