Tom 4, Nr 2-3 (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2023-09-28
Wyświetlenia strony 225
Wyświetlenia/pobrania artykułu 12
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Powodzenie terapii rytuksymabem — szansa dla pacjentów chorujących na ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń powikłaną schyłkową niewydolnością nerek?

Agnieszka Bąkowska1, Hanna Maria Winiarska1, Barbara Kuźnar-Kamińska1
Pneum Pol 2023;4(2-3):97-104.

Streszczenie

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń należy do grupy chorób rzadkich, która poprzez martwicze zapalenie małych i średnich naczyń atakuje rozmaite narządy – najczęściej narząd słuchu, jamę nosową, płuca oraz nerki, jednakże objawy choroby pojawiają się również w wielu innych układach. Etiologia schorzenia nie została dokładnie poznana, diagnostyka sprawia wiele trudności, wieloletnie leczenie jest obarczone ryzykiem niepowodzenia i działań niepożądanych. W ostatnich latach alternatywą dla tradycyjnego leczenia cyklofosfamidem i glikokortykosteroidami jest program lekowy z rytuksymabem. W poniższym artykule przedstawiono opis przypadku 43-letniego Pacjenta, u którego w przebiegu choroby doszło do schyłkowej niewydolności nerek, krwawienia pęcherzykowego i natychmiastowej poprawy klinicznej po włączeniu leczenia rytuksymabem. Rzadkim powikłaniem zmian płucnych okazała się odma prężna. Dzięki zastosowaniu rytuksymabu uzyskano wieloletnią remisję choroby.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?