86th Spring Conference of the Polish Cardiac Society and the 15th Jubilee Conference of Polish Heart Journal / 86 Wiosenna Konferencja PTK i XV Konferencja „Kardiologii Polskiej”

It is our great pleasure to invite you to participate in the 86th Spring Conference of the Polish Cardiac Society and the 15th Jubilee Conference of Polish Heart Journal. The conference will be held on March 17–18, 2023 at the Jan Kochanowski Theater in Opole.

The scientific program of the Conference, as in the previous year, was prepared by outstanding specialists in Polish cardiology. Traditionally, the program includes a discussion of the latest ESC guidelines announced in 2022. A novelty this year will be an attempt to answer the question of how to effectively implement these guidelines into everyday clinical practice in Poland. The topics of the remaining sessions are very diverse and will cover virtually all subspecialties of cardiology, which was the intention of the Scientific Committee of the Conference of the Polish Cardiac Society. In addition, we offer several participants interesting workshops to improve important practical skills.

We are convinced that the scientific program will encourage you to participate in the Conference and will bring significant benefits for clinical practice

See you in Opole!

***

Zapraszamy do udziału w 86. Wiosennej Konferencji PTK oraz Jubileuszowej XV Konferencji „Kardiologii Polskiej”. Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 marca 2023 roku w salach Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. 

 Program, podobnie jak w roku ubiegłym, przygotowany został przez wybitnych specjalistów polskiej kardiologii. Tradycyjnie znajdziecie w nim Państwo omówienie najnowszych wytycznych ESC ogłoszonych w 2022 roku. Nowością w tym roku będzie próba odpowiedzi na pytanie, jak je skutecznie zaimplementować do codziennej praktyki klinicznej w naszym kraju. Tematyka pozostałych sesji jest bardzo zróżnicowana i obejmie praktycznie wszystkie podspecjalności kardiologii, o co doskonale zadbał Komitet Naukowy Konferencji PTK. Ponadto kilka ważnych i ciekawych zagadnień praktycznych zostało przygotowanych dla Państwa w atrakcyjnej konwencji warsztatowej.


Jesteśmy przekonani, że przygotowany program zachęci Państwa do uczestnictwa w konferencji i przyniesie istotne korzyści dla praktyki klinicznej.

Do zobaczenia w Opolu!
Polish Heart Journal (Kardiologia Polska)