The online meeting of the Editorial Team / Spotkanie online Zespołu Redakcyjnego

Dear Readers,

the October Editorial Team meeting is behind us. During the meeting, we discussed the current work on the Kardiologia Polska (Polish Heart Journal), summed up the last few months and discussed plans for the next year.

***

Drodzy Czytelnicy,

za nami październikowe spotkanie zespołu redakcyjnego. Podczas niego omówiliśmy bieżącą pracę nad „Kardiologią Polską”, ale także podsumowaliśmy ostatnie sześć miesięcy i omówiliśmy plany na przyszły rok.
Polish Heart Journal (Kardiologia Polska)