Tom 4, Nr 1 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2023-07-06
Wyświetlenia strony 326
Wyświetlenia/pobrania artykułu 23
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Toksyczne uszkodzenie dróg oddechowych

Michał Zieliński1, Jerzy Kozielski2
Pneum Pol 2023;4(1):19-26.

Streszczenie

Toksyczne uszkodzenie dróg oddechowych w wyniku ekspozycji na wziewne toksyny stanowi często występująca formę urazu. Obciąża rokowanie osób z chorobą oparzeniową i jest przyczyną przewlekłych powikłań i objawów ze strony układu oddechowego. Praca omawia budowę i funkcję układu oddechowego mającą związek z rozległością urazu przy narażeniu wziewnym, charakteryzuje wybrane formy zatrucia wziewnego, w tym cechy substancji mające wpływ na wielkość ekspozycji. Ponadto poruszone zostają metody diagnostyki i terapii u osób z toksycznym uszkodzeniem dróg oddechowych.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?