New Impact Factor 2021

Dear Authors, Reviewers, and Readers,

We are pleased to announce that the 2021 Impact Factor of Kardiologia Polska is 3.710. Thank you to all authors and reviewers who have contributed to this success of our journal.

Editorial Team

 ***

Szanowni Autorzy, Recenzenci, Czytelnicy,

Mamy przyjemność ogłosić, że Kardiologa Polska uzyskała Impact Factor 2021 równy 3.710. Dziękujemy wszystkim autorom i recenzentom, którzy przyczynili się to tego wyniku.

Zespół Redakcyjny „Kardiologii Polskiej”
Polish Heart Journal (Kardiologia Polska)