Błąd cURL: Failed connect to www.viamedica.pl:443; Brak trasy do hosta
Tom 1, Nr 3 (2020)
KOMENTARZ
Opublikowany online: 2020-10-24
Wyświetlenia strony 497
Wyświetlenia/pobrania artykułu 40
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Diagnostyka sarkoidozy — aktualizacja zaleceń American Thoracic Society 2020 przez pryzmat codziennej praktyki klinicznej

Magdalena M. Martusewicz-Boros1, Wojciech J. Piotrowski2
Pneum Pol 2020;1(3):161-164.

Streszczenie

Sarkoidoza jest przewlekłą wielonarządową chorobą ziarniniakową o nieznanej etiologii, która najczęściej manifestuje się zajęciem układu oddechowego (płuc) oraz węzłów chłonnych. Ostatnie międzynarodowe wytyczne dotyczące diagnostyki i postępowania w tej chorobie zostały opublikowane w 1999 roku. W kwietniu bieżącego roku ukazała się aktualizacja oficjal-nego stanowiska grona ekspertów American Thoracic Society (ATS) odnośnie do klinicznych wytycznych diagnostyki sarkoidozy. Dokument nie przedstawia istotnie zmienionego podejścia do diagnostyki tej choroby, natomiast prezentuje stanowisko eksperckie względem pewnych sytuacji klinicznych, z którymi spotyka się lekarz praktyk przy ustalaniu rozpoznania sarkoidozy.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Statement on sarcoidosis. Joint Statement of the American Thoracic Society (ATS), the European Respiratory Society (ERS) and the World Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders (WASOG) adopted by the ATS Board of Directors and by the ERS Executive Committee, February 1999. Am J Respir Crit Care Med. 1999; 160(2): 736–755.
  2. Crouser ED, Maier LA, Wilson KC, et al. Diagnosis and detection of sarcoidosis. An official American Thoracic Society clinical practice guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2020; 201(8): e26–e51.
Błąd cURL: Failed connect to www.viamedica.pl:443; Brak trasy do hosta