Tom 4, Nr 2-3 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2023-09-28
Wyświetlenia strony 177
Wyświetlenia/pobrania artykułu 11
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Długofalowa opieka specjalistyczna nad pacjentami z niejednoznacznym wynikiem badania przesiewowego w kierunku mukowiscydozy CRMS/CFSPID

Magdalena Solka1, Katarzyna Zybert12, Dorota Sands12
Pneum Pol 2023;4(2-3):90-96.

Streszczenie

Dzięki dodatniemu badaniu przesiewowemu noworodków w kierunku mukowiscydozy już u bezobjawowych noworodków można postawić rozpoznanie mukowiscydozy. Ze względu na zawarty w schemacie badania przesiewowego szeroki zakres analizy DNA, część dzieci z dodatnim badaniem przesiewowym w kierunku mukowiscydozy nie ma ustalonej jednoznacznej diagnozy. Pacjentów tych określa się mianem CRMS (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Related Metabolic Syndrome; w nomenklaturze amerykańskiej)/CFSPID (Cystic Fibrosis Screen Positive, Inconclusive Diagnosis; w nomenklaturze europejskiej). Zgodnie z zaleceniem Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy dzieci te powinny podlegać regularnej kontroli w ośrodkach specjalistycznych według określonych standardów. Do tej pory nie stworzono zaleceń odnoszących się do opieki nad pacjentami z CRMS/CFSPID po osiągnięciu przez nich dorosłości. Poniższy artykuł omawiający zalecenia dotyczące opieki nad pacjentami z niejednoznaczną diagnozą może stanowić pomoc dla pulmonologów pracujących w ośrodkach dla dorosłych pacjentów.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?