The meeting of Reviewers and Scientific Board of the Kardiologia Polska (Polish Heart Journal) / Spotkanie Recenzentów i Rady Naukowej „Kardiologii Polskiej”

On September 23, we held the long-awaited Meeting of Reviewers and the Scientific Council of the  Kardiologia Polska (Polish Heart Journal). The event was part of the XXVI Congress of the Polish Cardiac Society, which, this year, was hosted by the International Congress Center in Katowice.

The meeting was an excellent opportunity to summarize last year's achievements and to share our plans. The event ended with the awards ceremony for those who contributed most to the Journal achieving record Impact Factor for 2021.

Dear authors, reviewers, and readers – thank you for attending the meeting! We hope to see you next year.

***

Dnia 23 września odbyło się długo oczekiwane Spotkanie Recenzentów i Rady Naukowej Kardiologii Polskiej. Wydarzenie było częścią XXVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które w tym roku gościło w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania naszych osiągnięć w ostatnim roku oraz podzielenia się planami na przyszłość. Wydarzenie zwieńczyło uroczyste wręczenie nagród dla osób najbardziej zaangażowanych w osiągnięcie rekordowego wyniku Impact Factor za 2021 rok.

Drodzy autorzy, recenzenci, czytelnicy – dziękujemy za Waszą obecność i do zobaczenia za rok!


In the photo: prof. Maciej Sterliński, prof. Mariusz Gąsior, prof. Anetta Undas, prof. Maciej Lesiak, prof. Grzegorz Gajos


In the photo: prof. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, prof. Maciej Sterliński, prof. Grzegorz Gajos, dr Maciej Dyrbuś


In the photo: prof. Maciej Lesiak, prof. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, prof. Marek Grygier
Polish Heart Journal (Kardiologia Polska)