Tom 2, Nr 1-2 (2021)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2021-07-28
Wyświetlenia strony 3107
Wyświetlenia/pobrania artykułu 7
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Redukcja dawki kortykosteroidów w wyniku leczenia astmy eozynofilowej benralizumabem: badanie PONENTE

Andrew Menzies-Gow1, Jonathan Corren23, Elisabeth H Bel4, Jorge Maspero5, Liam G Heaney6, Mark Gurnell7, Peter Wessman8, Ubaldo J Martin9, Shahid Siddiqui9, Esther Garcia Gil10
Pneum Pol 2021;2(1-2):78-87.

Streszczenie

Benralizumab jest cytolitycznym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciw podjednostce a receptora interleukiny-5, zatwierdzonym w wielu krajach jako dodatkowe leczenie podtrzymujące chorych na ciężką astmę eozynofilową w wieku 12 lat i starszych. W 28-tygodniowym badaniu III fazy ZONDA (identyfikator ClinicalTrials.gov: NCT02075255), zastosowanie benralizumabu umożliwiło zmniejszenie dawki doustnych kortykosteroidów (OCS, oral corticosteroid) o 75% w stosunku do wartości początkowe (w porównaniu z 25% dla placebo) przy zachowaniu kontroli choroby u pacjentów ze steroidozależną ciężką astmą. W niniejszym artykule przedstawiono szczegółowy protokół badania fazy IIIb PONENTE (Identyfikator ClinicalTrials.gov: NCT03557307), który stworzono w oparciu o wyniki wcześniejszego badania ZONDA.
W badaniu PONENTE, największym badaniu oceniającym możliwość zmniejszenia dawki steroidów u chorych na ciężką astmę, zaproponowano szybszy niż w poprzednich badaniach schemat zmniejszania dawki prednizonu dla chorych przyjmujących ≥7,5 mg/dzień. Dodatkowo, oceniono niewydolność kory nadnerczy i zaproponowano algorytm zmniejszania dawki OCS przy dawce prednizonu ≤5 mg/dzień. Wprowadzono również dłuższą fazę podtrzymującą, pozwalającą na ocenę stopnia kontroli astmy przez okres do 6 miesięcy po zakończeniu fazy redukcji dawki OCS.
Dwa pierwszorzędowe punkty końcowe dotyczą oszacowania, czy pacjenci osiągną 100-procentową redukcję dobowego zużycia OCS lub osiągną dawkę OCS ≤5 mg/dobę (jeśli niewydolność nadnerczy uniemożliwia ich odstawienie) — przy założeniu utrzymania kontroli astmy przez około 4 tygodnie w obu przypadkach. Ocenione zostanie również bezpieczeństwo i zmiana jakości życia związane ze zdrowiem w stosunku do stanu początkowego.
Badanie PONENTE powinno dostarczyć klinicystom cennych wskazówek dotyczących zmniejszania dawki OCS oraz postępowania w niewydolności kory nadnerczy po rozpoczęciu leczenia benralizumabem chorych na ciężką, niekontrolowaną sterydozależną astmę eozynofilową.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?