Tom 1, Nr 1 (2024)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2024-06-21
Wyświetlenia strony 48
Wyświetlenia/pobrania artykułu 0
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zapalenie płuc po pembrolizumabie

Katarzyna Korzeniowska1, Anna Marta Flotyńska-Adamczyk1
DOI: 10.5603/pp.99140
Pneum Pol 2024;1(1):31-36.

Streszczenie

Zastosowanie inhibitorów komórkowych punktów kontrolnych ukierunkowanych na receptor programowanej śmierci komórki typu 1 (PD-1; programmed death-1) i jego ligand (PDL-1; programmed death ligand 1) umożliwiło poprawę wyników leczenia chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP). Pembrolizumab jest przeciwciałem przeciwko receptorowi PD-1 zarejestrowanym w Unii Europejskiej w leczeniu pierwszej linii zaawansowanego NDRP zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z chemioterapią. Immunoterapia poprzez blokadę punktów kontrolnych aktywuje system odpornościowy co może spowodować objawy niepożądane związane z zaburzoną odpornością np. zapalenie płuc. W artykule przedstawiono przypadek 83 letniego pacjenta, u którego wystąpiło to działanie niepożądane pembrolizumabu stosowanego w terapii I linii z powodu raka płuca.

Referencje

 1. https://immuno-onkologia.pl/raport-rak-pluca-2021-rekomendacje-zmian/.
 2. https://immuno-onkologia.pl/wp-content/uploads/2021/06/rak-pluca-2021-Raport.pdf.
 3. International Agency for Research on Cancer. Cancer Today. https://gco.iarc.fr/today/home.
 4. Bade BC, Dela Cruz CS. Lung Cancer 2020: Epidemiology, Etiology, and Prevention. Clin Chest Med. 2020; 41(1): 1–24.
 5. https://www.pexps.pl/files/upload/files/Rak-pluca-w-Polsce.pdf.
 6. https://immuno-onkologia.pl/niedrobnokomorkowy-rak-pluca-leczenie/.
 7. Ramlau R. Rak płuca współczesne podejście; seria w gabinecie lekarza specjalisty. PZWL, Warszawa 2021: Warszawa.
 8. https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2019/275/REK/RP_7_2020_Keytruda.pdf.
 9. Planchard D, Popat S, Kerr K, et al. Metastatic non-small cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. CLINICAL PRACTICE GUIDELINES. Updated version published 15 September 2020 by the ESMO Guidelines Committee. https://www.esmo.org/content/download/347819/6934778/1/ESMO-CPG-mNSCLC-15SEPT2020.pdf.
 10. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE Pathways. Lung cancer overview. https://pathways.nice.org.uk/pathways/lung-cancer.
 11. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®). Non-Small Cell Lung Cancer. Version 4.2021. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf.
 12. Steven A, Fisher SA, Robinson BW. Immunotherapy for lung cancer. Respirology. 2016; 21(5): 821–833.
 13. Gandhi L, Rodríguez-Abreu D, Gadgeel S, et al. KEYNOTE-189 Investigators. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2018; 378(22): 2078–2092.
 14. Płużański A, Zaborowska-Szmit M. Pembrolizumab w pierwszej linii leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowanym. Onkol Prakt Klin Edu . 2021; 7(1): 42–48.
 15. Wojas-Krawczyk K, Krawczyk P. Przeciwciała monoklonalne przeciwimmunologicznym punktom kontroli w leczeniu chorych na nowotwory. Onkol Prak Klin. 2015; 11: 76–86.
 16. Reck M, Rodríguez–Abreu D, Robinson A, et al. Updated Analysis of KEYNOTE-024: Pembrolizumab Versus Platinum-Based Chemotherapy for Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer With PD-L1 Tumor Proportion Score of 50% or Greater. Journal of Clinical Oncology. 2019; 37(7): 537–546.
 17. Baxi S, Yang A, Gennarelli RL, et al. Immune-related adverse events for anti-PD-1 and anti-PD-L1 drugs: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2018; 360: k793.
 18. Domagala-Kulawik J. Inhibitory punktów kontrolnych w niedrobnokomórkowym raku płuca—Ku praktyce codziennej. Advances in Respiratory Medicine. 2018; 86(Supp. III): 25–32.
 19. Postow MA, Sidlow R, Hellmann MD. Immune-Related Adverse Events Associated with Immune Checkpoint Blockade. N Engl J Med. 2018; 378(2): 158–168.
 20. Chen C, Wu B, Zhang C, et al. Immune-related adverse events associated with immune checkpoint inhibitors: An updated comprehensive disproportionality analysis of the FDA adverse event reporting system. Int Immunopharmacol. 2021; 95: 107498.
 21. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/keytruda-epar-product-information_en.pdf.
 22. Garon EB, Hellmann MD, Rizvi NA, et al. KEYNOTE-001 Investigators. Cancer immunology. Mutational landscape determines sensitivity to PD-1 blockade in non-small cell lung cancer. Science. 2015; 348(6230): 124–128.
 23. Nishino M, Sholl LM, Hodi FS, et al. Anti-PD-1-Related Pneumonitis during Cancer Immunotherapy. N Engl J Med. 2015; 373(3): 288–290.
 24. Leroy V, Templier C, Faivre JB, et al. Pembrolizumab-induced pneumonitis. ERJ Open Res. 2017; 3(2).
 25. Itamura H, Ohguri T, Yahara K, et al. Pembrolizumab-induced Radiation Recall Pneumonitis After the Resolution of Typical Asymptomatic Radiation Pneumonitis. J UOEH. 2020; 42(3): 261–266.
 26. Nair DR, Trehan R. Pembrolizumab induced remission of recurrent and metastatic sinonasal squamous cell carcinoma after overcoming checkpoint-inhibitor pneumonitis: A case report and literature review. Cancer Rep (Hoboken). 2023; 6(7): e1778.
 27. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE). Version 5.0 Published: November 27, 2017 U.S. Department of Health and Human Services.
 28. Hendriks LE, Kerr KM, Menis J, et al. ESMO Guidelines Committee. Electronic address: clinicalguidelines@esmo.org. Non-oncogene-addicted metastatic non-small-cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2023; 34(4): 358–376.