Tom 1, Nr 4 (2020)
Wytyczne / stanowisko ekspertów
Opublikowany online: 2020-12-31
Wyświetlenia strony 952
Wyświetlenia/pobrania artykułu 28
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Badanie spirometryczne w czasie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Praktyczne wskazówki zespołu ekspertów Sekcji Fizjopatologii Oddychania Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Monika Franczuk1, Tadeusz Przybyłowski2, Małgorzata Czajkowska-Malinowska3, Jakub Radliński4, Grażyna Bochenek5, Stefan Wesołowski1, Paweł Śliwiński6
Pneum Pol 2020;1(4):225-236.

Streszczenie

Praktyczne wskazówki dla pracowników ochrony zdrowia dotyczące wykonywania badania spirometrycznego podczas pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zostały opracowane na podstawie aktualnie dostępnych informacji oraz zaleceń stosownych instytucji ochrony zdrowia. Z oczywistych względów nie są to rekomendacje oparte na dowodach naukowych (EMB, evidence based medicine), na wynikach badań prospektywnych czy projektów badawczych z wykorzystaniem grup kontrolnych. Autorzy mają świadomość, że z biegiem czasu, w miarę publikowania nowych danych dotyczących zakażeń SARS-CoV-2 dokument ten będzie podlegać aktualizacji i wymagać uzupełniania poszczególnych zagadnień.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?