Tom 1, Nr 4 (2020)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2020-12-31
Wyświetlenia strony 1370
Wyświetlenia/pobrania artykułu 59
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Podstawy wentylacji mechanicznej dla nieanestezjologów. Część 2: Aspekty kliniczne

Zbigniew Putowski1, Marcelina Czok1, Piotr S. Liberski1, Łukasz Krzych1
Pneum Pol 2020;1(4):204-213.

Streszczenie

Inwazyjna oraz nieinwazyjna wentylacja mechaniczna należą do najbardziej istotnych metod wspomagania życia zagrożonego stanem krytycznym. Wentylacja jest jednak procedurą obarczoną wieloma działaniami niepożądanymi. W przeszłości koncepcje wentylacji skupiały się przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniego utlenowania i eliminacji dwutlenku węgla, w mniejszym zaś stopniu na ograniczaniu negatywnych konsekwencji stosowania dodatnich ciśnień. Od tego czasu pojawiło się wiele doniesień dotyczących szkodliwego wpływu respiratoterapii na układ oddechowy, co wpłynęło na powstanie tzw. protekcyjnej koncepcji wentylacji mechanicznej (terapii wentylacyjnej). Niemniej jednak złoty środek pomiędzy adekwatną oksygenacją a redukcją ryzyka uszkodzenia płuc pozostaje nadal kwestią dyskusyjną. Takie rozważania są szczególnie istotne w odniesieniu do wentylacji pacjentów z zespołem ostrej niewydolności oddechowej, w którym uszkodzenie płuc jest szczególnie nasilone. Niniejszy artykuł skupia się na analizie koncepcji wentylacji oszczędzającej płuca w odniesieniu do najnowszych doniesień naukowych, a także wynikających z nich implikacji klinicznych.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?