Tom 4, Nr 1 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2023-07-06
Wyświetlenia strony 247
Wyświetlenia/pobrania artykułu 6
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Trendy w badaniach nad rehabilitacją pulmonologiczną: analiza bibliometryczna dla okresu 2011–2020

Tao Li1, Jia Chen2
Pneum Pol 2023;4(1):1-15.

Streszczenie

Wprowadzenie i cel pracy: Coraz większa liczba dowodów wskazuje na możliwość stopniowego pogarszania się czynności płuc wraz z rozwojem przewlekłych chorób układu oddechowego (CRDs, chronic lung diseases). Wykazano, że rehabilitacja pulmonologiczna (oddechowa) poprawia zdolność wysiłkową i jakość życia u osób z CRD. Mimo to, na całym świecie pozostaje ona niedostatecznie wykorzystywaną modalnością terapeutyczną. Celem niniejszego badania było przeanalizowanie trendów badawczych w dziedzinie rehabilitacji pulmonologicznej w okresie ostatnich 10 lat.

 

Metody: Dokonano kwerendy bazy danych Web of Science Core Collection (WoS-CC) w celu zidentyfikowania opublikowanych w okresie od 2011 do 2020 roku prac na temat rehabilitacji pulmonologicznej. Nazwiska autorów prac i autorów cytowań, kraje i instytucje badawcze, czasopisma publikujące, słowa kluczowe i cytowane czasopisma oraz prace poddano analizie przy użyciu oprogramowania VOSviewer (1.6.15) i CiteSpace Software (5.5.R2).

 

Wyniki: Pozyskano łącznie 4521 prac opublikowanych w latach 2011–2020; liczba prac na temat rehabilitacji pulmonologicznej publikowanych w kolejnych latach tej dekady wykazywała ogólną tendencję wzrostową. Najbardziej produktywnym krajem okazały się Stany Zjednoczone, zaś placówką, z której pochodziło najwięcej prac i najwięcej cytowań, był Uniwersytet w Toronto (Kanada). Najbardziej produktywnym autorem prac, a także autorem najczęściej cytowanym, był M.A. Spruit. Największą liczbę prac opublikowano w International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, zaś największa liczba cytowań pochodziła z American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Słowa kluczowe podzielono na trzy grupy, przy czym tematami badań pionierskich okazały się terminy „astma” (asthma) i „stanowisko towarzystwa leczenia chorób układu oddechowego” (respiratory society statement).

 

Wnioski: Badanie pozwoliło na ujawnienie stanu badań i trendów rozwojowych w dziedzinie rehabilitacji pulmonologicznej w latach 2011–2020. Wyniki uzyskane w oparciu o analizę bibliometryczną mogą w przyszłości pomóc badaczom w odkrywaniu nowych kierunków badań.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?