Tom 2, Nr 1-2 (2021)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2021-07-28
Wyświetlenia strony 4195
Wyświetlenia/pobrania artykułu 11
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Ostre eozynofilowe zapalenie płuc związane z paleniem produktów innych niż papierosy: przegląd systematyczny

Toufic Chaaban1
Pneum Pol 2021;2(1-2):61-66.

Streszczenie

Ostre eozynofilowe zapalenie płuc (EZP) charakteryzuje się powstawaniem obustronnych nacieków w płucach i obecnością eozynofilii płucnej. Głównym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby jest palenie papierosów, lecz istnieją również doniesienia o szkodliwym wpływie inhalacji środków odurzających lub innych substancji. W niniejszej pracy zbadano związek między EZP a paleniem produktów innych niż tradycyjne papierosy.
Dokonano przeglądu bazy danych PubMed przy zastosowaniu następujących terminów: palenie (smoking), wapowanie (vaping), e-papieros (e-cigarette), fajka wodna (waterpipe), marihuana (marijuana), a także innych powszechnie używanych synonimów powyższych pojęć. Ta sama baza została również przeszukana pod kątem chorób płuc związanych z eozynofilią. Wszystkie przypadki EZP zostały zidentyfikowane przy zastosowaniu kryteriów Philita w związku z używaniem marihuany, fajki wodnej, e-papierosów lub produktów opartych na podgrzewaniu tytoniu (heat-not-burn cigarettes). Do analizy nie włączono przypadków związanych z użyciem produktów zakazanych.
Badanie objęło 12 opisów przypadków pacjentów o średniej wieku 20 lat (15–60). 75% badanych stanowili mężczyźni. Badane osoby były narażone na palenie marihuany (n = 5), fajki wodnej (n = 2), produktów opartych na podgrzewaniu tytoniu (n = 2) oraz syntetycznych kannabinoidów (n = 1). U 50% pacjentów odnotowano w ostatnim czasie zmianę nawyków palenia. Wśród zgłaszanych objawów zgłaszano duszność (91,6%), kaszel (66,6%), gorączkę (66,6%) oraz ból w klatce piersiowej (25%). U 90% pacjentów stwierdzono leukocytozę, lecz tylko u 16% eozynofilię we krwi obwodowej. W popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych stwierdzono średnio 67,5% (0–78) eozynofili. U 2 pacjentów wykonano biopsję płuc. Badania obrazowe wykazały obustronne zajęcie płuc u wszystkich osób. Pięciu pacjentów (41,6%) wymagało wentylacji inwazyjnej, zaś dziesięciu (83,3%) było leczonych na oddziale intensywnej opieki medycznej. Wszystkie osoby zareagowały na terapię kortykosteroidami, w żadnym przypadku nie zgłoszono nawrotu choroby.
Opisy EZP związane są z paleniem produktów innych niż tradycyjne papierosy, to jest fajki wodnej, e-papierosów, produktów opartych na podgrzewaniu tytoniu i marihuany, i mogą mieć podobne objawy i przebieg kliniczny.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?