Results of the competition for the new Editor-in-Chief of the Kardiologia Polska (Polish Heart Journal) / Wyniki konkursu na nowego redaktora naczelnego Kardiologii Polskiej

We are pleased to announce that the Main Board of the Polish Cardiac Society has elected Prof. Anetta Undas Editor-in-Chief of the Karddiologia Polska (Polish Heart Journal) for another term: 2022-2023. We sincerely congratulate Prof. Undas and look forward to new challenges in the coming months.

***

Mamy przyjemność ogłosić, że prof. Anetta Undas została wybrana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na kolejną kadencję jako redaktor naczelna Kardiologii Polskiej na lata 2022-2023. Serdecznie gratulujemy Pani Profesor i cieszymy się na nowe wyzwania w nadchodzących miesiącach.