Tom 1, Nr 1 (2024)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2024-06-21
Wyświetlenia strony 74
Wyświetlenia/pobrania artykułu 7
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Transplantacja płuc — kryteria kwalifikacji, przeciwwskazania bezwzględne oraz czynniki ryzyka wpływające na wyniki przeżycia

Marek Ochman1, Fryderyk Zawadzki12, Cezary Piwkowski
DOI: 10.5603/pp.99318
Pneum Pol 2024;1(1):10-16.

Streszczenie

Transplantacja płuc jest ostateczną metodą leczenia chorych z niewydolnością oddychania, u których zastosowanie leczenie nie przyniosło oczekiwanych efektów. Zarówno w Polsce jak i na całym świecie zauważalny jest trend wzrostowy wykonywanych procedur transplantacyjnych. Podstawą dobrych krótko- i/lub długoterminowych wyników przeżycia po transplantacji jest zawsze profesjonalna kwalifikacja. Dlatego też, w niniejszym artykule pochylimy się nad konsensusem ekspertów z Międzynarodowego Towarzystwa Transplantacji Serca i Płuc z 2021 roku odnośnie kwalifikacji do transplantacji płuc. Konsensus ten znacznie różni się od poprzednich wersji skupiając się na czynnikach ryzyka, o niekorzystnych skutkach wyników po przeszczepieniu płuc. Przed przeszczepieniem płuc należy zoptymalizować wszystkie potencjalnie modyfikowalne czynniki, aby uzyskać jak najskuteczniejsze długoterminowe wyniki. Należy pamiętać o tym, że podstawowym aspektem transplantacji płuc wpływającym na jej wyniki jest odpowiednia kwalifikacja pacjenta do procedury.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Chambers DC, Cherikh WS, Harhay MO, et al. International Society for Heart and Lung Transplantation. The International Thoracic Organ Transplant Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: Thirty-sixth adult lung and heart-lung transplantation Report-2019; Focus theme: Donor and recipient size match. J Heart Lung Transplant. 2019; 38(10): 1042–1055.
  2. Poltransplant. Statystyka 2023. http://www.poltransplant.org.pl/statystyka_2023.html#gsc.tab=0.
  3. Antczak A. Transplantacja płuc. In: Wielka Interna Pulmonologia. Medical Tribune Polska, Warszawa 2020: 481–499.
  4. Leard LE, Holm AM, Valapour M, et al. Consensus document for the selection of lung transplant candidates: An update from the International Society for Heart and Lung Transplantation. J Heart Lung Transplant. 2021; 40(11): 1349–1379.
  5. Weill D, Benden C, Corris PA, et al. A consensus document for the selection of lung transplant candidates: 2014--an update from the Pulmonary Transplantation Council of the International Society for Heart and Lung Transplantation. J Heart Lung Transplant. 2015; 34(1): 1–15.
  6. Kwalifikacja chorych do przeszczepienia płuc - przeciwwskazania do przeszczepienia płuc. Wskazówki ze stanowiska ISHLT 2021. https://www.mp.pl/pulmonologia/artykuly-wytyczne/inne/312389,kwalifikacja-chorych-do-przeszczepienia-pluc-przeciwwskazania-do-przeszczepienia-pluc-wskazowki-ze-stanowiska-ishlt-2021.
  7. Orens JB, Estenne M, Arcasoy S, et al. Pulmonary Scientific Council of the International Society for Heart and Lung Transplantation. International guidelines for the selection of lung transplant candidates: 2006 update--a consensus report from the Pulmonary Scientific Council of the International Society for Heart and Lung Transplantation. J Heart Lung Transplant. 2006; 25(7): 745–755.
  8. Crespo MM, Lease ED, Sole A, et al. ISHLT consensus document on lung transplantation in patients with connective tissue disease: Part I: Epidemiology, assessment of extrapulmonary conditions, candidate evaluation, selection criteria, and pathology statements. J Heart Lung Transplant. 2021; 40(11): 1251–1266.
  9. Bermudez CA, Crespo MM, Shlobin OA, et al. ISHLT consensus document on lung transplantation in patients with connective tissue disease: Part II: Cardiac, surgical, perioperative, operative, and post-operative challenges and management statements. J Heart Lung Transplant. 2021; 40(11): 1267–1278.
  10. Crespo MM, Claridge T, Domsic RT, et al. ISHLT consensus document on lung transplantation in patients with connective tissue disease: Part III: Pharmacology, medical and surgical management of post-transplant extrapulmonary conditions statements. J Heart Lung Transplant. 2021; 40(11): 1279–1300.