Tom 4, Nr 2-3 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2023-09-28
Wyświetlenia strony 284
Wyświetlenia/pobrania artykułu 13
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Przewlekła obturacyjna choroba płuc — choroba zależna od pracy zawodowej

Paweł Górski1
Pneum Pol 2023;4(2-3):83-89.

Streszczenie

Palenie tytoniu uważa się powszechnie za najczęstszą przyczynę przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Jednakże 15–40% chorych nie było narażonych na dym tytoniowy ani czynnie, ani biernie. W piśmiennictwie światowym jednoznacznie stwierdza się, że około 50% osób nie narażonych na tytoń choruje wskutek ekspozycji na pyły i gazy drażniące w miejscu pracy. W Polsce niedoszacowanie POChP uwarunkowanej zawodowo jest wyjątkowo duże. Omówiono znaczenie ekspozycji na pyły i gazy w miejscu pracy dla rozwoju tej choroby ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej istotnych narażeń zawodowych w Polsce.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?