Tom 1, Nr 3 (2020)
PRACE POGLĄDOWE
Opublikowany online: 2020-10-24
Wyświetlenia strony 4035
Wyświetlenia/pobrania artykułu 92
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Podstawy wentylacji mechanicznej dla nieanestezjologów. Część 1: Aspekty teoretyczne

Zbigniew Putowski1, Marcelina Czok1, Piotr S. Liberski1, Łukasz J. Krzych1
Pneum Pol 2020;1(3):177-185.

Streszczenie

Rosnąca liczba osób zapadających na przewlekłe choroby oddechowe oraz obecnie trwająca pandemia COVID-19 powodują, że wzrasta zapotrzebowanie na wentylację mechaniczną. Obecność respiratorów wykracza już poza oddziały anestezjologii  i intensywnej terapii oraz bloki operacyjne, a w konsekwencji coraz większa grupa lekarzy ma z nimi styczność w swojej pracy. Wydaje się zatem, że klinicyści w przeszłości niemający do czynienia z respiratoterapią powinni zapoznawać się z podstawami wentylacji mechanicznej. W celu pełnego zrozumienia współczesnej koncepcji terapii wentylacyjnej niezbędne jest przypomnienie elementarnej wiedzy fizjologicznej oraz zapoznanie się z podstawami budowy systemów wentylacyjnych. Niniejszy artykuł porusza wyżej wymienione tematy, a także wprowadza czytelnika w niuanse dotyczące trybów wentylacji oraz monitorowania pacjenta wentylowanego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Kübler A, Maciejewski D, Adamik B, et al. Mechanical ventilation in ICUs in Poland: a multi-center point-prevalence study. Med Sci Monit. 2013; 19: 424–429.
 2. Yang X, Yu Y, Xu J, et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. Lancet Respir Med. 2020; 8(5): 475–481.
 3. Pham T, Brochard LJ, Slutsky AS. Mechanical ventilation: state of the art. Mayo Clin Proc. 2017; 92(9): 1382–1400.
 4. Pilawski A, Puchalik M. Strukturalne właściwości materii, Podstawy biofizyki: podręcznik dla studentów medycyny. Pilawski A (ed.). PZWL, Warszawa 1985: 69–95.
 5. Pilawski A. Biofizyka układu oddechowego, Podstawy biofizyki: podręcznik dla studentów medycyny. Pilawski A (ed.). PZWL, Warszawa 1985: 311–323.
 6. Gutkowski P, Konturek S. Gutkowski P, Konturek S. Fizjologia oddychania, fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Konturek S (ed.). Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013: 235–303.
 7. Halliday HL. The fascinating story of surfactant. J Paediatr Child Health. 2017; 53(4): 327–332.
 8. Yuan Lei. Budowa systemu wentylacyjnego, Respiratory. Przewodnik Kliniczny. Łazowski T (ed.). Makmed, Lublin: 2018, 65–97.
 9. Rittner F. Curves and loops in mechanical ventilation. Drager Technology for Life Dragerwerk AG and Co KGaA, Lubeck, 2015: 4–60.
 10. Traczyk J. Budowa respiratora, wentylacja mechaniczna — teoria i praktyka. Maciejewski D, Wojnar-Gruszka K (ed.). α-medica press, Bielsko-Biała 2016: 61–117.
 11. Service Manual Puritan Bennet 840 Ventilator System. Available online: www.medtronic.com/content/dam/covidien/library/us/en/product/acute-care-ventilation/PB840_Technical_Reference_Manual_EN_10067720D00.pdf. [Last acccessed at: 10.02.2020].
 12. Yuan Lei. Nawilżanie, nebulizacja i filtrowanie gazów. Respiratory. Przewodnik Kliniczny. Łazowski T (ed.). Makmed, Lublin 2018: 101–133.
 13. Yuan Lei. Podstawowe zmienne i typy oddechu. Respiratory. Przewodnik Kliniczny. Łazowski T (ed.). Makmed, Lublin 2018: 137–161.
 14. Sudarsan TI, Thomas L, Samprathi A, et al. Pressure-controlled versus volume-controlled ventilation for acute respiratory failure due to acute lung injury (ALI) or acute respiratory distress syndrome (ARDS). Cochrane Database Syst Rev. 2015; 1: CD008807–143.
 15. Chatburn RL. Classification of ventilator modes: update and proposal for implementation. Respir Care. 2007; 52(3): 301–323.
 16. Younes M. Proportional assist ventilation, a new approach to ventilatory support. Theory. Am Rev Respir Dis. 1992; 145(1): 114–120.
 17. Yuan Lei. Podstawowe zmienne i typy oddechu. Respiratory. Przewodnik Kliniczny. Łazowski T (ed.). Makmed, Lublin 2018: 137–161.
 18. Park JHa, Lee JS, Lee JH, et al. Effect of the Prolonged Inspiratory to Expiratory Ratio on Oxygenation and Respiratory Mechanics During Surgical Procedures. Medicine (Baltimore). 2016; 95(13): e3269.
 19. Reddy RM, Guntupalli KK. Review of ventilatory techniques to optimize mechanical ventilation in acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2007; 2(4): 441–452.
 20. Maciejewski D. Podstawowe tryby wentylacji mechanicznej. Wentylacja mechaniczna — teoria i praktyka. Maciejewski D, Wojnar-Gruszka K (ed.). α-medica press, Bielsko-Biała 2016, 154–193.