Tom 4, Nr 2-3 (2023)
Wytyczne / stanowisko ekspertów
Opublikowany online: 2023-09-28
Wyświetlenia strony 208
Wyświetlenia/pobrania artykułu 14
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Standardy techniczne dla oscylometrii

Gregory G. King1, Jason Bates2, Kenneth I. Berger3, Peter Calverley4, Pedro L. de Melo5, Raffaele L. Dellacà6, Ramon Farré7, Graham L. Hall8, Iulia Ioan9, Charles G. Irvin2, David W. Kaczka10, David A. Kaminsky2, Hajime Kurosawa11, Enrico Lombardi12, Geoffrey N. Maksym13, François Marchal9, Beno W. Oppenheimer3, Shannon J. Simpson8, Cindy Thamrin1, Maarten van den Berge14, Ellie Oostveen15, Tłumaczenie: dr hab. n. med. Irena Wojsyk, dr hab. n. med. Eliza Wasilewska
Pneum Pol 2023;4(2-3):47-69.

Streszczenie

Oscylometria, zwana także metodą oscylacji wymuszonych (FOT, forced oscillatory technique) mierzy własności mechaniczne układu oddechowego (górnych i dolnych dróg oddechowych, miąższu płuc czy ściany klatki piersiowej). Pomiary dokonywane są podczas spokojnego oddychania, w trakcie dostarczania sygnału ciśnienia oscylacyjnego (nazywanego sygnałem wejścia lub wymuszającym), do układu oddechowego, najczęściej przez usta. Wobec coraz powszechniejszego zastosowania oscylometrii zarówno w praktyce klinicznej, jak i w badaniach naukowych, niezwykle istotne jest, aby wszystkie dane techniczne dotyczące urządzeń, przetwarzania i analizy sygnału oraz protokołów badań były transparentne i jasno opisane, co umożliwia standaryzację, porównanie i powtórzenie badań klinicznych i naukowych. Z tego powodu grupa robocza międzynarodowych ekspertów Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc (ERS, European Respiratory Society), aktywnie uczestniczących w badaniach z zastosowaniem oscylometrii opracowała aktualizację Standardów Technicznych Oscylometrii opublikowanych w 2003 roku. Celem grupy roboczej było dostarczenie technicznych zaleceń dotyczących urządzeń, oprogramowania, protokołów badania oraz kontroli jakości pomiarów oscylometrycznych.

Główne zmiany wprowadzone w tym dokumencie w porównaniu z oryginałem z 2003 roku obejmują: 1) nowe procedury kontroli jakości wynikające z analizy poszczególnych oddechów oraz postępowania z artefaktami; 2) zalecenie transparentnego przedstawienia sposobu przetwarzania sygnału, kontroli jakości, postępowania z artefaktami oraz protokołów badania (np. ilość i czas trwania poszczególnych pomiarów podczas badania) w raportach badań zamieszczanych w dokumentacji medycznej i publikacjach, co pozwoli na porównanie i powtarzanie badań wykonanych z zastosowaniem różnych urządzeń i w różnych pracowniach; 3) przegląd podsumowujący nowe dane uzasadniające przyjęte punkty odcięcia dla prób rozkurczowych oraz prowokacyjnych oskrzeli; 4) zaktualizowaną listę należnych wartości impedancji u dorosłych i dzieci.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?