XXVI International Congress of the Polish Cardiac Society / XXVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

We cordially invite you to participate in the XXVI International Congress of the Polish Cardiac Society, which will be held on September 22–24, 2022. This time we are meeting at the International Congress Center in Katowice.

We encourage you to see the program of the event, which has been developed with great care. The program includes, among others, a discussion of the latest research results, diagnostic and therapeutic methods, as well as practical know-how to be used in everyday clinical practice.

We especially recommend the Meeting of Reviewers and the Scientific Board of the Kardiologia Polska (Polish Heart Journal), which will be held on Friday, September 23, from 6:15 to 7:15 pm, in the Lublin room. During the event, we will award scholars who have been most engaged in the development of the Journal and had the greatest contribution to the Impact Factor result:  the most active reviewers, researchers who cite our articles most often, as well as the authors of the most frequently cited works.

We hope to see you in Katowice!

***

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się w dniach 22–24 września 2022 roku. Tym razem spotykamy się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem wydarzenia – skonstruowanym z niezwykłą starannością. Znajdziecie w nim Państwo m.in. omówienia najnowszych wyników badań, metod diagnostycznych i terapetycznych, a także porcję wiedzy do wykorzystania w codziennej praktyce klinicznej.

Szczególnej uwadze polecamy Spotkanie Recenzentów i Rady Naukowej „Kardiologii Polskiej”, które odbędzie się w piątek, 23 września, w godzinach 18:15–19:15, w sali Lublin. Podczas wydarzenia zostaną rozdane nagrody dla osób najbardziej zaangażowanych w rozwój Kardiologii Polskiej i  mających największy wpływ na wynik Impact Factor — najaktywniejszych recenzentów, badaczy najczęściej cytujących nasze artykuły, a także autorów najczęściej cytowanych prac.

Serdecznie zapraszamy!
Polish Heart Journal (Kardiologia Polska)